Lokhuset i Lit - 1988 - Inlandsbanan (Järnväg allmänt)

av lars moberg, Sunday, July 31, 2022, 13:53 (424 dagar sedan)

[image]

Lokhuset i Lit - 1988 - Inlandsbanan

av -ch-, Sunday, July 31, 2022, 16:59 (424 dagar sedan) @ lars moberg

Sista gången man tog ut ett lok därifrån blev det rysk spårvidd och fordonet fastnade i kubben.

Lokhuset i Lit - 1988 - Inlandsbanan

av Göran Sohlberg, Liljedahl, Sunday, July 31, 2022, 17:51 (424 dagar sedan) @ -ch-

Där har du fel. Jag var med och tog ut lok med Kulturtåget, Loöket fraktade vi till Östersund. Ansvarig var Sten Holm....

Lokhuset i Lit - 1988 lok 1312 och 1369

av Conny Sernfalk, Sunday, July 31, 2022, 19:00 (424 dagar sedan) @ lars moberg
Redigerad av Conny Sernfalk, Sunday, July 31, 2022, 19:06

[image]

Ni kanske pratar om utdragning vid två olika tillfällen.
Sista ångloksuppställningen var B 1312 och 1369-
1369 drogs ut 1990 pga. beordrad provkörning av beredskapslok. När provkörningen genomfördes hade formella beslutet att avveckla beredskapsångloken tagits ett par veckor innan.
Loket blev därmed det sista ånglok att användas i SJ regi och utan inblandning av museifolk / föreningar. Endast personvagnar hyrdes in från en museiförening.
Sammanlagt provkördes loket 2 ggr med extra persontåg vår / sommar 1990. Möjligen någon ytterligare tur initialt för att se att loket fungerade efter 20 års uppställning.
Distriktet ville ej transportera loket tillbaka till Lit pga avvecklingen. Det deponerades istället ho FVJ i Klippan som senare sålde loket vidare till en privatperson.

1312 drogs ut ca 1992 och transporterades till Östersund. Vidare transport till Järnvägsmuseet i Gävle året efter.

Lokhuset i Lit bör ha rivits under 1990 talet?

Bilden visar sista gången SJ körde ånglok 1990-07-21. Här i Enafors med extratåg för allmänhet.
[image]

SJ:s sista ånglokskörning ?

av M.Svenson, Monday, August 01, 2022, 11:51 (423 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Hej Conny!

Jag sätter alltid stort pris på dina intressanta och korrekta inlägg, men nu (lite med glimten i ögat) måste jag fråga dig vari du ser skillnaden på ånglokskörningen med B 1369 och den körning jag hade glädjen att få deltaga i med B 1149 inför försäljning till Canada. Båda körningarna ägde rum med betald SJ personal och med SJ som operatör, kan ägarskapet av respektive lok vid tiden för körningarna vara olika och grund till din ståndpunkt?

Eller är det så att SJ:s sista ånglokskörning var med B 1149 i februari 1992 ;-) ?

( eller finns det ytterligare någon senare körning ?)

Mvh Martin ☺

SJ:s sista ånglokskörning ?

av Micke Carlsson, Monday, August 01, 2022, 13:52 (423 dagar sedan) @ M.Svenson

Den sista ånglokskörningen som gick under SJF 690 skulle ju också kunna kallas SJ:s sista körning. Vilken det var vet jag inte.

För den som inte vet vad SJF 690 var för en bestämmelse:
SJF 690 innebar att när en förening ville ut och åka, så beställde föreningen en charter av SJ på villkor angivna i föreskriften, som att föreningen tillhandahöll SJ-besiktigade fordon och frivilligt arbetande SJ-personal, så att SJ i sin tur kunde leverera den av föreningen beställda charterresan.

Pengarna gjordes upp om särskilt, antingen betalade föreningen ett fast belopp till SJ som SJ offererade, eller så gjorde man upp om att dela på vinsten från biljettförsäljningen om SJ trodde att det kunde bli en slant. Formellt sett var det alltså SJ som "operatör" med hjälp av inhyrda fordon och SJ egen personal som körde.

SJF 690 försvann någonstans på 90-talet då föreningarna istället skulle bli egna, självständiga operatörer med Järnvägsinspektionens tillstånd. 1999?

SJ:s sista ånglokskörning ?

av Conny Sernfalk, Monday, August 01, 2022, 22:10 (423 dagar sedan) @ M.Svenson

Hej Conny!

Jag sätter alltid stort pris på dina intressanta och korrekta inlägg, men nu (lite med glimten i ögat) måste jag fråga dig vari du ser skillnaden på ånglokskörningen med B 1369 och den körning jag hade glädjen att få deltaga i med B 1149 inför försäljning till Canada. Båda körningarna ägde rum med betald SJ personal och med SJ som operatör, kan ägarskapet av respektive lok vid tiden för körningarna vara olika och grund till din ståndpunkt?

Eller är det så att SJ:s sista ånglokskörning var med B 1149 i februari 1992 ;-) ?

( eller finns det ytterligare någon senare körning ?)

Jag hoppades att mitt lite kategoriska påstående skulle få några ång gubbar att reagera. Tack Martin o Micke!.
Handlar om definition av ord som sista SJ körning / museilok eller inte museilok samt Järnvägsmuseums roll vid den tidpunkten.
Ibland har någon ställt frågan om sista reguljära ångloks körningen. Svaren brukar då bli än mer spretiga från 1930 talet till att sista ännu inte skett. Allt beroende på hur man definierar ordet reguljär.

Jag vet att DT var inblandad i flera ångloks körningar inför ev. försäljning utomlands. B 1149 var väl en av dessa?
Om vi ska utesluta förenings inblandade körningar (SJF 690), tillfälliga beordringar mellan SJ och föreningar (t.ex hjälpa till att växla vid strömlös bangård - Herrljunga), koppla in ånglok i ordinarie persontåg tillsammans med Rc (exempel OKBv) m.m smalar vi ner frågan lite.

Jag säger inte emot att körningen med 1149 kan sägas vara den sista SJ körning med ånglok, där föreningar / museilok inte var inblandade. Framförallt vilken upplevelse för dig att tjänstgöra :-)

Det som komplicerar är Järnvägsmuseets roll
Frågan om B 1149 1992 var ett museilok ägt av Järnvägsmuseet eller SJ lok var då inte helt tydligt. Däremot såldes loket av SJ och körningen du nämner en SJ angelägenhet.

Inför beslutet om avvecklingen av beredskapslok fick jag information att Jvm skulle leda avvecklingen och fördela ånglok, vilket i princip innebar att alla f.d beredskapslok efter det formella beslutet 1990-05-29 tillhörde Järnvägsmuseet.
I skriftliga GD beslutet 1990-05-29 nämns dock inget om Järnvägsmuseums roll.
I praktiken var det många viljor inom och utanför SJ som ansåg sig ha mandat att leda avvecklingen eller bara påverka avvecklingen.
När beslutet om transport stopp av f.d beredskapslok kom var flertalet lok redan fördelade.
Så småningom styrdes depositioner / försäljningar upp av Järnvägsmuseet och Jvm roll som ägare av kvarvarande f.d beredskapslok blev mer tydligt.

Det viktiga är erfarenheten och nöjet att ha varit delaktig av ånglok / beredskapslok som fenomen inklusive delar av avveckligen.
Fördelningen av lok blev till slut hygglig och jag tror de flesta föreningar blev nöjda.
Bevarandet av många lok tryggar även framtida reservdelshållning. Om nästa generation kommer att få se skrotning av föreningsägda ånglok och f.d beredskapslok återstår dock att se.

SJ:s sista ånglokskörning ? edit

av Micke Carlsson, Monday, August 01, 2022, 22:21 (423 dagar sedan) @ Conny Sernfalk
Redigerad av Micke Carlsson, Monday, August 01, 2022, 22:39

Jag besökte häromdagen "Södra Sveriges högsta vattenfall". Det är 20 meter högt. Det finns alltså kategorier för allt, om man letar efter det.

Körningen som du nämnde 1990 låter som den sista där inga föreningsintressenter eller andra museiverksamhetsmotiv förekommer i samband med körningen. Jag röstar på den som den sista "äkta".

Annars är här en bild på lokalgodståget Älvsjö gbg-Nynäshamn nyss ankommet till Nynäshamn en vårdag efter påsk 1993, vad kan tågnumret varit, 9021? Det är inte plandampf, det är inget jippo, det är brist på tidtabellsläge och tjat om att få ta lokalgodsets tågläge mot att vi tog med vagnarna ned (det var inga vagnar upp den dagen) som löstes på "stående fot" medan vi satt fast i Årsta och inte kom någonstans. Men det är absolut ett SJ-tåg. Hur ska man klassa det? Gränsdragningen måste rimligen bli att det är en förening inblandad i detta fall.

[image]