Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ). (Järnväg allmänt)

av Per-Olov Brännlund, Thursday, June 23, 2022, 22:39 (158 dagar sedan)

[image]MHJ rälsbussläpvagn CX 15 byggdes på egen verkstad 1924 och användes tillsammans med FIAT-rälsbussen fram till 1936 då båda fordonen slopades. Korgen såldes och stod fram till 1996-1997 på en gård i utkanten av Mjölby då den vidaresåldes till en privatperson i trakten av Vadstena där bilden togs idag.
Ägaren vill avyttra den men har själv ingen lösning på problemet.

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av johanmmolin, Thursday, June 23, 2022, 23:01 (158 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund
Redigerad av johanmmolin, Thursday, June 23, 2022, 23:37

Oj! Detta måste vara ett av ytterligt få kvarvarande fordon från MHJ. Personvagnen C 10 finns ju hos Skånska Järnvägar, men annars känner jag inte till något.

Jag tror tyvärr inte bostadsrättsföreningen skulle bli så glad om jag ställer upp rälsbussläpet på vår innergård mitt i Malmö ...

Ska man våga tro att min privata gissning att rälsbussen och släpvagnen båda var röda kan stämma?

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av K Lemming, Friday, June 24, 2022, 00:36 (158 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

[image]MHJ rälsbussläpvagn CX 15 byggdes på egen verkstad 1924 och användes tillsammans med FIAT-rälsbussen fram till 1936 då båda fordonen slopades. Korgen såldes och stod fram till 1996-1997 på en gård i utkanten av Mjölby då den vidaresåldes till en privatperson i trakten av Vadstena där bilden togs idag.
Ägaren vill avyttra den men har själv ingen lösning på problemet.

Häftigt att den finns kvar. Frågan är vilken förening som skulle kunna ha ett intresse av att bevara den. Kanske något för föreningen i Kisa lokstall?

Hur såg den ut invändigt och vilket skick verkade den vara i öht?

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av Per-Olov Brännlund, Friday, June 24, 2022, 08:26 (158 dagar sedan) @ K Lemming

Föreningen I Kisa har ingen möjlighet att ta hand om den.
Inne ser den ut som i ett gammalt uthus.

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ). Kisa?

av Leif B, Monday, June 27, 2022, 21:01 (154 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Föreningen I Kisa har ingen möjlighet att ta hand om den.
Inne ser den ut som i ett gammalt uthus.

vad finns i stallet i Kisa? De här två fordonen och därmed fullt?

/undrar
Leif

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av Gunnar Lilienberg ⌂, Kristianstad, Friday, June 24, 2022, 14:11 (158 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Ack, ja. Visst skulle det vara roligt att se den rulla igen, men ärligt talat: Om någon förening skulle våga sig på att rusta upp den, blir ju resultatet snarast en replik. Något annat kan man knappast tala om, eftersom det mesta med undantag för några fönsterglas ser ut att behöva bytas ut.

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av Christer Brimalm, Friday, June 24, 2022, 17:21 (157 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

Släpvagnskorgen tillhör numera WFJ i Vadstena.

Den har en intressant historia och hör hemma i vårt område, men vi har inte resurser att ta hand om och göra något vettigt med den.

Vi har funderat på om man kunde sätta den på ett smalspårigt underrede och göra en "gammaldags personvagn" av den. Men det blir ju inget historiskt fordon utan mer en kul grej, samtidigt som det kräver en hel del kostnader och framför allt arbete. Ett annat alternativ vore att ställa den som hållplatskur någonstans utmed banan.

Men det är svårt för oss att motivera att lägga av våra knappa resurser (framför allt då arbetstid) på detta objekt när vi har så mycket annat som måste gå före.

Om det finns någon annan förening som vill ta hand om korgen och bevara den på något sätt så skulle vi gärna skänka bort den.

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av Harald ⌂, Göteborg, Friday, June 24, 2022, 18:05 (157 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Kan man bara hejda fortsatt förfall, så kunde den bevaras i befintligt skick som representant för alla vagnskorgar som efter aktiv tjänst har fått tjäna som uthus, sommarhus m.m.

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av Thomas K Ohlsson, Friday, June 24, 2022, 22:26 (157 dagar sedan) @ Harald

Kan kanske Järnvägsmuseet ta över vraket och använda det som cykelparkering?

föreslår
Thomas K Ohlsson

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ). Inomhus

av Leif B, Monday, June 27, 2022, 20:58 (154 dagar sedan) @ Harald

Kan man bara hejda fortsatt förfall, så kunde den bevaras i befintligt skick som representant för alla vagnskorgar som efter aktiv tjänst har fått tjäna som uthus, sommarhus m.m.

I så fall måste ställas upp inomhus i lagom torrt utrymme. Det finns knappast något museum som har överskott på sådana lokaler, utan då måste istället något annat ställas utomhus. Som alltid en prioriteringsfråga.

I Spårvägsmuseet i Söderhallen hade SL en gammal busskaross konverterad till sommarstuga för att representerar just detta. Har ännu inte varit i nya Spårvägsmuseet vid Ropsten, så jag vet inte om den finns med där. (Eftersom nya museet är så mycket mindre än det gamla, så tvivlar jag på den finns med.)

Släpvagn från Mjölby - Hästholmens Järnväg (MHJ).

av Poddy, Saturday, June 25, 2022, 07:51 (157 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Står den på en gård mellan Strå och Åbylund? Tycker mig ha annat en möjlig vagnskorg där när jag cyklat förbi.

Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ.

av Conny Sernfalk, Friday, June 24, 2022, 21:50 (157 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

[image]MHJ rälsbussläpvagn CX 15 byggdes på egen verkstad 1924 och användes tillsammans med FIAT-rälsbussen fram till 1936 då båda fordonen slopades. Korgen såldes och stod fram till 1996-1997 på en gård i utkanten av Mjölby då den vidaresåldes till en privatperson i trakten av Vadstena där bilden togs idag.
Ägaren vill avyttra den men har själv ingen lösning på problemet.

Få föreningar skulle prioritera korgen med dagens mer eller mindre knappa resurser. Skulle handla att bygga en replika utifrån denna vagnskorg. Därutöver saknas ramverk och underrede samt själva rälsbussen.
Kanske mer realistiskt att ta vara på ev. oskadade delar och mäta upp / fotografera korgen.

Står vagnskorgen från FWÖJ 17 på samma plats? Är den möjligen i bättre skick? Vill minnas att renovering påbörjades för många år sedan. Den nämns även i artikeln om Östgöta person vagnar i spår 2022. Där nämns även att det finns flera bevarade underreden till FWÖJ personvagnar

Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ.

av Christer Brimalm, Saturday, June 25, 2022, 10:28 (157 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Korgen till FWÖJ 17 står numera inomhus i Vadstena och är i alla fall i bättre skick än släpvagnskorgen. Två FWÖJ underreden finns i Vadstena och tanken är att få ihop en komplett vagn i framtiden.

Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ.

av bg, Saturday, June 25, 2022, 21:35 (156 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Varför inte låta korgen vara som den är? Det är ju även en del av järnvägshistorien, vad det blev det av fordonen sen de lämnat spåren. Måste givetvis förvaras skyddat.

Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ.

av Thomas K Ohlsson, Saturday, June 25, 2022, 21:45 (156 dagar sedan) @ bg

Varför inte låta korgen vara som den är? Det är ju även en del av järnvägshistorien, vad det blev det av fordonen sen de lämnat spåren. Måste givetvis förvaras skyddat.

Varför?
Om du själv vill ta på dej detta uppdrag så ska du naturligtvis göra det - annars ser jag ingen som helst mening med ett 'bevarande'.
/TKO

Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ.

av Harald ⌂, Göteborg, Saturday, June 25, 2022, 22:56 (156 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Varför inte låta korgen vara som den är? Det är ju även en del av järnvägshistorien, vad det blev det av fordonen sen de lämnat spåren. Måste givetvis förvaras skyddat.


Varför?
Om du själv vill ta på dej detta uppdrag så ska du naturligtvis göra det - annars ser jag ingen som helst mening med ett 'bevarande'.
/TKO

Om man inte ska framföra idéer som man inte personligen kan genomföra, så kan vi väl avskaffa all politik.

Släpvagn från Mjölby - korg FWÖJ.

av Thomas K Ohlsson, Sunday, June 26, 2022, 17:15 (155 dagar sedan) @ Harald

Varför inte låta korgen vara som den är? Det är ju även en del av järnvägshistorien, vad det blev det av fordonen sen de lämnat spåren. Måste givetvis förvaras skyddat.


Varför?
Om du själv vill ta på dej detta uppdrag så ska du naturligtvis göra det - annars ser jag ingen som helst mening med ett 'bevarande'.
/TKO


Om man inte ska framföra idéer som man inte personligen kan genomföra, så kan vi väl avskaffa all politik.

Det är en befogad invändning - jag uttryckte mej slarvigt.
Det jag menade är att jag har svårt att se något allmänintresse i att bevara denna vagn, oavsett i vilket skick bevarandet skall ske. Men om någon eller några vill göra detta så är det väl bara att göra det. Och det står naturligtvis var och en fritt att förespråka att någon (annan) skall göra detta!

/TKO