Elmatningen till MÖJ (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Anders_Wa, Friday, May 13, 2022, 11:00 (210 dagar sedan)

I ett inlägg annorstädes på nätet nämns att MÖJ använde såväl avvikande spänning som avvikande frekvens i sin elektriska banmatning - litet som NkLJ.

Fick MÖJ sin banström från eget kraftverk?

Elmatningen till MÖJ

av Christer Nyqvist, Alingsås, Friday, May 13, 2022, 11:25 (209 dagar sedan) @ Anders_Wa

Fick MÖJ sin banström från eget kraftverk?

Jag var med och rev det gamla ställverket på kraftstationen i Borensberg 1978/79. Det fanns en liten emaljskylt som det stod MÖJ på så någon koppling fanns nog.

Elmatningen till MÖJ

av Torbjorn_Forsman, Friday, May 13, 2022, 11:45 (209 dagar sedan) @ Christer Nyqvist

Fick MÖJ sin banström från eget kraftverk?


Jag var med och rev det gamla ställverket på kraftstationen i Borensberg 1978/79. Det fanns en liten emaljskylt som det stod MÖJ på så någon koppling fanns nog.

Det stämmer bra. MÖJ matades med 5 kV 25 Hz från Borensberg.
Värt att notera är att kraftstationen från början kallades Näs, men när den så småningom hade köpts av Vattenfall, som redan ägde en station i Dalälven vid namn Näs, så döptes den om till Borensberg.

Elmatningen till MÖJ

av Anders Sandgren, Bredäng, Friday, May 13, 2022, 13:02 (209 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Fick MÖJ sin banström från eget kraftverk?


Jag var med och rev det gamla ställverket på kraftstationen i Borensberg 1978/79. Det fanns en liten emaljskylt som det stod MÖJ på så någon koppling fanns nog.


Det stämmer bra. MÖJ matades med 5 kV 25 Hz från Borensberg.
Värt att notera är att kraftstationen från början kallades Näs, men när den så småningom hade köpts av Vattenfall, som redan ägde en station i Dalälven vid namn Näs, så döptes den om till Borensberg.

Höjdes inte spänningen från Borensberg/Näs till 10kV när man införde eldrift på fler linjer 31/7-1915 och även Klockrike-borensberg fick sin spänning höjd? Eller tranformerade man upp spänningen till den nya linjerna och sedan även banan till Borensberg? Jag antar att kraftstationens elmatning till MÖJ fick byggas ut när den utökade eldriften togs i bruk.
Fortfarande var det 25Hz.

Elmatningen till MÖJ

av Gunnar Ekeving, Friday, May 13, 2022, 15:43 (209 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Höjdes inte spänningen från Borensberg/Näs till 10kV när man införde eldrift på fler linjer 31/7-1915 och även Klockrike-borensberg fick sin spänning höjd? Eller tranformerade man upp spänningen till den nya linjerna och sedan även banan till Borensberg? Jag antar att kraftstationens elmatning till MÖJ fick byggas ut när den utökade eldriften togs i bruk.
Fortfarande var det 25Hz.

Det blev 10 kV på hela det elektrifierade MÖJ-nätet. Omformning från 50 Hz till 25 Hz sköttes hela tiden av elleverantören, ungefär som Lund - Bjärred köpte 16 2/3 Hz från Sydkraft (omformare i Lund, användes fram till dess södra stambanan elektrifierades och enfasmatningen för Bjärredsbanan istället kunde erhållas från SJ).

För ca 20 - 25 år sedan var jag i Borensberg, och besökte ett hembygdsmuseum i f d kraftverket. Där hade man i utställningen en omformare som uppgavs ha matat MÖJ.

Elmatningen till MÖJ

av Per Wirback, Sunday, May 15, 2022, 21:37 (207 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Höjdes inte spänningen från Borensberg/Näs till 10kV när man införde eldrift på fler linjer 31/7-1915 och även Klockrike-borensberg fick sin spänning höjd? Eller tranformerade man upp spänningen till den nya linjerna och sedan även banan till Borensberg? Jag antar att kraftstationens elmatning till MÖJ fick byggas ut när den utökade eldriften togs i bruk.
Fortfarande var det 25Hz.


Det blev 10 kV på hela det elektrifierade MÖJ-nätet. Omformning från 50 Hz till 25 Hz sköttes hela tiden av elleverantören, ungefär som Lund - Bjärred köpte 16 2/3 Hz från Sydkraft (omformare i Lund, användes fram till dess södra stambanan elektrifierades och enfasmatningen för Bjärredsbanan istället kunde erhållas från SJ).

För ca 20 - 25 år sedan var jag i Borensberg, och besökte ett hembygdsmuseum i f d kraftverket. Där hade man i utställningen en omformare som uppgavs ha matat MÖJ.


Teknisk tidskrift 1915, häfte 9, elektroteknik, har en utförlig artikel om MÖJ's elektrifiering.

I Nääs vattenkraftstation, tillhörlig Motala ströms kraft AB, var uppställd en motorgenerator med en 3-fasig asynkronmotor om 425 hk för 800V 50 Hz (Samma spänning som huvudgeneratorena i kraftstationen) direktkopplad till en enfasgenerator för 25Hz 835V på 360 KVA kont. Denna spänning från generatorn transformerades sen upp till 10.000V i en vattenkyld transformator och matades ut på en ledning med kabelundergång under göta kanal och anslöt till järnvägslinjen ca 1 km söder om Borensberg.

Artikeln är på sex sidor och innehåller en hel del detaljer om kontaktledningsanläggning och elfordon.

Elmatningen till MÖJ

av johanmmolin, Friday, May 13, 2022, 12:02 (209 dagar sedan) @ Christer Nyqvist

Intressant!

Sedan, Christer må ursäkta, kunde jag inte låta bli att reagera på formuleringen:

"Jag var med och rev det gamla ställverket på kraftstationen i Borensberg 1978/79. Det fanns en liten emaljskylt som det stod MÖJ på så någon koppling fanns nog."

Det var för väl att det fanns en koppling mellan kraftstationen och elnätet ...;-)