Tågsjöberg stn - 1989 - (Järnväg allmänt)

av lars moberg, Wednesday, June 22, 2022, 14:31 (277 dagar sedan)

[image]

Tågsjöberg stn - 1989 -

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, June 22, 2022, 16:17 (277 dagar sedan) @ lars moberg

[image]

Tågsjöberg, på banan Forsmo - Hoting, är lite av en "udda fågel". Från att tidigare ha haft ett enkelt centrallås fick stationen 1984 ett signalställverk av typ stlv 59. Det var dock annorlunda jämfört med vanliga "59:or" så till vida att det inte fanns några ytterplacerade utfartssignaler vid eller strax innanför respektive stationsgräns. De huvudsignaler som vi ser på fotot var alltså då innerplacerade utfartssignaler. Vid en senare tidpunkt har stationen/driftplatsen dock kompletterats med ytterplacerade utfartssignaler, vilket har "förvandlat" de huvudsignaler som vi ser till mellansignaler.

På grund av Tågsjöbergs belägenhet långt från andra orter där Banverket/Trafikverket har haft tågklarerarbemanning var det förstås svårt att bemanna stationen/driftplatsen med en lokaltågklarerare för kortare bevakningstider. Detta löstes 2015 genom att ställverket gjordes fjärrmanövreringsbart från fjärrbevakningscentralen i Ånge. Driftplatsen blev då ständigt fjärrbevakad, och tågklareraren för Tågsjöberg utgörs sedan dess av fjärrtågklareraren i Ånge.

Denna udda princip, men en fjärrstyrd/fjärrbevakad "ö" med system M (med tåganmälan, utan linjeblockering) åt båda håll, hade då redan tillämpats först för Avafors på Haparandabanan 2007-2011 och sedan från 2012 för Åmsele på banan Hällnäs - Storuman, på motsvarande sätt fjärrstyrd/fjärrbevakad från Luleå.
/up

Tågsjöberg stn - 1989 -

av Pelle Björkman, Thursday, June 23, 2022, 21:44 (276 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Ställverksbytet i Tågsjöberg gjordes i samband med banupprustningen av linjen Forsmo-Hoting.
Rossön och Ådalsliden ämnades också få samma utförande. I Rossön hanns det att montera 4 skens infartssignaler, som senare plockades bort och ersattes med tvåskens dito. Även växeldrivar var på väg att monteras. Ett av motiven till denna reducerings åtgärd var att antalet tåg skulle komma att minska (persontrafikens avveckling).

Tågsjöberg stn - 1989 -

av Anders_W, Friday, June 24, 2022, 15:56 (275 dagar sedan) @ Pelle Björkman

Vet man hur fjärrstyrningen av Tågsjöberg utfördes? För det var väl inte samma lösning som i Vara - Håkantorp?

Tågsjöberg stn - 1989 -

av Göran Kannerby, Saturday, June 25, 2022, 10:22 (275 dagar sedan) @ Anders_W

Vet man hur fjärrstyrningen av Tågsjöberg utfördes? För det var väl inte samma lösning som i Vara - Håkantorp?

Vara-Håkantorp hade väl även linjeblockering mellan stationerna?

I Tågsjöberg har jag fattat det som att är ett fjärrstyrt ställverk, varken mer eller mindre.

Tågsjöberg stn - 1989 -

av Tågmupp2, Friday, June 24, 2022, 20:16 (275 dagar sedan) @ lars moberg

[image]

Vad fint och fräscht det är på plattformen trots att det inte gick någon(?) persontrafik...

Tågsjöberg stn - 1989 -

av Pelle Björkman, Saturday, June 25, 2022, 10:09 (275 dagar sedan) @ Tågmupp2

Plattformens skick är kopplat till en på platsen verksam ansvarskännande tjänsteman (tkl, växlare mm). Nu är stationshuset rivet, sågverket nedlagt och han pensionär , beredskapsförråden tömda och sålda.
Dock har det sedan 3-4 år etablerats en timmerterminal på det gamla sågområdet som GC trafikerar 3-4 dagar per vecka. Notabelt är att Tågsjöberg var en av de största vedlastningsstationerna under andra världskriget.

Tågsjöberg stn - 1985 -

av Conny Sernfalk, Friday, June 24, 2022, 22:08 (275 dagar sedan) @ lars moberg

Train sea mountain (Tågsjöberg)1985-05-25 med tågtaxin som väntar. 4 dagar senare var det varmt och grönt samt med sommar i antågande. [image]