Kc 382 på vykort (Fotografier/bildfrågor)

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, maj 22, 2022, 21:02 (34 dagar sedan)

[image]

Här är Kc5 382 fotograferad med vedeldning cirka 1920.
Loket blev Kc5 1893, fanns på IV distriktet från 1908, samma år som resgodsvagnen bakom loket, F1 25448, tillverkades.
Loket slopades tillsammans med sin originaltender 1925.

Här syns det förlängda sotskåpet som många Kc-lok försågs 1905 och framåt.
Är det delar av vakuumejektorn som syns framför förarfönstret?


Jag har kopia på två skrivelser som handlar om denna förlängning.

Till Maskindirektören vid IV distriktet.

Då det visat sig att en förlängning af sotskåpet å lokomotiv litt Kc i enlighet med Eder ritning n:r 50917 medför väsentliga fördelar, anmodas Ni efter hand låta verkställa denna ändring å alla distriktets lokomotiv af denna littera. Därjämte anmodas Ni låta undersöka, och sedan erfarenhet därom vunnits, hit anmäla, om icke äfven för lokomotiv litt. Kab en dylika förlängning af sotskåpet skulle vara lämplig.
Stockholm den 29 juli 1905
Viktor Klemming

Till Maskindirektören vid V distriktet.

Å IV distriktet har å ett lokomotiv litt. Kc sotskåpet blifvit förlängdt i enighet med bifogade ritning n:r 50917 och har denna anordning medfört väsentliga fördelar såsom minskad gnistbildning, jämnare drag och mindre kolförbrukning, samt har blästermynningen, enär skoflarna i gnistkammaren icke så fullständigt behöfva täcka hvarandra, kunnat göras större.
Med anledning häraf anmodas Ni å distriktets lokomotiv litt. Kc efter hand företaga en dylik förlängning af sotskåpet, och bör, sedan erfarenhet af denna anordning vunnits, meddelande om resultatet hit insändas.
Stockholm den 29 juli 1905
Viktor Klemming

/tell

Kc 382 på vykort

av Ulf Diehl @, måndag, maj 23, 2022, 10:04 (33 dagar sedan) @ Thomas Tell

1910-1920 tillhörde loket Östersund (IVD)
Ulf Diehl

Kc 382 på vykort

av BD @, måndag, maj 23, 2022, 14:43 (33 dagar sedan) @ Thomas Tell

[image]

Är det delar av vakuumejektorn som syns framför förarfönstret?

Ja.

Kc 382 på vykort o Photoshop

av Thomas Tell @, Vallentuna, måndag, maj 23, 2022, 21:36 (33 dagar sedan) @ Thomas Tell

[image]

Jag vill bara visa att man kan "städa" en bild med Photshop Elements.
/tell

powered by my little forum