Sista åren för Da1 212 och Da2 347 (Järnväg allmänt)

av Peter Lidskog @, torsdag, juni 23, 2022, 01:49 (53 dagar sedan)

Jag har försökt förstå hur tjänstetidtabellerna för Skövde-Karlsborg föreskriver Da lok i alla tåg utom rena godståg (litt Kd) ända fram till tidtabell 129, som trädde i kraft 19290515. Enligt Str 77 fanns inget Da lok kvar i tjänst 19280101, då den enda kvarvarande individen, Da1 212, inte längre finns redovisad i tjänst.

Tre teorier;

- Tjänstetidtabellen är felaktig. Kanske möjligt, men gäller i så fall både tidtabell 128 och 129, två år i rad. Skövde-Karlsborg tillät bara 11 tons axeltryck, delvis pga bron över Ösan, så den enda rimliga alternativet vore väl litt W, som fanns på II driftdistriktet sedan 1915, och tog över som dragkraft på Karlsborgsbanan i tidtabell 129.

- Da1 212, som i Str 77 både 19280101 och 19290101 är listad som "slopning föreskriven, men ej verkställd" fortsatte att användas i trafiken fram till 19290515. I Str 77 19300101 listas Da1 212 som såld under föregående år.

- Lite långsökt, men Da2 347 fanns bevarad för ett Järnvägsmuseum.

Har någon mer detaljerad information om Da1 212 och Da2 347 under perioden 1927 till 1930? Vem köpte Da1 212? Såldes det som skrot, eller kan det ha varit driftsdugligt? (Ja, det ena kanske inte utesluter det andra) Fanns Da2 347 undanställt för gott, och kan inte ha kommit ifråga? Det handlar ju om daglig tjänst i ca 2 år. Litt W verkar ha använts på II driftdistriktet för lokaltrafik kring Göteborg. Kan ett litt W ha frigjorts från denna trafik före tidtabell 129? Boken om Karlsborgsbanan har en bild som visar W 1231 i Skövde redan januari 1915, för att "prövas i trafiken" enligt boken. Tjänstetidtabellen vid denna tid förskrev annars litt Y, och Y 997 underhölls och reviderades i Falköping åtminstone från 1913 till 1918, troligtvis för tjänsten på Karlsborgsbanan.

Peter

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Anders Jansson @, torsdag, juni 23, 2022, 11:21 (53 dagar sedan) @ Peter Lidskog

Da1 212 tror jag att vi kan utesluta i detta sammanhanget baserat på följande:

Tendern fråntogs loket enligt orderskrivelse daterad 21 september 1927:
[image]

Loket slopades enligt orderskrivelse daterad 23 november 1927. Samtidigt uppdrogs åt Förrådsbyrån att försälja det.
[image]
Skrivelsen från II distriktet den 14 augusti 1927 kan med lite tur innehålla svar på frågan gällande dragkraft i Karlsborgsbanan. Ämnet skall vara fordonsbehov vid distriktet kommande år.

Enligt en notering den 3 mars 1928 så skall loket ha varit reserverat för Järnvägsmuseet. Det kan ha rört sig om reservdelsplockning till Da2 347.
[image]

Enligt en notering såldes lok utan tender av Förrådsbyrån den 24 augusti 1929. Köpare framgår ej av notering men torde framgå av skrivelse från Förrådsbyrån samma datum. Sannolikt var köparen någon form av skrothandlare/järnbruk.
[image]

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Peter Lidskog @, torsdag, juni 23, 2022, 14:58 (53 dagar sedan) @ Anders Jansson

Tack Anders för dessa pusselbitar. Kommer dessa dokument från Arninge, eller Polstjärnegatan? Eller någon annan samling?

MVH
Peter

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Anders Jansson @, torsdag, juni 23, 2022, 15:19 (53 dagar sedan) @ Peter Lidskog

Tack Anders för dessa pusselbitar. Kommer dessa dokument från Arninge, eller Polstjärnegatan? Eller någon annan samling?

MVH
Peter

Svar finns i e-post som jag sänt dig.

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Ulf Diehl @, söndag, juni 26, 2022, 10:54 (50 dagar sedan) @ Anders Jansson

Köpare var skrothandlare Severin Karlsson, Töreboda
Ulf Diehl

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Ulf Diehl @, söndag, juni 26, 2022, 11:16 (50 dagar sedan) @ Peter Lidskog

W 1231 anges 22/12 1914 specifikt skall användas på Skövde-Karlsborg och synes ha varit stationerad i Falköping fram till maj 1920. I augusti 1926 kommer W 1232 till Falköping och finns där troligen till 1933. Under denna tid fanns även W i Göteborg och Persberg.
Samtidigt fanns - som nämnts - Y-lok i Falköping med ett ständigt utbyte av lokindivider (kvaliteten var väl sisådär). Det var nog en av de längre sträckor som Y användes på.
Ulf Diehl

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Peter Lidskog @, söndag, juni 26, 2022, 19:18 (49 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Tack Ulf för denna info. Är väl bara att konstatera att tjänstetidtabellen ibland var mer av en pappersprodukt, och i praktiken löste man trafiken baserat på vad som fungerade och fanns tillgängligt.

Peter

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Peter Lidskog @, söndag, juni 26, 2022, 20:10 (49 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Y 997 verkar ha reviderats ett antal gånger i Falköping perioden 1913-1918, så kan ha varit det lok som, åtminstone på papperet, var stationerat där. Karlsborgsbanan torde vara den enda bana i närheten av Falköping där Y passade för tjänstgöring?

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Ulf Diehl @, måndag, juni 27, 2022, 10:51 (49 dagar sedan) @ Peter Lidskog

Ja, Y 997 tycks varit standardlok från 1910 fram till avställningen 1933 och t.o.m. några år stationerad i Skövde (som annars inte var en lokstation). Även Y 995 synes ha använts 1920-1930 och Y 998 provades efter leveransen 1910 i Falköping, men är även noterad i Falköping augusti 1928.
Ulf Diehl

Sista åren för Da1 212 och Da2 347

av Peter Lidskog @, måndag, juni 27, 2022, 17:53 (48 dagar sedan) @ Ulf Diehl

Tack Ulf för detaljerad info. Väcker tankar om tillförlitligheten i tryckta publikationer, men även vikten av källkritik i allmänhet, och värdet av mer än en källa.

Peter

powered by my little forum