Dm3 och R-lok till Kiruna nästa vecka (Järnvägsmuseet informerar)

av HP @, onsdag, maj 18, 2022, 16:34 (38 dagar sedan)
Redigerad av HP, onsdag, maj 18, 2022, 16:49

Järnvägsmuseet genomför en transport av Dm3 och R-lok till Kiruna vecka 21

Nästa vecka kommer vi som en förberedelse för våra arrangemang på Malmbanan efter midsommar, att transportera upp en del fordon från Gävle till Kiruna. Tåget kommer dras av Dm3-loket 1246-1247-1248 och förutom personalvagnar så följer ångloket R 976 med (nedkopplat och kallt), en lokomotor, vagnar med utrustning och stenkol. Vi har också med en Z43-lokomotor som ska lämnas i Långsele f.v.b. Storumans ångtågsförening.
Tåget går sakta och tar hela tre dygn på sig till Kiruna. Eftersom Dm3 är tung, så klassas hela transporten som specialtransport, och därför går vi via Storvik (loket är för tungt för banan direkt från Gävle till Ockelbo). Tidtabellen är lagd för 40 km/h med en hiskelig massa smörjuppehåll för att hålla koll på R-lokets stora glidlager under transporten, men det innebär också att tåget kan vara både tidigt och sent. Vill man följa tåget så kan man göra det på den utmärkta sidan jvgfoto.se, under trafikinfo. Använd då tågnumren nedan. Tåget går som tjänstetåg och man kan inte åka med det, men titta, fotografera och vinka går bra, så länge du inte kliver ut i några spår!

Transporten är planerad att gå enligt följande:

Måndag 23/5
Från Gävle 09.05 som tåg 25265
Storvik 10.43-11.33, rundgång med loket. Nytt tågnummer 25322
Bollnäs 14.42-15.20
Loster 19.52-20.30, nytt tågnummer 74400
Bräcke 23.33

Tisdag 24/5
Bräcke 01.54
Långsele 07.13-08.48, nytt tågnummer 25326
Mellansel passeras 13.25
Långvattnet 14.50-21.16, långt uppehåll trol pga banarbete framför.
Vännäs 24.00

Onsdag 25/5
Vännäs 00.20
Boden 11.47-14.17
Gällivare 21.09

Torsdag 26/5
Gällivare 04.09, nytt tågnummer 74216
Kiruna mbg 08.31

Med vänlig hälsning Henrik R, JVM

PS, varför tiderna i Lsl blir blå har jag ingen aning om tyvärr.

Effektmätning av R-loket?

av BD @, torsdag, maj 19, 2022, 16:03 (37 dagar sedan) @ HP

[image]

Enkelt är ju att vid körningens början och slut pejla nivån i tendern för att fastställa förbrukad vattenvolym. Om dessutom vagnsättet är noggrant vägt kan man få en god uppfattning om vad loket presterat.
Kanske kan universitetet i Luleå hjälpa till med en anordning i dragkroksinfästningen för att mäta dragkrafterna.
En eller flera kameror i hytten kan dokumentera vilka fyllningar som använts liksom antalet kolskyffeltag som fyrats. Dessutom kan ångtryck och ångtemperatur dokumenteras med kamera eller skrivare.
Dessutom vore det fint om man kunde ha ett par tryckgivare på cylindrarna kombinerade med lägesgivare monterad vid ex vis tvärstycket för att få fram den indikerade effekten.

Själv kan jag bidraga med en GoPro-kamera som jag inte har användning för.

Effektmätning av R-loket?

av mormorsgruvan @, torsdag, maj 19, 2022, 18:29 (37 dagar sedan) @ BD
Redigerad av mormorsgruvan, torsdag, maj 19, 2022, 18:43

Förmodar att Du har läst om "The 1948 Interchange Trials" eller har du kanske läst artiklar i Glasers Annalen eller ZVdI.
Gjordes inga mätningar av kol- och vattenförbrukningen vid provkörningen av R-loken.
Indikering av ånglok var kanske inte något SJ sysslade med.

Effektmätning av R-loket?

av BD @, torsdag, maj 19, 2022, 19:29 (37 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Förmodar att Du har läst om "The 1948 Interchange Trials" eller har du kanske läst artiklar i Glasers Annalen eller ZVdI.
Gjordes inga mätningar av kol- och vattenförbrukningen vid provkörningen av R-loken.
Indikering av ånglok var kanske inte något SJ sysslade med.

Nej, har inte läst det men referenser i olika publikationer har jag läst.

Det gjordes förmodligen mätningar men har inte sett några protokoll.

Indikering gjordes säkerligen efter det att loken genomgått en klass A samt vid nyleverans.

Drehscheibe

Effektmätning av R-loket?

av Christer Brimalm @, fredag, maj 20, 2022, 08:35 (37 dagar sedan) @ BD

Det intressantaste att veta vore väl effekten i dragkroken i olika hastigheter. Då behöver dragkraften kontinuerligt registreras liksom hastigheten och var tåget befinner sig.

Någon dynamometervagn att koppla mellan lokets tender och tåget lär väl inte finnas tillgänglig, men kanske går det att fixa till någon anordning som känner av kraften i dragkroken på annat vis?

Om inte annat kan man göra en teoretisk beräkning av dragkraften utifrån den kända tågvikten, rullmotståndet hos vagnarna samt effekten av lutningen och kurvorna. Hastigheten och det geografiska läget på linjen går ju att registrera med GPS.

Effektmätning av R-loket?

av BD @, fredag, maj 20, 2022, 09:27 (37 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Det intressantaste att veta vore väl effekten i dragkroken i olika hastigheter. Då behöver dragkraften kontinuerligt registreras liksom hastigheten och var tåget befinner sig.

Någon dynamometervagn att koppla mellan lokets tender och tåget lär väl inte finnas tillgänglig, men kanske går det att fixa till någon anordning som känner av kraften i dragkroken på annat vis?

Om inte annat kan man göra en teoretisk beräkning av dragkraften utifrån den kända tågvikten, rullmotståndet hos vagnarna samt effekten av lutningen och kurvorna. Hastigheten och det geografiska läget på linjen går ju att registrera med GPS.

Det går att placera en "bricka" (tryckgivare, våg) i tenderns draganordning. Var finns månne en sådan och vad kan den kosta?

[image]

Effektmätning av R-loket?

av Överkörmästaren @, fredag, maj 20, 2022, 10:57 (37 dagar sedan) @ BD

Kanske en dum fråga, men vad ska den här mätningen vara bra för?

Effektmätning av R-loket?

av Christer Brimalm @, fredag, maj 20, 2022, 11:34 (37 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Nja, det har ju bara historiskt intresse, naturligtvis, och känns litet kul. Men eftersom man knappast vill pressa ett gammalt museilok för att ta reda på hur mycket det maximalt kan prestera så kommer det väl inte att säga så väldigt mycket, egentligen.

Effektmätning av R-loket?

av mormorsgruvan @, fredag, maj 20, 2022, 11:53 (37 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av mormorsgruvan, fredag, maj 20, 2022, 12:46

I Tyskland var det normalt med effektmätning på alla nya loktyper. Även dovregubben gick igenom ett sådant test. I England var bara ett fåtal loktyper utsatta för effektmätning.
Syftet med mätningarna i Tyskland var inte att ta reda på max effekt, utan att ta reda på lokens verkningsgrad, vid en belastning av pannan av 57 kg ånga per kvadratmeter eldyta och timme (ofta även vid mindre pannbelastningar). Även i Polen, Frankrike och Tjekoslovakien gjordes tester av ånglok. Testerna i polen gjordes vanligtvis med två olika typer av kol (5500 och 6500 kcal). I England gjordes tester med olika typer av kol som Blidworth, South Kirkby och Welsh coal. I USA förekom testning med olika koltyper.
Ett ångloks verkningsgrad består av tre olika delar. Totalverkningsgrad = pannverkningsgrad x cylinderverkningsgrad x mekanisk verkningsgrad.
Pannverkningsgraden är ångans energiinnehåll dividerad med kolets energiinnehåll.
Cylinderverkningsgrad baseras på den effekt som utläses ur indikatordiagrammet.
Mekaniska verkningsgraden är effekten i dragkroken dividerad med effekten i cylindrarna.

Överkörmästaren undrar vad allt det här skall vara bra för. Det finns olika inriktningar inom järnvägshobbyn, en gillar stationshus och spårplaner, en annan gillar uniformer och stinsar, och en tredje är intresserad av ångloksteknik.

Effektmätning av R-loket?

av Överkörmästaren @, fredag, maj 20, 2022, 15:01 (36 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Jojo, men varför just nu? Vill man veta hur mycket effekt det behövs för att dra de där malmvagnarna enligt en viss hastighetskurva så kan man väl i stort sett läsa av det i ett ellok?

Nyttan av mätningar

av mormorsgruvan @, fredag, maj 20, 2022, 14:23 (36 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av mormorsgruvan, fredag, maj 20, 2022, 15:19

Mätningar har gett oss mycket värdefull kunskap.
Effekt i dragkroken för några polska lok vid 60 km/h.
5500 kcal kol OKl 27 624 hk, Ol 49 1000 hk, Ty 37 1245 hk, Ty 43 785 hk, Ty 45 930 hk, Ty 246 1275 hk.
6500 kcal kol OKl 27 758 hk, Ol 49 1265 hk, Ty 37 1660 hk, Ty 43 1150 hk, Ty 45 1285 hk, Ty 246 1990 hk.

Vi känner också till att ett Engelskt "Hall" lok har sin största verkningsgrad (8,6%) vid 38 mph och en dragkraft av 8300 lbs då detta eldas med South Kirkby grade 1A kol med ett värmevärde av 7666 kcal. Pannans maximala ångbildningsförmåga med denna koltyp är 11.340 kg/timme.
Hall-loken är mycket känsliga för koltypen vid höga effekter.
Vid ett försök med ett 400 tons persontåg i på en linje utan lutning och Blidworth kol (ca 6950 kcal).

113 km/h (775 hk) Hall 1814 kg kol per timme, jämfört med 1111 kg för LNER B1 och 1007 kg för "BR class 5".

97 km/h (545 hk) Hall 846 kg, LNER B1 707 kg, "BR class 5" 748 kg.

Nyttan av mätningar

av Thomas K Ohlsson @, fredag, maj 20, 2022, 23:06 (36 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Mätningar har gett oss mycket värdefull kunskap.
Effekt i dragkroken för några polska lok vid 60 km/h.
5500 kcal kol OKl 27 624 hk, Ol 49 1000 hk, Ty 37 1245 hk, Ty 43 785 hk, Ty 45 930 hk, Ty 246 1275 hk.
6500 kcal kol OKl 27 758 hk, Ol 49 1265 hk, Ty 37 1660 hk, Ty 43 1150 hk, Ty 45 1285 hk, Ty 246 1990 hk.

Vi känner också till att ett Engelskt "Hall" lok har sin största verkningsgrad (8,6%) vid 38 mph och en dragkraft av 8300 lbs då detta eldas med South Kirkby grade 1A kol med ett värmevärde av 7666 kcal. Pannans maximala ångbildningsförmåga med denna koltyp är 11.340 kg/timme.
Hall-loken är mycket känsliga för koltypen vid höga effekter.
Vid ett försök med ett 400 tons persontåg i på en linje utan lutning och Blidworth kol (ca 6950 kcal).

113 km/h (775 hk) Hall 1814 kg kol per timme, jämfört med 1111 kg för LNER B1 och 1007 kg för "BR class 5".

97 km/h (545 hk) Hall 846 kg, LNER B1 707 kg, "BR class 5" 748 kg.

När jag läser den här typen av inlägg får jag en obetvinglig lust att citera Vladimir Majokovskij:
'Utomordentligt intressant!'

Nej det gick visst inte att betvinga denna impuls...

förbindligt
Thomas K Ohlsson

Effektmätning av R-loket?

av BD @, fredag, maj 20, 2022, 15:50 (36 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Kanske en dum fråga, men vad ska den här mätningen vara bra för?

Tja, varför ut och köra med museilok överhuvudtaget?

Effektmätning av R-loket?

av Thomas K Ohlsson @, fredag, maj 20, 2022, 21:01 (36 dagar sedan) @ BD

Kanske en dum fråga, men vad ska den här mätningen vara bra för?


Tja, varför ut och köra med museilok överhuvudtaget?

Om detta är en allvarligt menad fråga så är detta bland det mest korkade jag läst på detta forum!

utbrister
Thomas K Ohlsson

Effektmätning av R-loket?

av Bengt Löfgren, lördag, maj 21, 2022, 06:08 (36 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Kanske en dum fråga, men vad ska den här mätningen vara bra för?


Tja, varför ut och köra med museilok överhuvudtaget?


Om detta är en allvarligt menad fråga så är detta bland det mest korkade jag läst på detta forum!

utbrister
Thomas K Ohlsson

Ironi

Effektmätning av R-loket?

av Thomas K Ohlsson @, lördag, maj 21, 2022, 15:05 (35 dagar sedan) @ Bengt Löfgren

Kanske en dum fråga, men vad ska den här mätningen vara bra för?


Tja, varför ut och köra med museilok överhuvudtaget?


Om detta är en allvarligt menad fråga så är detta bland det mest korkade jag läst på detta forum!

utbrister
Thomas K Ohlsson


Ironi

Åh fan! Det hade jag ingen aaaaaning om...

/TKO
/

Effektmätning av R-loket?

av Thomas K Ohlsson @, fredag, maj 20, 2022, 20:59 (36 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Kanske en dum fråga, men vad ska den här mätningen vara bra för?

Nej det är ingen dum fråga, tvärt om väldigt relevant.
Eftersom JvM tycks lida av kronisk resursbrist är detta något av det minst väsentliga att lägga pengar på.

/TKO

Dm3 och R-lok till Kiruna nästa vecka

av chfahlgren @, måndag, maj 23, 2022, 09:09 (34 dagar sedan) @ HP

Stort tack till Henrik HP för informationen om R och Dm3 transporten och mycket
lycka till med denna,det är alltid spännande att ta del av Jvm händelser.
Med Vänliga Hälsningar
CH.Fahlgren jvm vän 92
i Falun.

Dm3 och R-lok till Kiruna nästa vecka, ankommer Bollnäs...

av Stefan J @, måndag, maj 23, 2022, 15:31 (33 dagar sedan) @ HP

...denna vecka, idag.

[image]

Dm3 och R-lok till Kiruna - passerar Järbo

av OlleThåström @, måndag, maj 23, 2022, 18:32 (33 dagar sedan) @ HP
Redigerad av OlleThåström, måndag, maj 23, 2022, 18:56

Tar mig friheten att låna min frus lilla film när tåget just passerat Järbo vid pass 12:00

Video

Åsså hinner jag få med några stillbilder också från cirka 2 km längre norrut.

[image]

[image]

[image]

powered by my little forum