Märkning av räl - Cammels (Bana)

av bosc, Näshulta, Wednesday, June 22, 2022, 22:44 (170 dagar sedan)

På en grannes gård fick jag syn på en bit lös räl med en i mitt tycke äldre profil. Vid närmare studium kunde vi urskilja följande märkning: "CAMMELS.TOUGHENED STEEL 1891 SEC 409". Denna märkning har jag inte sett tidigare och jag är tacksam för forummedlemmarnas inspel och förklaringar. Googling har inte gett något resultat. Härdat stål förstår jag, men resten är höljt i dunkel.
Eftersom fyndplatsen ligger nära Eskilstuna, ligger det väl nära till hands att tro att rälen kommer från någon sträcka av OFWJ./BoSC

Märkning av räl - Cammels

av Anders Järvenpää, Åbo, Thursday, June 23, 2022, 12:48 (170 dagar sedan) @ bosc

Messrs. Cammel and Brown i Sheffield förefaller ha specialiserat sig på tillverkning av extra stryktåligt material (Compound armour) för pansarfartyg. Uppenbarligen har även räler tillverkats enligt någon av deras metoder.

Se sida 350 i Naval Gunnery (A DESCRIPTION AND HISTORY OF THE FIGHTING EQUIPMENT OF A MAN-OF-WAR) av Capt. H. Garbett, R.N.; London 1897, George Bell and Sons

Märkning av räl - Cammels

av Richard Loe, Thursday, June 23, 2022, 17:52 (170 dagar sedan) @ bosc

På en grannes gård fick jag syn på en bit lös räl med en i mitt tycke äldre profil. Vid närmare studium kunde vi urskilja följande märkning: "CAMMELS.TOUGHENED STEEL 1891 SEC 409". Denna märkning har jag inte sett tidigare och jag är tacksam för forummedlemmarnas inspel och förklaringar. Googling har inte gett något resultat. Härdat stål förstår jag, men resten är höljt i dunkel.
Eftersom fyndplatsen ligger nära Eskilstuna, ligger det väl nära till hands att tro att rälen kommer från någon sträcka av OFWJ./BoSC

OK, Charles Cammel startade företaget Johnson Cammels tillsammans med Henry och Thomas Johnson år 1837, och dom var från början baserade i Sheffield. Dom kom tidigt att inrikta sig på export av stålprodukter för järnvägar. År 1882 köpte man järnverket i Workington då detta var närmare malmgruvorna och 1883 flyttade man större delen av produktionen till Workington.

Rälsen du har sett är tillverkade i Workington år 1891 i härdat stål. SEC står möjligen för Swedish Central Railway Ltd som var stora aktieägare i FLJ och som vid den tiden ansvarade för underhåll av FLJ och OFWJ som en följd av dessa bolags tidigare dålig ekonomi. Siffran 409 bör vara produktionsserien på rälsen. Man har använt Bessemerprocessen för att tillverka stålet.

Märkning av räl - Cammels

av Ola Almquist, Göteborg, Thursday, June 23, 2022, 18:29 (170 dagar sedan) @ Richard Loe

På en grannes gård fick jag syn på en bit lös räl med en i mitt tycke äldre profil. Vid närmare studium kunde vi urskilja följande märkning: "CAMMELS.TOUGHENED STEEL 1891 SEC 409". Denna märkning har jag inte sett tidigare och jag är tacksam för forummedlemmarnas inspel och förklaringar. Googling har inte gett något resultat. Härdat stål förstår jag, men resten är höljt i dunkel.
Eftersom fyndplatsen ligger nära Eskilstuna, ligger det väl nära till hands att tro att rälen kommer från någon sträcka av OFWJ./BoSC


OK, Charles Cammel startade företaget Johnson Cammels tillsammans med Henry och Thomas Johnson år 1837, och dom var från början baserade i Sheffield. Dom kom tidigt att inrikta sig på export av stålprodukter för järnvägar. År 1882 köpte man järnverket i Workington då detta var närmare malmgruvorna och 1883 flyttade man större delen av produktionen till Workington.

Rälsen du har sett är tillverkade i Workington år 1891 i härdat stål. SEC står möjligen för Swedish Central Railway Ltd som var stora aktieägare i FLJ och som vid den tiden ansvarade för underhåll av FLJ och OFWJ som en följd av dessa bolags tidigare dålig ekonomi. Siffran 409 bör vara produktionsserien på rälsen. Man har använt Bessemerprocessen för att tillverka stålet.

Cammell skrivs med två "l". Gör man det blir det lättare att googla.
SEC fanns inte enbart på svenska räler. Se t.ex. denna tråd.

Märkning av räl - Cammels

av ztenlund ⌂, Friday, June 24, 2022, 16:46 (169 dagar sedan) @ Ola Almquist

På en grannes gård fick jag syn på en bit lös räl med en i mitt tycke äldre profil. Vid närmare studium kunde vi urskilja följande märkning: "CAMMELS.TOUGHENED STEEL 1891 SEC 409". Denna märkning har jag inte sett tidigare och jag är tacksam för forummedlemmarnas inspel och förklaringar. Googling har inte gett något resultat. Härdat stål förstår jag, men resten är höljt i dunkel.
Eftersom fyndplatsen ligger nära Eskilstuna, ligger det väl nära till hands att tro att rälen kommer från någon sträcka av OFWJ./BoSC


OK, Charles Cammel startade företaget Johnson Cammels tillsammans med Henry och Thomas Johnson år 1837, och dom var från början baserade i Sheffield. Dom kom tidigt att inrikta sig på export av stålprodukter för järnvägar. År 1882 köpte man järnverket i Workington då detta var närmare malmgruvorna och 1883 flyttade man större delen av produktionen till Workington.

Rälsen du har sett är tillverkade i Workington år 1891 i härdat stål. SEC står möjligen för Swedish Central Railway Ltd som var stora aktieägare i FLJ och som vid den tiden ansvarade för underhåll av FLJ och OFWJ som en följd av dessa bolags tidigare dålig ekonomi. Siffran 409 bör vara produktionsserien på rälsen. Man har använt Bessemerprocessen för att tillverka stålet.


Cammell skrivs med två "l". Gör man det blir det lättare att googla.
SEC fanns inte enbart på svenska räler. Se t.ex. denna tråd.

Cammell i Johnson Cammell bör då vara det som sedan via diverse företagstransaktioner avseende vagntillverkningsverksamheter blev Cammell i Metro-Cammell, som torde vara bekant för de som t ex åkt med Londons tunnelbanesystems något äldre vagnar.

Märkning av räl - Cammels

av Richard Loe, Friday, June 24, 2022, 18:42 (169 dagar sedan) @ ztenlund

På en grannes gård fick jag syn på en bit lös räl med en i mitt tycke äldre profil. Vid närmare studium kunde vi urskilja följande märkning: "CAMMELS.TOUGHENED STEEL 1891 SEC 409". Denna märkning har jag inte sett tidigare och jag är tacksam för forummedlemmarnas inspel och förklaringar. Googling har inte gett något resultat. Härdat stål förstår jag, men resten är höljt i dunkel.
Eftersom fyndplatsen ligger nära Eskilstuna, ligger det väl nära till hands att tro att rälen kommer från någon sträcka av OFWJ./BoSC


OK, Charles Cammel startade företaget Johnson Cammels tillsammans med Henry och Thomas Johnson år 1837, och dom var från början baserade i Sheffield. Dom kom tidigt att inrikta sig på export av stålprodukter för järnvägar. År 1882 köpte man järnverket i Workington då detta var närmare malmgruvorna och 1883 flyttade man större delen av produktionen till Workington.

Rälsen du har sett är tillverkade i Workington år 1891 i härdat stål. SEC står möjligen för Swedish Central Railway Ltd som var stora aktieägare i FLJ och som vid den tiden ansvarade för underhåll av FLJ och OFWJ som en följd av dessa bolags tidigare dålig ekonomi. Siffran 409 bör vara produktionsserien på rälsen. Man har använt Bessemerprocessen för att tillverka stålet.


Cammell skrivs med två "l". Gör man det blir det lättare att googla.
SEC fanns inte enbart på svenska räler. Se t.ex. denna tråd.


Cammell i Johnson Cammell bör då vara det som sedan via diverse företagstransaktioner avseende vagntillverkningsverksamheter blev Cammell i Metro-Cammell, som torde vara bekant för de som t ex åkt med Londons tunnelbanesystems något äldre vagnar.

Ja, Cammell Johnson slogs ihop med John Laird år 1903 för att bli Cammell-Laird, och dom var bland de företagen som byggde den sk Standard Stock till tunnelbanan i London åren 1923-1934. Cammell-Laird byggde också de sk 1920-stock, som var de första tågen på Lpndons tunnelbana med tryckluftsdrivna dörrar som styrdes av konduktören. Cammell-Lairds järnvägsverksamhet slogs ihop med Metropolitan Carriage Wagon and Finance Company för att bilda Metropolitan-Cammell år 1929. Metro-Camm byggde alla tunnelbanetågen till London från ungefär 1938 till 1983.

Märkning av räl - Cammels

av bosc, Näshulta, Friday, July 01, 2022, 23:49 (161 dagar sedan) @ Richard Loe

Tack för alla klargörande svar och kommentarer./BoSC

Härdat stål problem

av mormorsgruvan, Friday, June 24, 2022, 09:32 (169 dagar sedan) @ bosc

Problemet med räler av härdat stål är att slagsegheten minskar när hårdheten ökar. Ökad risk för rälsbrott på grund av hjulplattor.

Märkning av räl - Cammels

av Göran Kannerby, Saturday, July 02, 2022, 19:16 (161 dagar sedan) @ bosc

Åtminstone på 1800-talet förekom att rälsprofiler benämndes som årsmodeller. Jag kom därför till att fundera över om det kunde finnas en 1891 års modell, men hittar ingen. Däremot finns det 1891 års modell av växlar.