Björbo stn - 1990 - Västerdalsbanan (Järnväg allmänt)

av lars moberg, måndag, augusti 01, 2022, 16:38 (15 dagar sedan)

[image]

Björbo stn - 1990 - Västerdalsbanan

av Göran Sohlberg @, Liljedahl, måndag, augusti 01, 2022, 17:24 (15 dagar sedan) @ lars moberg

Spårt närmast(bortaget) plattform, kom spåret från Ludvika där?

Björbo stn - 1990 - Västerdalsbanan

av Elling S. Rudaasen @, måndag, augusti 01, 2022, 19:00 (15 dagar sedan) @ Göran Sohlberg

Spårt närmast(bortaget) plattform, kom spåret från Ludvika där?

Nej, Ludvika är åt höger!

Björbo stn - 1990 - Västerdalsbanan

av Leif B @, måndag, augusti 01, 2022, 20:44 (15 dagar sedan) @ Elling S. Rudaasen

Spårt närmast(bortaget) plattform, kom spåret från Ludvika där?


Nej, Ludvika är åt höger!

Så här låg spåren 1926. Det hanns tydligen ske en del ändringar fram 1990.

powered by my little forum