Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24 (Bana)

av Peter Bolin, Tuesday, June 07, 2022, 23:36 (484 dagar sedan)

Då har det blivit dags för juniomgången av Björn Alnebos bilder. Den här gången är vi hela tiden vid Eddavägen eller strax norr därom. Det väcker starka minnen till liv från barndomens åkturer dit under just den tid som Björn var där och tog bilder.

Månadens bilder var mer eller mindre utfrätta, men resultatet efter bildbehandlingen tycker jag håller måttet för visning. Även om vissa bilder visar nästan exakt samma motiv vill jag visa dem ändå. Bilder från just Eddavägen kan jag aldrig se mig mätt på. :-)

Länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan.

[image]
Eddavägen stn, stoppbocken, ca 1970. Här har Björn tagit ett par steg tillbaka jämfört med den sista bilden i förra månadens omgång för att få med stoppbocken.

[image]
Banvallens fortsättning mot Svalnäs norr om Eddavägen ca 1970. Kontaktledningsstolpen som syns bör vara den här som jag tog en bild av i oktober 2016. Den blev av någon anledning kvar när alla andra kontaktledningsstolpar togs bort 1983.

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs ca 1970.

[image]
Eddavägen stn, närbild av SRJ-loggan, ca 1970.

[image]
Eddavägen stn ca 1970. Lådan på gaveln var jag fascinerad av som barn. Jag minns att konduktören inför avgång vred om en nyckel där. Var det för att aktivera vsi Näsbyvägen, eller var det för att göra tågvägsanmälan? Kan forumexpertisen reda ut detta?

[image]
Eddavägen stn ca 1970.

[image]
Eddavägen stn ca 1970.

[image]
Eddavägen stn ca 1970.

[image]
Okänd X7p vid Eddavägen ca 1970.

Det blir mer av Eddavägslinjen nästa månad.

Hälsningar
Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, June 08, 2022, 08:29 (484 dagar sedan) @ Peter Bolin
Redigerad av Ulf Pålsson, Wednesday, June 08, 2022, 08:58

[image]
Banvallens fortsättning mot Svalnäs norr om Eddavägen ca 1970. Kontaktledningsstolpen som syns bör vara den här som jag tog en bild av i oktober 2016. Den blev av någon anledning kvar när alla andra kontaktledningsstolpar togs bort 1983.

Stolpen står fortfarande på sin plats. Ja, det är märkligt att den blev kvar.

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?

Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.

[image]
Eddavägen stn ca 1970. Lådan på gaveln var jag fascinerad av som barn. Jag minns att konduktören inför avgång vred om en nyckel där. Var det för att aktivera vsi Näsbyvägen, eller var det för att göra tågvägsanmälan? Kan forumexpertisen reda ut detta?

Lådan, vars lås öppnades med vagnsnyckel, innehöll bara en tryckknapp med vilken vägskyddsanläggningen sattes igång för det avgående tåget. Plankorsningen ("vägkorsningen" med dåtidens järnvägsterminologi), som ju var belägen där Edddavägen övergår i Näsbyvägen, kallades 'Eddavägen' av järnvägen.

[image]
Eddavägen stn ca 1970.

Den låga ljussignalen var klassad som en huvudljussignal, infartssignalen till stationen Eddavägen. Den visade 'en grön' ("kör") när växeltungorna slöt och 'rött' ("stopp") i motsatt fall. Egentligen var det ju bara en växelkontrollsignal, för som "riktig" infartssignal till Eddavägen kunde den inte användas -- en eventuell tågklarerare på plats kunde inte få och hålla den i "stopp" med mindre att han låste upp växeln med medhavd K16-nyckel och lade om växeln i minusläge. Signalen var bara ett av många "halvskumma" avsteg från normala järnvägstrafikregler och järnvägsprinciper på Djursholmslinjerna bortom Djursholms Ösby (alltså banorna mot Eddavägen - Svalnäs och mot Altorp - Lahäll - Näsbypark).

Ett särskilt minne (som jag nog har nämnt i PV tidigare): Vid Eddavägen var de återfjädrande växeltungorna i den uppkörbara växeln så hårt spända att de, när en motorvagn gjorde rundgång och körde upp växeln, hann slå tillbaka till normalläge och i kontroll redan efter att den första boggin i färdriktningen hade passerat. Ljussignalen växlade alltså först till "stopp" när tungan kördes upp men hann återgå till "kör" efter den första boggin, varefter signalen förstås gick till "stopp" ett kort tag igen när den andra boggin körde upp tungorna. (Detta till skillnad från Roslagsbanans övriga uppkörbara växlar, i Näsbypark och i Österskär samt från 1974 i Rimbo, som alla var hydrauliskt dämpade och där tungorna "smög" tillbaka till normalläge efter uppkörning av växeln.)

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Hållplatskant?

av Leif B, Wednesday, June 08, 2022, 10:54 (483 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.

---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?

Om jag ser fel och det verkligen är en plattformskant och det legat ett spår i höger bildkant funderar jag på det kan var gamla Eddavägens hållplats jämte Näsbyvägen? Den hållplats som användes innan förlängningen till Svalnäs.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av John T ⌂, Wednesday, June 08, 2022, 20:00 (483 dagar sedan) @ Leif B

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?

För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av Göran Kannerby, Wednesday, June 08, 2022, 21:31 (483 dagar sedan) @ John T

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.

Jag har en minnesbild av en sådan kant i trakten av Eddavägen från en promenad för ganska precis fyra år sedan.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av K Lemming, Thursday, June 09, 2022, 00:25 (483 dagar sedan) @ John T

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.

Spåret skulle då alltså gått till vänster i bild? Jag kan inget om Roslagsbanenätet och dess stensättningar, men liksom Leif B tycker jag också att det såg ut som en stenhäll till höger i bild och jag tolkade då bilden som att spåret gått till vänster om stensättning. Isf kan det ju inte röra sig om en plattformskant.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av Harald ⌂, Göteborg, Thursday, June 09, 2022, 07:10 (483 dagar sedan) @ K Lemming

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.


Spåret skulle då alltså gått till vänster i bild? Jag kan inget om Roslagsbanenätet och dess stensättningar, men liksom Leif B tycker jag också att det såg ut som en stenhäll till höger i bild och jag tolkade då bilden som att spåret gått till vänster om stensättning. Isf kan det ju inte röra sig om en plattformskant.

Det är nog en plattformskant. Man ser på skuggorna att det bara är en smal remsa som är plan. Den är för smal för att vara en banvall. Det man ser till höger kan vara ett buskage.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av John T ⌂, Thursday, June 09, 2022, 21:29 (482 dagar sedan) @ Harald

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.


Spåret skulle då alltså gått till vänster i bild? Jag kan inget om Roslagsbanenätet och dess stensättningar, men liksom Leif B tycker jag också att det såg ut som en stenhäll till höger i bild och jag tolkade då bilden som att spåret gått till vänster om stensättning. Isf kan det ju inte röra sig om en plattformskant.


Det är nog en plattformskant. Man ser på skuggorna att det bara är en smal remsa som är plan. Den är för smal för att vara en banvall. Det man ser till höger kan vara ett buskage.

Om det vore en plattformskant - skulle i så fall spåret ha legat till höger? Klart fall av berghäll nedtill till höger i mitt tycke.

Jag tycker det ser ut som fullt möjligt att spåret gick till vänster och att det är en stensättning. Är det mellan Eddavägen och Svalnäs så hade den sträckan ju varit nedlagd och uppriven i över 30 år när bilden togs, så om det blivit lite igenvuxet till vänster så säger det inte så mycket om hur bred den ursprungliga banvallen var.

Men vi har inte mycket att gå på, så båda hållningarna blir väl mer eller mindre spekulationer.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av Överkörmästaren, Thursday, June 09, 2022, 21:33 (482 dagar sedan) @ John T

Jag tycker i alla fall att det ser ut som en typisk banvallskant, sen är det ett dike mellan den och bergsknallen som fotografen stått på. Sådana finns kvar på flera ställen längs sl:s banor. Skulle inte förvåna mig om den där också är kvar.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av Harald ⌂, Göteborg, Thursday, June 09, 2022, 21:49 (482 dagar sedan) @ John T

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.


Spåret skulle då alltså gått till vänster i bild? Jag kan inget om Roslagsbanenätet och dess stensättningar, men liksom Leif B tycker jag också att det såg ut som en stenhäll till höger i bild och jag tolkade då bilden som att spåret gått till vänster om stensättning. Isf kan det ju inte röra sig om en plattformskant.


Det är nog en plattformskant. Man ser på skuggorna att det bara är en smal remsa som är plan. Den är för smal för att vara en banvall. Det man ser till höger kan vara ett buskage.


Om det vore en plattformskant - skulle i så fall spåret ha legat till höger? Klart fall av berghäll nedtill till höger i mitt tycke.

Jag tycker det ser ut som fullt möjligt att spåret gick till vänster och att det är en stensättning. Är det mellan Eddavägen och Svalnäs så hade den sträckan ju varit nedlagd och uppriven i över 30 år när bilden togs, så om det blivit lite igenvuxet till vänster så säger det inte så mycket om hur bred den ursprungliga banvallen var.

Men vi har inte mycket att gå på, så båda hållningarna blir väl mer eller mindre spekulationer.

Det är ju bara en knapp meter från stenkanten som marken är horisontell. Sedan sluttar den nedåt åt vänster. Det ser man på att skuggorna bryts längs en linje parallell med kanten. Det kan inte ha gått något spår där, men det stämmer ju bra med det som står tidigare i tråden att hållplatsen låg på en bank. Bilden är kraftigt överexponerad, så att man ser en ljus fläck till höger säger ingenting.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Stensättning

av Överkörmästaren, Thursday, June 09, 2022, 21:52 (482 dagar sedan) @ Harald

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.


Spåret skulle då alltså gått till vänster i bild? Jag kan inget om Roslagsbanenätet och dess stensättningar, men liksom Leif B tycker jag också att det såg ut som en stenhäll till höger i bild och jag tolkade då bilden som att spåret gått till vänster om stensättning. Isf kan det ju inte röra sig om en plattformskant.


Det är nog en plattformskant. Man ser på skuggorna att det bara är en smal remsa som är plan. Den är för smal för att vara en banvall. Det man ser till höger kan vara ett buskage.


Om det vore en plattformskant - skulle i så fall spåret ha legat till höger? Klart fall av berghäll nedtill till höger i mitt tycke.

Jag tycker det ser ut som fullt möjligt att spåret gick till vänster och att det är en stensättning. Är det mellan Eddavägen och Svalnäs så hade den sträckan ju varit nedlagd och uppriven i över 30 år när bilden togs, så om det blivit lite igenvuxet till vänster så säger det inte så mycket om hur bred den ursprungliga banvallen var.

Men vi har inte mycket att gå på, så båda hållningarna blir väl mer eller mindre spekulationer.


Det är ju bara en knapp meter från stenkanten som marken är horisontell. Sedan sluttar den nedåt åt vänster. Det ser man på att skuggorna bryts längs en linje parallell med kanten. Det kan inte ha gått något spår där, men det stämmer ju bra med det som står tidigare i tråden att hållplatsen låg på en bank. Bilden är kraftigt överexponerad, så att man ser en ljus fläck till höger säger ingenting.

Jag skulle snarare säga att den smala yta som du kallar horisontell i själva verket är lutande, och vice versa. Eller möjligen att det lutar lite som det brukar i en kurva med rälsförhöjning.

Björn Alnebos Roslagsb.bilder – del 24. Stensättning -- här!

av Ulf Pålsson, Stockholm, Friday, June 10, 2022, 09:14 (482 dagar sedan) @ John T

---

[image]
F.d. Svalnäs stn ca 1970. Eller har jag fel? Fanns det så här mycket kvar av plattformen där så sent som 1970? När jag var där första gången 1992 fanns det ingenting kvar av den plattformen. Var skulle bilden annars vara tagen om inte vid Svalnäs?


Jag tycker inte att bilden stämmer med platsen för Svalnäs hållplats/station. Den låg uppe på en bank, som är mycket tydlig än i dag, 90 år efter banans nedläggning till Svalnäs. Och jag minns ingen plattformskant från mitt första besök vid Svalnäs i början av 1970-talet. Men, å andra sidan och som du säger, var skulle det annars kunna vara.


---

Vad är det som syns i höger bildkant? Jag tycker det ser ut som en berghäll - och i så fall kan det ju inte gått ett spår där. Om det är en berghäll så skulle jag föreslå att det det är ett stensatt dike, troligen i skärningen mellan Eddavägen och Vikingavägen. I så fall kanske stensättningen finns kvar än idag?


För min del tycker jag att det definitivt ser ut att vara en stensättning i kanten av banvallsdiket. Sådana var inte helt ovanliga här och var på Roslagsbanenätet.

Eftersom jag för tillfället vistas i ett av radhusen alldeles i närheten, har jag haft möjlighet att ta en morgonpromenad och inspektera lämningarna efter sträcka (Eddavägen)--Svalnäs.

Jag är tämligen övertygad om att Björn A:s foto är vid en punkt som jag har markerat på kartan här: https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=674839&n=6590697&z=12&m... . Det är alltså ett litet stycke söder om banans ändpunkt Svalnäs.

På banvallens västra sida går det där ett grunt och nu delvis igenfyllt dike som har en stenkant mot banvallen. Stenkanten är visserligen nu täckt av mossa, men med bara lite lyftande och grävande kan man få fram den. Jag har förgäves letat efter de två björkarna på Björns foto, men jag misstänker att de togs bort när kommunen iordningställde banvallen till den gång- och cykelväg som nu finns där (vilket skedde, tror jag, på 1980- eller 1990-talet).

Lite kul är det, tycker jag, att den f.d. banan från och med norra hälften av Eddavägens station ända fram till Svalnäs fortfarande utgör fastigheten 2:339. Banan till Svalnäs lades ju ner för 90 år sedan, efter att ha existerat i bara 20 år.

Den kvarglömda kontaktledningsstolpen, som finns på en annan av Björns bilder, står där Svalnäs kyrkväg korsar fastigheten 2:67.
/up

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. X9p

av Leif B, Wednesday, June 08, 2022, 11:00 (483 dagar sedan) @ Peter Bolin

---


[image]
Okänd X7p vid Eddavägen ca 1970.

Om vi ska vara petiga, så är det en X9p.

Apropå det vill jag ställa en fråga till "di kunnige": det är rätt ofta man ser bilder på en ensam X9p i Eddavägen, som kvällståg till Österskär etc. Mera sällan man ser bilder på en ensam X7p. Huru härmed: var det vanligare att använda X9p i "lätt tjänst" än X7p, eller är det bara jag som tittat på ett snett urval av bilder? Det borde ju annars varit naturligt att använda de starkare X9p i de tyngsta tågen.

Eller hade de redan då dåligt rykte för "skåpsmällar" och man medvetet använde dem i lätt tjänst?


Det blir mer av Eddavägslinjen nästa månad.

Det ser vi fram emot!!

/Leif

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24

av Peter Bolin, Wednesday, June 08, 2022, 15:22 (483 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack till alla för inkomna kommentarer. Då har jag lärt mig att lådan vid Eddavägen användes enbart för att aktivera vägskyddsanläggningen. Jag utgick från att den kallades för vsi Näsbyvägen eftersom det är Näsbyvägen som järnvägen korsar där och inte Eddavägen, i alla fall enligt dagens karta. Då är alltså vsi Eddavägen den korrekta benämningen.

Den där övervuxna plattformskanten eller vad det nu är för kant verkar vara ett mysterium. Eftersom negativremsan den finns på innehåller bilder från Eddavägen med omnejd bör den vara tagen i de krokarna.

Jag var nog lite för trött i går kväll för att se skillnad mellan en X7p och en X9p. Nu har jag i alla fall lärt mig att se skillnad på X2p och X3p. Nästa steg får bli att skilja mellan sjuor och nior. ;-)

En fråga till forumexpertisen: Under mina resor på Eddavägslinjen när eldriften fortfarande var i gång minns jag att det till och från lät som om någon misshandlade en skrivmaskin från motorvagnens elutrustning. Det ljudet fastnade i mitt minne redan i samband med den första resan i maj 1968. Är det det ljudet som Leif B. kallar för ”skåpsmällar”?

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24. Skåpsmällar?

av Leif B, Wednesday, June 08, 2022, 16:11 (483 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tack till alla för inkomna kommentarer. Då har jag lärt mig att lådan vid Eddavägen användes enbart för att aktivera vägskyddsanläggningen. Jag utgick från att den kallades för vsi Näsbyvägen eftersom det är Näsbyvägen som järnvägen korsar där och inte Eddavägen, i alla fall enligt dagens karta. Då är alltså vsi Eddavägen den korrekta benämningen.

Den där övervuxna plattformskanten eller vad det nu är för kant verkar vara ett mysterium. Eftersom negativremsan den finns på innehåller bilder från Eddavägen med omnejd bör den vara tagen i de krokarna.

Jag var nog lite för trött i går kväll för att se skillnad mellan en X7p och en X9p. Nu har jag i alla fall lärt mig att se skillnad på X2p och X3p. Nästa steg får bli att skilja mellan sjuor och nior. ;-)

En fråga till forumexpertisen: Under mina resor på Eddavägslinjen när eldriften fortfarande var i gång minns jag att det till och från lät som om någon misshandlade en skrivmaskin från motorvagnens elutrustning. Det ljudet fastnade i mitt minne redan i samband med den första resan i maj 1968. Är det det ljudet som Leif B. kallar för ”skåpsmällar”?

/Peter Bolin

Du syftar nog på "kontaktorrasslet", d.v.s. det ljud som hörs inifrån kontaktorskåpet när resp kontaktor går till "...smack" för resp uppkopplingssteg och i synnerhet när man "slår ifrån", d.v.s. vrider körveven tillbaka nolläget och alla kontaktorerna faller (slår ifrån). När alla faller (ungefär) samtidigt uppstår ett rätt kraftigt rassel. Likaså när man kopplar upp från körläge "full serie" till "första parallell" när motorgrupperna grupperas om och alla motståndskontaktorerna faller (ungefär) samtidigt.

En "skåpsmäll" hörs när det blivit överslag i kontaktorskåpet och låter mer som "KABOOM!!" och därefter får man invänta hjälptåg för bogsering till verkstan i Mörby. Det hände någon gång ibland och särskilt "niorna" hade dåligt rykte för det. Sista tiden niorna gick i trafik, fick ingen befinna sig i den del av vagnen där kontaktorskåpet stod när strömavtagaren var uppe. Dörrarna till den av avdelningen låstes och glödlamporna skruvades ur.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 24

av Granis, Wednesday, June 08, 2022, 16:20 (483 dagar sedan) @ Peter Bolin
Redigerad av Granis, Wednesday, June 08, 2022, 17:45

Den där övervuxna plattformskanten eller vad det nu är för kant verkar vara ett mysterium. Eftersom negativremsan den finns på innehåller bilder från Eddavägen med omnejd bör den vara tagen i de krokarna.

Framlidne Harald ("Docent A" ) Agrell gjorde en artikel i Roslagsexpressen nr 2/ 2005 betitlad "Bland spårrudera i nordöstra Djursholm" grundad bl a på egna arkeologiska vandringar samt på historisk bakgrund. Det står en del om hur det såg ut även på sträckan ut mot Svalnäs kring den tidpunkten. Bl a ett foto på där Svalnäsvägens hpl ska ha legat (nu heter gatan Näsbyvägen).


/ L G

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – banvallen på kartan

av Ulf Pålsson, Stockholm, Friday, June 10, 2022, 09:30 (482 dagar sedan) @ Peter Bolin
Redigerad av Ulf Pålsson, Friday, June 10, 2022, 09:35

På den utmärkta topografiska karta (med variant med fastighetsindelning) som finns på minkarta.lantmateriet.se är den gångväg som nu finns på f.d. Eddavägs- och Svalnäslinjen angiven med karttecknet 'parkväg', men bara fram till den bro där den f.d. järnvägen korsade Ymervägen, strax norr om Djursholms Framnäsvikens hållplats. I själva verket fortsätter ju en utmärkt gång- och cykelväg på den f.d. banvallen längs fastigheterna 2:64, 2:50, 2:49, 2:22, 2:66, 2:67 och 2:339 nästan ända fram till f.d. Svalnäs station.

https://minkarta.lantmateriet.se/plats/3006/v1.0/?e=675275&n=6589366&z=12&m...

Jag har tillskrivit Lantmäteriet om denna brist. Vi får se om det kan leda till att "parkvägen" kommer att fortsätta också på kartan.
/up