Riksarkivet eller landsarkivet (Arkiv/forskning/litteratur)

av Anders_W, Tuesday, May 17, 2022, 12:56 (319 dagar sedan)

Jag funderar på att söka efter gamla SJ signalritningar, främst från Stockholmsområdet, men är osäker på vilket arkiv de kan tänkas finnas i.

Någon som vet?

Riksarkivet eller landsarkivet

av mormorsgruvan, Tuesday, May 17, 2022, 15:39 (319 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av mormorsgruvan, Tuesday, May 17, 2022, 15:52

Om det gäller åren 1921-1964 skall du söka i Riksarkivet Arninge. Bantekniska byrån, signalavdelningen.

Är du intresserad av elektriska ställverk eller av mekaniska ställverk ?
På spårplansritningar finns ofta signaler och ställverk inritade.

TGOJ?

av Anders_W, Tuesday, May 17, 2022, 18:34 (319 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Tack!

Jag är mest intresserad av kretsscheman o.dyl. Till exempel de anpassningar som gjordes av det asymmetriska linjeblocket på Södra stambanan ned till Järna runt 1950, eller de system som användes mellan Stockholm S - Älvsjö.

Hur är det med TGOJ? De hade ju sitt säte i Södermanland.

TGOJ?

av Anders Olsson2, Tuesday, May 17, 2022, 18:58 (319 dagar sedan) @ Anders_W

Du kan börja med att söka på Riksarkivets register på nätet. Där finns material inte bara från Riksarkivet utan även Landsarkiven och en del andra arkiv. Längst ner på "kortet" står var arkivalierna finns. När det gäller material som producerats inom SJ centralt är det Riksrkivet som gäller. Troligen finns även det mesta "moderna RGOJ där då TGOJ slutade som statligt företag,