Bräcke lokstall - 1989 - (Järnväg allmänt)

av lars moberg, tisdag, juni 21, 2022, 15:31 (50 dagar sedan)

[image]

Bräcke lokstall - 1989 -

av Conny Sernfalk @, tisdag, juni 21, 2022, 16:32 (50 dagar sedan) @ lars moberg

[image]

Vid tidpunkten för din bild (1989) vill jag minnas att Banverket huserade í lokstallet. Torrluftkonserverad materiel fanns i lokstallet. Dock inga uppställa ånglok. Kan möjligen ha varit Gbls vagnar med reservdelar.

Bräcke lokstall - 1989 -

av -ch- @, tisdag, juni 21, 2022, 20:02 (50 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

[image]


Vid tidpunkten för din bild (1989) vill jag minnas att Banverket huserade í lokstallet. Torrluftkonserverad materiel fanns i lokstallet. Dock inga uppställa ånglok. Kan möjligen ha varit Gbls vagnar med reservdelar.

Straxt norr om lokstallet fanns ett lokskjul med två B-lok. Kan ha skrotas redan i slutet av 70- eller början av 80-talet. Han följa med dit för "tältkontroll" och då intog vi lunchen i lokstallets matsal.

Bräcke lokstall - 1989 -

av Conny Sernfalk @, tisdag, juni 21, 2022, 21:18 (50 dagar sedan) @ -ch-

[image]


Vid tidpunkten för din bild (1989) vill jag minnas att Banverket huserade í lokstallet. Torrluftkonserverad materiel fanns i lokstallet. Dock inga uppställa ånglok. Kan möjligen ha varit Gbls vagnar med reservdelar.


Straxt norr om lokstallet fanns ett lokskjul med två B-lok. Kan ha skrotas redan i slutet av 70- eller början av 80-talet. Han följa med dit för "tältkontroll" och då intog vi lunchen i lokstallets matsal.

Lokhuset av revs under 1990 talet. Ånglok stod där fram till 1993 då båda loken transporterades till Grängesberg för skrotning
Men det var även torrluftkonserverat med plasttält i lokstallet.
Ånglok eller diesellok kan uteslutas. Tror mer på någon av dom Gbls vagnar som bl.a innehöll matnyttiga reservdelar till ånglok. G vagnarna utrustades när huvudverkstaden i Östersund avvecklades i början av 1970 talet och slopades samtidigt som beredskapsloken.
Alternativt elmatningsvagnar eller att Banverket själva ville pröva torrluftkonservering till något av sina fordon.
Bilderna visar Bräcke lokstall 1988-06-18 och Bräcke lokhus 1988-08-05[image]
[image]

Bräcke lokstall - 1989 - och G7 803 år 1971.

av Per-Olov Brännlund @, onsdag, juni 22, 2022, 00:35 (50 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

[image]G7 803 i Bräcke 13 juli 1971. Loket skrotades i Hybo 1972.

Bräcke lokstation.

av S-O Johansson @, onsdag, juni 22, 2022, 00:55 (50 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Bräcke lokstation med reparationsplats nedlades 1932 efter att loktjänsten successivt minskat sedan 1924. Lokmästaren drogs in 1930 och sista åren lydde man under Ånge lokstation.
Bemanning 1924 1 lokmästare, 14 lokförare, 13 lokeldare, 3 reparatörer och 18 vagn- och stallkarlar. Vid nedläggningen 1932 var det 4 lokförare och 3 lokeldare placerade i Bräcke. Dessa hamnade bl.a i Sundsvall och Ånge. Att Bräcke nedlades berodde på att Ånge tagit över rollen som växlings-och tågbildningsstation.
Personalhuset i Bräcke flyttades till Gävle i samband med övertagandet av OKB och UGJ. Är nu en del av Järnvägsmuseums anläggning.

Bräcke lokstall - 1989 - och G7 803 år 1971.

av Stefan Olsson @, onsdag, juni 22, 2022, 11:36 (50 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Besökte släkt i Bräcke 1970, pappas kusin var snickare vid järnvägen. Vi var nere i lokstallet där snickeriet var, men bakom en låst dörr kunde man komma in och se loken som stod där. Vi såg en G7 utan plast, men har för mig att det var 763 eller 764.

Bräcke lokstall och G7 803 år 1971 eller 1970.

av S-O Johansson @, onsdag, juni 22, 2022, 15:52 (49 dagar sedan) @ Stefan Olsson

Det är möjligt att G7 763 eller 764 fanns i Bräcke 1970 men den 13/7 1971 stod G7 763 och 764 tillsammans med G11 1930 och 1931, B-loken 1027, 1035 och 1290 och E2 1097 i Mellansjö grusgrop. G7:orna stod ute och övriga lok inomhus.
I Bräcke fanns denna dag förutom G7 803 dessutom B 1142 och 1286. Har inte noterat var men borde vara i lokhuset. Möjligen att 1286 skall vara 1287 som Pelle Björkman men 1286 enligt mina sparade noteringar.

Bräcke lokstall och G7 803 år 1971 eller 1970.

av tobbe @, onsdag, juni 22, 2022, 20:41 (49 dagar sedan) @ S-O Johansson

G 11 1930 såldes senare till England o 1931 skrotades (Kalmar eller Hybo, kanske var det tvärtom). Minns att de hade s.k. tallrikslöphjul. Har för mig att dessa 2 uddalok kom från NS i Holland till Sverige om jag inte har helt fel.
tobbe

763, 764, 803. 1286, 1287 m.fl lok som nämnts.

av Conny Sernfalk @, onsdag, juni 22, 2022, 23:36 (49 dagar sedan) @ S-O Johansson

G7 763 och 764 har ej varit uppställda i Bräcke i vare sig lokhuset eller lokstallet. Detsamma gäller G11 loken
G7 803 var uppställd i Bräcke lokstall fram tills slopningen i början av 1971. Loket drogs då ut och stod utomhus inför kommande transport till Hybo hösten 1971. Per-Olovs bild är från denna period.

Följande lok stod i lokstallet 1970-07-21: G7 803, E2 906, N 1129, E2 1151 och 1182.
Dessa lok drogs ut 1971/1972. Sannolikt förekom ingen ångloksuppställning i lokstallet efter detta. Ingen torrluftkonservering av ånglok förekom i lokstallet
I Bräcke lokhus stod samtidigt (1970-07-21) B 1142 och 1286. Dessa lok stod redan i Bräcke lokhus 1961. Båda loken flyttades 1971 till Östersund och vidare öden......
Efter provkörning blev 1287 och 1365 torrluftkonserverade i Bräcke lokhus 1972.
1365 fick sannolkt det sista tenderbytet vid SJ 1977 då tender A 1285 tillkopplades. Tendern hade fram till 1971/1972 varit tillkopplad lok E 1074 och märktes aldrig om. Märkning 1074 kvarstod.
1287 var som Pelle Björkman nämnt med om krock i Lerkällan 1956. Loket reparerades trots stora skador. Det går fortfarande att se krökta plåtar och reparationer på ramverket.
1990-05-29 slopades alla beredskapslok inklusive 1287 och 1365.
1991 drogs 1287 ut och överfördes till OKBv och ersattes av E2 982 som kom från en tömning av annat lokhus. 1365 kvarstod i lokhuset.
1287 finns idag i Härnösands bilmuseum.
982 och 1365 transporterades slutligen från Bräcke lokhus 1993 för skrotning i Grängesberg.
Efter detta förekom ingen uppställning av ånglok i lokhuset.
Lokhuset revs sannolikt senare på 1990 talet?

Bräcke lokstall - 1989 -

av tobbe @, onsdag, juni 22, 2022, 14:36 (49 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

var detta lokhus av samma typ som Sandträsk o Järvsö??
tobbe

Bräcke m fl lokhus

av Anders Svensson @, onsdag, juni 22, 2022, 19:42 (49 dagar sedan) @ tobbe

var detta lokhus av samma typ som Sandträsk o Järvsö??
tobbe

Som Connys bild visar var Bräckes lokhus ett Götene trälokhus, liksom även Järvsös var. Sandträsks var däremot ett Västanfors plåtlokhus, varianten utan fönstersektioner. //Anders

Bräcke lokstall - 1989 -

av Pelle Björkman @, tisdag, juni 21, 2022, 21:35 (50 dagar sedan) @ -ch-

[image]


Vid tidpunkten för din bild (1989) vill jag minnas att Banverket huserade í lokstallet. Torrluftkonserverad materiel fanns i lokstallet. Dock inga uppställa ånglok. Kan möjligen ha varit Gbls vagnar med reservdelar.


Straxt norr om lokstallet fanns ett lokskjul med två B-lok. Kan ha skrotas redan i slutet av 70- eller början av 80-talet. Han följa med dit för "tältkontroll" och då intog vi lunchen i lokstallets matsal.

Det ena loket var om jag inte missminner mig var 1287. Var med och drog ned detta lok till Svartvik.
1287 hade på 50-talet varit med om ett debaccle i Lerkällan, körde in i ett tåg bakifrån på denna station. Det var meningen att det skulle vara ett tretågsmöte därstädes. Tjänstgörande Tkl glömde att ta inf. signalen i stopp när han lämnat klart för tåg från Sollefteå.
1287 fick bl.a en ramspricka.

Bräcke lokstall - 1989 -

av -ch- @, tisdag, juni 21, 2022, 16:32 (50 dagar sedan) @ lars moberg

Några bilder från 2008, straxt innan rivningen.
[image]
[image]
[image]
[image][image]

Bräcke lokstall - Tre Kronor och baksidan mot bangården.

av K Lemming @, onsdag, juni 22, 2022, 00:09 (50 dagar sedan) @ -ch-

Några bilder från 2008, straxt innan rivningen.
[image]
[image]
[image]
[image][image]

Hur vanligt var det här i landet att rundstall var placerade som i Bräcke med baksidan vänd mot bangården?

Var Tre Kronor emblemen plåtar som gick att rädda och gjordes det isåfall, eller åkte dom med i rivningsmassorna?

3 kronorna på lokstall

av Peter B, Karlstad, onsdag, juni 22, 2022, 08:17 (50 dagar sedan) @ K Lemming

Var Tre Kronor emblemen plåtar som gick att rädda och gjordes det isåfall, eller åkte dom med i rivningsmassorna?

Sannolikt är det/var det stora "plåtar", där emblem och plåt var gjutna tillsammans. Så det det ut i Kil, från marknivå. Men jag har inte varit uppe med lift och kollat.

powered by my little forum