TGOJ:s mystiska zinksligvagnar (Fordon: vagnar)

av olle sundström @, fredag, april 01, 2022, 15:36 (132 dagar sedan)

I Svenska Godsvagnar 1856 - 1956 anges i kapitel 5.29:

---ÖKJ byggde därefter 1899-1902 10 vagnar med samma korgmått som SJ litt R3 men treaxliga---
Hade dessa 10 vagnar också samma axelavstånd som R3?

---TGOJ tog bort åsar och takluckor från både ÖKJoch FLJ vagnar. Trävirket byttes till pärlspånt, gavlarna högre och runda, väggarna lägre--- Högre resp. lägre än vad?

Förutom frågorna i kursiv stil i löpande text vore dessa 10 vagnars nummer av stort värde liksom givetvis foton och/eller ritning.

Stort tack för allt stöd.

Olle S

powered by my little forum