Tjänstevagnar? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, lördag, april 23, 2022, 11:53 (110 dagar sedan)

Jag hittade två fotografier i mina gömmer som föreställer två tidigare personvagnar litt C4. Skulle vara intressant att få veta vilka personvagnsindivider som döljer sig under tjänstvagnsbeteckningen och vad som senare hände med dessa två vagnar.

SJ Tjv 645041
IV D 15 Ms
Instruktionsvagns för lokeldare

HJÄLPVAGN
SJ 11 DISTRIKTET 6 Ms
ÅMÅL
REDSKAPSVAGN

Ola Ahlström
Malmö

Tjänstevagnar?

av Thomas Tell @, Vallentuna, lördag, april 23, 2022, 13:25 (110 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Jag hittade två fotografier i mina gömmer som föreställer två tidigare personvagnar litt C4. Skulle vara intressant att få veta vilka personvagnsindivider som döljer sig under tjänstvagnsbeteckningen och vad som senare hände med dessa två vagnar.

SJ Tjv 645041
IV D 15 Ms
Instruktionsvagns för lokeldare

C4 1768 Klippanvagnen.

/tell

Tjänstevagnar?

av tobbe @, lördag, april 23, 2022, 18:14 (110 dagar sedan) @ Thomas Tell

jag undrar om inte det var den vagnen som jag o min kompis Weine hittade och räddade vid SJ-skolan i Ängelholm vid den tiden inkopplad i ett skrottåg på väg till Vislanda? Weine hade läst att en museiförening i Helsingborg sökte efter gamla personvagnar så vi ringde (om han nu var ordförande i föreningen lasse Hagerman tror jag han hette) när vi hade kört i rask takt till Helsingborg och ringt denne som då bodde i Helsingör. Han blev helt salig och sade att han skulle ta sig över sundet i rask takt och fiska upp kassören och bege sig till Ängelholm. Väl på plats så ville de att vagnen skulle kopplas ur och skickas till Helsingborg vilket avvisades. Vagnen hamnade i.a.f. i Vislanda och efter många samtal fram o tillbaka så återsändes vagnen till Helsingborg. Vad jag kommer ihåg senare så hamnade vagnen senare i Billesholm och sedan blev den trafikvagn efter renovering. Vagnen drabbade senare av brand och berövade senare på sina hjul och blev nån form av grillkiosk eller liknande. Vad som senare har skett har jag inte följt upp. Nån som har koll på det vad som hände senare? Om det var just denna vagn.
tobbe

C4 1768

av Conny Sernfalk @, lördag, april 23, 2022, 19:50 (110 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag hittade två fotografier i mina gömmer som föreställer två tidigare personvagnar litt C4. Skulle vara intressant att få veta vilka personvagnsindivider som döljer sig under tjänstvagnsbeteckningen och vad som senare hände med dessa två vagnar.

SJ Tjv 645041
IV D 15 Ms
Instruktionsvagns för lokeldare

C4 1768 Klippanvagnen.

/tell

Var det denna vagn som var utrustad med fyrbox attrapp där blivande lokeldare fick träna på att skyffla?
Såhär såg vagnen ut 1987-06-20 i Klippan.
Finns vagnen kvar i Klippan? På FVJ hemsida är vagnen med bland föreningens personvagnar men ingen ytterligare info.
[image]

C4 1768

av Ola Ahlström @, lördag, april 23, 2022, 20:28 (110 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Vagnen kunde ses i Limhamn i samband med MLJ 100 års jubileum 1988. Därefter hyrdes vagnen ut till en entreprenör i Klippan, se inläggen ovan, och frågan är verkligen hur vagnens status är idag?

Ola Ahlström
Malmö

C4 1768

av Björn Arvidsson @, lördag, april 23, 2022, 20:52 (110 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Vagnen kunde ses i Limhamn i samband med MLJ 100 års jubileum 1988. Därefter hyrdes vagnen ut till en entreprenör i Klippan, se inläggen ovan, och frågan är verkligen hur vagnens status är idag?

Ola Ahlström
Malmö

Vagnen finns åter hos föreningen i Klippan och används tydligen som serveringslokal hos dom ibland. är om jag minns rätt blå och vitmålad idag

C4 1768

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, lördag, april 23, 2022, 21:33 (110 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Vagnen kunde ses i Limhamn i samband med MLJ 100 års jubileum 1988. Därefter hyrdes vagnen ut till en entreprenör i Klippan, se inläggen ovan, och frågan är verkligen hur vagnens status är idag?

Ola Ahlström
Malmö


Vagnen finns åter hos föreningen i Klippan och används tydligen som serveringslokal hos dom ibland. är om jag minns rätt blå och vitmålad idag

I samband med 10-årsjubiléet av dåvarande Helsingborgs Veteranjärnväg 1982 gav dess grundare Lars Hagerman ut en 58-sidig häftad skrift betitlad "1972-1982 - En museijärnväg blir till". I skriften kan man årtalsvis följa utvecklingen. Under årtalet 1973 kan läsas följande: "Jag tror det var samma sommar som HVJ köpte sin första vagn. SJ-skolan i Ängelholm skulle sända ett antal vagnar till Vislanda för skrotning och bland dem fanns en glasveranda eller lejonbur eller mera officiellt en C4 1768. Genom en snabbinsats och ett icke alltför stadgeenligt agerande bland styrelsen lyckades vi hålla kvar vagnen i Åstorp. En rundhänt donation från en medlem finansierade köpet och vagnen kom till Billesholm. C4:an var utvändigt intakt, invändigt fanns en ångloksfyrboxattrapp plus transportband m.m. Vagnen hade använts för eldarutbildning, där det alltså gällde för eldaraspiranten att på viss tid lägga en viss mängd kol på visst sätt. Ack ja, allt detta skrot skulle bort och tyvärr inträffade i samband med skärbränning ett verkligt eldprov i vagnen då en brand förstörde den invändiga panelen, en del av taket och samtliga fönster. Mycket sorgligt, men en bitter tröst var dock att vagnen inte totalförstördes. Sedan dess har åtskilliga timmar lagts på vagnen och den deltog i och prydde sin plats i SJ:s 125 års parad på Värtan sommaren 1981". Här nedan en bild jag själv tog av vagnen den 4 janauri 1975 i Billesholm.
[image]
Under många år från 1973 och framåt var jag antingen styrelseledamot/suppleant, kassör eller trafikchef i HVJ och även efter flytten till Klippan och namnändringen till Museiföreningen Klippan-Ljungbyheds Järnväg (mfKLJ). Ett par år efter att tågtrafiken upphört till Ljungbyhed fann jag dock ett större intresse i Skånska Järnvägar (SkJ), där jag varit verksam sedan dess.
Sedan framlidne Gunnar Sandin testamenterat till SkJ att anskaffa en sommarvagn diskuterades under ett par år lämplig vagnindivid, alternativt nybygge. Det fanns tre C4-vagnar av intresse och 1768 var en av dem. MfKLJ (som nu bytt namn till Föreningen Veteranjärnvägen - FVJ) var dock inte intresserade av att avyttra 1706. I Strömsnäsbruk fanns också en C4-vagn men valet föll på C4 1808 som fanns hos BJs och som numera är i SkJ ägo och som undergår en genomgripande revision för att åter kunna bli trafikvagn i sommartågen på Österlen.

C4 1768

av Ola Ahlström @, lördag, april 23, 2022, 21:47 (110 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Just "Klippans" vagn lyckade dåvarande styrelse näst intill förstöra genom ett egendomligt uthyrningsavtal, frågan är vagnens status idag?

Tittar man i den ambitiösa Bevarandeplanen för järnvägsfordon, som fallit platt som en pannkaka, som Sveriges Järnvägsmuseum tog fram 2004 så fanns då sju bevarade C4:or och där just nr 1768 var av "Riksintresse A". Frågan är vilka de andra sex vagnar är/var?

Ola Ahlström
Malmö

C4 1768

av Conny Sernfalk @, söndag, april 24, 2022, 18:59 (109 dagar sedan) @ Ola Ahlström
Redigerad av Conny Sernfalk, söndag, april 24, 2022, 20:04

Just "Klippans" vagn lyckade dåvarande styrelse näst intill förstöra genom ett egendomligt uthyrningsavtal, frågan är vagnens status idag?

Tittar man i den ambitiösa Bevarandeplanen för järnvägsfordon, som fallit platt som en pannkaka, som Sveriges Järnvägsmuseum tog fram 2004 så fanns då sju bevarade C4:or och där just nr 1768 var av "Riksintresse A". Frågan är vilka de andra sex vagnar är/var?

Ola Ahlström
Malmö

Det är inte så konstigt att bevarandeplanen fallit när den aldrig kompletterades med handlings- och strategiplan för särskilt den materiel som bedömdes vara av riksintresse A. Istället hänvisades till respektive ägare samt att planen inte skulle betraktas som statisk.
Man kan istället se planen som en önskelista (tyvärr utan någon större betydelse) vid en given tidpunkt (2004).
Föreningsvärlden har generellt inte fått "mer muskler" sedan 2004 (när bevarandeplanen skrevs) att renovera rullande materiel och har ibland prioriterat underhåll till material som kan användas i trafik även om detta i bästa fall sammanfallit med planen.

När det gäller 1768 är motiveringen till riksintresse A att det är den vagn som är mest återställd av de 7 bevarade C4 (SSJmf? BJs? m.fl). Låter lite märkligt då vagnen var väl i samma ombyggda skick invändigt och utvändigt, då som nu, och som framgår av nutida bilder som Björn länkat till i denna tråd.
I planen sägs att vagnen bör ha en hög renoverings prioritet och återställas till 1920-40 tal. Detta var och är lätt att säga. Man skulle önska att vagnen iaf kom under tak för att skydda stommen.
Det är ändå positivt att FVJ har verksamhet utifrån sina nuvarande resurser och tillgång till inomhus uppställning för en del av sin rullande materiel. Vad som ska prioriteras är en intern fråga för FVJ.

C4 1768

av tobbe @, lördag, april 23, 2022, 23:06 (109 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Kan komplettera med mina uppgifter att Lasse kontaktade Weine efteråt och berättade då att vagnen blev räddad från skrotdöden i elfte timmen och vi fick ett stort tack för vårt tips.
Roligt att vi kunde göra detta men att dess vidare öden inte blev som förväntat.:-( :-(
tobbe

C4 1768

av Conny Sernfalk @, lördag, april 23, 2022, 21:42 (110 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Vagnen kunde ses i Limhamn i samband med MLJ 100 års jubileum 1988. Därefter hyrdes vagnen ut till en entreprenör i Klippan, se inläggen ovan, och frågan är verkligen hur vagnens status är idag?

Ola Ahlström
Malmö


Vagnen finns åter hos föreningen i Klippan och används tydligen som serveringslokal hos dom ibland. är om jag minns rätt blå och vitmålad idag

Kan det möjligen vara vagnskorgen f.d LTJ 23 du menar och som finns i Klippan? Den fick enligt tidigare inlägg sin blå / vita färgsättning efter kommersiell uthyrning.
Mer info och foton ... se sök funktion.

C4 1768

av Björn Arvidsson @, söndag, april 24, 2022, 11:11 (109 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Vagnen kunde ses i Limhamn i samband med MLJ 100 års jubileum 1988. Därefter hyrdes vagnen ut till en entreprenör i Klippan, se inläggen ovan, och frågan är verkligen hur vagnens status är idag?

Ola Ahlström
Malmö


Vagnen finns åter hos föreningen i Klippan och används tydligen som serveringslokal hos dom ibland. är om jag minns rätt blå och vitmålad idag


Kan det möjligen vara vagnskorgen f.d LTJ 23 du menar och som finns i Klippan? Den fick enligt tidigare inlägg sin blå / vita färgsättning efter kommersiell uthyrning.
Mer info och foton ... se sök funktion.

Nej det är C4 1768 jag menar
Hitta några bilder på deras FB sida
https://www.facebook.com/983219458360466/photos/pb.100041828303214.-2207520000../207766...
https://www.facebook.com/983219458360466/photos/pb.100041828303214.-2207520000../208087...

C4 1768

av Thomas K Ohlsson @, söndag, april 24, 2022, 17:23 (109 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

https://www.facebook.com/983219458360466/photos/pb.100041828303214.-2207520000../207766...

Synd att den som utformat flaggskylten inte kan tyska!
/TKO

C4 1768

av el_vikingo @, söndag, april 24, 2022, 17:34 (109 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Ja,

Caféet är öppet.
The café is open.
Das Café ist geöffnet.

//Håkan

C4 1768

av Erik Andersson @, Lund, söndag, april 24, 2022, 23:15 (108 dagar sedan) @ Björn Arvidsson

Jag blev rundvisad på lokstallsområdet i Klippan för lite drygt ett år sedan. Här kommer den bild jag tog på vagnen i fråga då.[image]
Min bedömning är att vagnens panel och stomme är kraftigt rötskadade. Saken blir inte bättre av att vagnen tycks vara målad med någon sorts plastfärg.

powered by my little forum