Klassisk bildgåta (Järnväg allmänt)

av Olle E, Thursday, June 16, 2022, 09:48 (174 dagar sedan)

Frågan lyder som brukligt: Var?
[image]

Klassisk bildgåta

av Baloo, Thursday, June 16, 2022, 09:54 (174 dagar sedan) @ Olle E

Frågan lyder som brukligt: Var?
[image]

I närheten av Silte på f d Sydvästra Gotlands järnväg?

Klassisk bildgåta

av Olle E, Thursday, June 16, 2022, 10:02 (174 dagar sedan) @ Baloo

Bron över Silte kanal på fd SGJ, helt korrekt.

Klassisk bildgåta -annan bro (ej gåta)

av Granis, Thursday, June 16, 2022, 11:17 (173 dagar sedan) @ Olle E

Bron över Silte kanal på fd SGJ, helt korrekt.

Silte kan (namnmässigt) lätt förväxlas med Slite. Denna var ju ändstation för en annan Gotländsk järnväg; SlRJ, Slite- Roma Jvg. Och där -"i ändan"- fanns/ finns också en bro. Över "Sjuströmmar" då. Numera cykel och gångbana. Här i juni 1992.

/ L G :-)

[image]

Klassisk bildgåta -annan bro (ej gåta)

av Thomas K Ohlsson, Thursday, June 16, 2022, 11:40 (173 dagar sedan) @ Granis

Precis den förväxlingen gjorde jag och letade förgäves efter information kring Slite kanal...

/TKO

Klassisk bildgåta -annan bro (ej gåta)

av Anders Sandgren, Bredäng, Thursday, June 16, 2022, 13:15 (173 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Var det inte Eniro som för ett antal år sedan gjorde en 'korrigering' så att alla Siltebor blev Slitebor.

Silteby i Silte

av Ulf Pålsson, Stockholm, Thursday, June 16, 2022, 14:45 (173 dagar sedan) @ Granis

Silte kan (namnmässigt) lätt förväxlas med Slite. Denna var ju ändstation för en annan Gotländsk järnväg; SlRJ, Slite- Roma Jvg. - - -

Det var väl inte för inte som stationen/lastplatsen i Silte socken fick namnet Silteby redan när järnvägen öppnades 1924.

Klassisk bildgåta -- bron över Storkanalen?

av Ulf Pålsson, Stockholm, Thursday, June 16, 2022, 14:38 (173 dagar sedan) @ Olle E

Bron över Silte kanal på fd SGJ, helt korrekt.

På den utmärkta webbplatsen minkarta.lantmateriet.se:s flygfoto upptäcker jag bron över det som på den tillhörande kartan kallas 'Storkanalen' -- det är väl den du menar? Alltså ca 100 m nordost om bron för länsväg 140 över Storkanalen. (På kartan är dock inte bron utsatt, av någon anledning.) Jag kan tänka mig att kanalen utgjorde gräns mellan socknarna Sproge och Silte.

F.d. Sydvästra Gotlands järnväg lades ju ner 1953, och på webbplatsens flygfoto från 1960 syns resterna av hela banan mycket tydligt, på flygfotot från 1975 har de börjat suddas ut och på flygfotot från "i dag" är banvallen i stora delar helt borta, särskilt där det nu är åkermark. Men ändå kan banvallen skönjas svagt här och där, och på några ställen används den som skogsväg eller stig. Det är också intressant att välja lagret 'Fastighetskarta' -- på många ställen finns det faktiskt fortfarande fastighetsgränser som visar oss var järnvägen gick.

Klassisk bildgåta -- bron över Storkanalen?

av Baloo, Thursday, June 16, 2022, 15:39 (173 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Även om trafiken lades ner redan 1953 mellan Slite och Hablingbo så låg ju ändå spåren kvar till 1958 vilket givetvis bidrar till att det ser ganska "fräscht" ut på flygfotot från 1960. Spåren nyttjades under betkampanjerna både 1954 och 1955 trots den officiella nedläggningen 1953. Efter 1955 års betkampanj upphörde dock även bettransporterna på järnvägen på ön så varför spåren fick ligga kvar ytterligare tre år vore intressant om någon kunde utveckla. F d GJ däremot revs desto snarare efter nedläggningen. Det mesta redan under 1961-62 och Visby - Romakloster 1963.

Klassisk bildgåta -- bron över Storkanalen?

av Olle E, Thursday, June 16, 2022, 19:01 (173 dagar sedan) @ Baloo

Försvann all bettrafik verkligen redan 1955? Hade för mig att bettrafiken på fd GJ fortsatte ytterligare ett par år. Kunde i så fall förklara varför rivningen av sidobanorna dröjde.

Klassisk bildgåta -- bron över Storkanalen?

av Granis, Thursday, June 16, 2022, 20:36 (173 dagar sedan) @ Olle E

Om jag inte missminner mig upphörde SSA med transporter på järnväg 1957. Såväl på fd GJ som på de för detta ändamål kvarvarande "bibanorna" (nästan) till Slite som till Klintehamn/ Hablingbo då. Beträffande den förstnämnda så hade man rivit infarten till Slite redan efter trafiknedläggningen 1952, men sträckan Boge- Roma låg kvar för bettransporterna fram till dess. 1958 -samma år som jag föddes- passerade iallafall rivningståget nuvarande GHJ, om jag inte missminner mig då draget av Z4p 399. En lokomotor som nu finns bevarad i fint skick på SkLJ :-)


/ L G

Klassisk bildgåta -- bettransporter

av Ola Almquist, Göteborg, Friday, June 17, 2022, 01:19 (173 dagar sedan) @ Baloo

Finns lite motstridiga uppgifter. Min på källa att det var slut redan 1955 är den länkade men på fliken Tåghistoria hos Gotlandståget anges att Boge - Hablingbo låg kvar till 1958 för bettrafikens skull.

https://www.historiskt.nu/smalsp/gotland/klrj_fakta.html

Någon som kommer åt Dagens Nyheter 1958-09-15 sidan 15?

Klassisk bildgåta -- bettransporter

av X20, Friday, June 17, 2022, 23:59 (172 dagar sedan) @ Ola Almquist

Någon som kommer åt Dagens Nyheter 1958-09-15 sidan 15?

Jodå. I notisen "SJs roll som bettransportör slutspelad på Gotland" skrivs att 15% av betorna året innan transporterats med järnväg, men att denna andel skall krympa till 1% 1958. Lastbilscentralen ska stå för 60% och resterande 39% skötas av odlarna själva.

Klassisk bildgåta -- bettransporter

av Ola Almquist, Göteborg, Saturday, June 18, 2022, 01:27 (172 dagar sedan) @ X20

Någon som kommer åt Dagens Nyheter 1958-09-15 sidan 15?


Jodå. I notisen "SJs roll som bettransportör slutspelad på Gotland" skrivs att 15% av betorna året innan transporterats med järnväg, men att denna andel skall krympa till 1% 1958. Lastbilscentralen ska stå för 60% och resterande 39% skötas av odlarna själva.

Tackar. Jag antar att det var ungefär likadant på Öland. I DN 1961-10-01 står det en del om nedläggningen av järnvägen där. Jag kan ha lite statistik från Öland någonstans...

Bettrafiken - tillägg

av Baloo, Friday, June 17, 2022, 10:44 (173 dagar sedan) @ Baloo

Även boken "Statens järnvägar på Gotland" av Ragnar, Kahl och Svensson anger på sid 146 "Hösten 1956 var den första då sidobanorna inte längre användes för bettransporter".

Bettrafiken - tillägg

av Granis, Friday, June 17, 2022, 11:00 (172 dagar sedan) @ Baloo

Även boken "Statens järnvägar på Gotland" av Ragnar, Kahl och Svensson anger på sid 146 "Hösten 1956 var den första då sidobanorna inte längre användes för bettransporter".

Nog så. Jag hade liksom att välja mellan 1956 och 1957 när jag skulle rådbråka min gamla hjärna, men fastnade för det sistnämnda då 1956 var året för flygfältsutbyggnaden i Visby varvid det gick omfattande trafik med gruståg -med bl a inlånade fordon från fastlandet- från Stånga grusgrop till bygget. Som då slapp trängas med bettåg.


/ L G

Bettrafiken - tillägg

av johanmmolin, Friday, June 17, 2022, 17:04 (172 dagar sedan) @ Granis

Vart transporterades betorna? Till sockerfabriken i Linköping? Den lades ju ned 1955, i maj om jag inte minns fel.

Bettrafiken - tillägg

av IH, Friday, June 17, 2022, 19:28 (172 dagar sedan) @ johanmmolin

Fram till mitten på 90-talet så fanns det sockerbruk i Roma.

Bettrafiken - tillägg

av johanmmolin, Friday, June 17, 2022, 19:51 (172 dagar sedan) @ IH

Det låter ju förnuftigt. Att behöva frakta sockerbetor till fastlandet vore ju lika korkat som att frakta gotländska slaktdjur till ... ähum, Norrbotten ...

Bettrafiken - tillägg

av Lars Håkan, Saturday, June 18, 2022, 15:33 (171 dagar sedan) @ johanmmolin

Under de sista åren som de odlades sockerbetor i någon mer omfattande mängd på Gotland så skeppades dem ut från Klintehamn med båt fvb Skåne, detta efter att Danisco lagt ner bruket i Roma i december 1997.

Betorna gick till Köpingebro fram till 2003 då odlingen upphörde på Gotland.

Bettrafiken - tillägg

av Thomas K Ohlsson, Saturday, June 18, 2022, 16:44 (171 dagar sedan) @ Lars Håkan

Under de sista åren som de odlades sockerbetor i någon mer omfattande mängd på Gotland så skeppades dem ut från Klintehamn med båt fvb Skåne, detta efter att Danisco lagt ner bruket i Roma i december 1997.

Betorna gick till Köpingebro fram till 2003 då odlingen upphörde på Gotland.

Lite OT - men ändå:
En grupp gotländska betodlare ville köpa bruket i Roma och inrikta sej på ekologisk produktion. Det gillade inte Danisco - därför är Daniscos ekologiska socker idag tillverkat av sockerrör importerade från Sydamerika. Så fungerar monopolkapitalismen!

/TKO

Bettrafiken - tillägg

av Ante Svensson II, Sunday, June 26, 2022, 13:19 (163 dagar sedan) @ johanmmolin

Vart transporterades betorna? Till sockerfabriken i Linköping? Den lades ju ned 1955, i maj om jag inte minns fel.

Bruket i Roma var ett råsockerbruk och detta råsocker fraktades till sockerbruket i Tanto för vidare förädling till strösocker. Fram till 1936 var det en dragkamp mellan Slite, Klintehamn och Visby om vilken ort som som skulle vara utskeppningshamn. Dessa transporter bedrevs med sockret lastat i öppna vagnar med presenning över. Till slut vann Visby kampen och transporterna. För dessa användes efter 1936 cisternvagnar från Roma till Visby hamn där en sockersilo fanns. En av dessa, SSA 022, finns idag i Hesselby. Roma byggdes senare om till strösockerbruk och behovet av transporter upphörde. Tanto lades ned i början av 60-talet.

Ante

Klassisk bildgåta -- bron över Storkanalen?

av Stefan Isaksson, Uppsala, Sunday, July 03, 2022, 21:48 (156 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Vi har ju alltid den gamla klassiska banvallsbevararen: telefonledningar nedgrävda i banvallen.
Jag kommer inte ihåg riktigt var, Klintehamn möjligen, där jag 1978 var inne i en telefonstation och tittade på (telefon-) linjekartorna. Den f.d. järnvägen var inritad just därför att vissa telefonledningar gick där.

Hur det var på gamla SGJ vet jag dessvärre inte.