Spiralhusdetaljer till Betåsen (Järnväg allmänt)

av Peter B, Karlstad, fredag, augusti 05, 2022, 15:13 (11 dagar sedan)

[image]

Vad kan "spiralhusdetaljer" vara för något? Någon sak som tillverkats vid Nohab kanske?

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, augusti 05, 2022, 15:23 (11 dagar sedan) @ Peter B


Vad kan "spiralhusdetaljer" vara för något? Någon sak som tillverkats vid Nohab kanske?

Ja, med stor sannolikhet delar till Kilforsens kraftverk.

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av Peter B, Karlstad, fredag, augusti 05, 2022, 15:26 (11 dagar sedan) @ Harald


Vad kan "spiralhusdetaljer" vara för något? Någon sak som tillverkats vid Nohab kanske?


Ja, med stor sannolikhet delar till Kilforsens kraftverk.

Som väl tydligen var färdigt fem år tidigare än transporten?

https://powerplants.vattenfall.com/sv/lasele/

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, augusti 05, 2022, 15:35 (11 dagar sedan) @ Peter B


Vad kan "spiralhusdetaljer" vara för något? Någon sak som tillverkats vid Nohab kanske?


Ja, med stor sannolikhet delar till Kilforsens kraftverk.


Som väl tydligen var färdigt fem år tidigare än transporten?

https://powerplants.vattenfall.com/sv/lasele/

Nej, man började 1947 med att bygga en väg dit. Kraftverket togs i bruk 1953. Installation av turbiner sker ganska sent under bygget, så det är inte troligt att man transporterade delar till Lasele samma år som man fick tillstånd till bygget.

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av IH @, fredag, augusti 05, 2022, 16:24 (11 dagar sedan) @ Harald

Att det är delar till vattenkraftverk är vi överens om. Vilket kraftverk det är frågan om för just den här transporten är ju osäkert. Det byggdes ju några kraftverk i närheten där Betåsen skulle vara en lämplig lastplats för att byta transportsätt till landsväg sista biten. T ex så ligger ju Ramsele och Storfinnforsens kraftverk 25 km resp 35 km från Betåsen.

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av IH @, fredag, augusti 05, 2022, 15:26 (11 dagar sedan) @ Peter B

Spiralhusdetaljer är nog till turbinhuset i en vattenturbin.
Nära Betåsen ligger kraftstationena Lasele och Kilforsen. En gissning är att det är transporter till ett bygge av vattenkraftverk. Vilket är dock osäkert.

Turbingods till Betåsen

av Peter B, Karlstad, fredag, augusti 05, 2022, 17:38 (11 dagar sedan) @ Peter B

[image]

Man skickade också lite "turbingods", vilket väl borde kommit från Nohab.

Turbingods till Betåsen

av Richard Loe @, fredag, augusti 05, 2022, 19:52 (11 dagar sedan) @ Peter B

[image]

Man skickade också lite "turbingods", vilket väl borde kommit från Nohab.

Nohab tillverkade både spiralhus och turbiner, och det finns bilder på detta i boken Saga och Teknik. Lasele kraftverk har Kaplan turbiner, medan Kilforsens kraftverk har Francis turbiner. Samtliga turbiner är tillverkad av Nohab i Trollhättan, därav att transporterna går från Trollhättan.

SpiralhusetSpiralhusdetaljer till Betåsen

av Per Ljungberg @, fredag, augusti 05, 2022, 19:32 (11 dagar sedan) @ Peter B

Spiralhuset i en vattenkraftstation med tilloppstunnel/tub är där denna ansluter till turbinhuset. Att det är spiralformat (som en snäcka) är för att vattnet ska få en jämn inströmning till turbinens skovlar.

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av Rolf E @, fredag, augusti 05, 2022, 20:42 (11 dagar sedan) @ Peter B
Redigerad av Rolf E, fredag, augusti 05, 2022, 21:17

De fyra kraftverken som nämns

Storfinnforsen byggt 1953 tre Francisturbiner fabrikat Nohab

Kilforsen byggt 1953 tre Francisturbiner fabrikat okänt

Lasele byggt 1956-57 två Kaplanturbiner fabrikat okänt

Ramsele byggt 1958 tre Francisturbiner fabrikat okänt

Fakta från Leif Kuhlins hemsida https://vattenkraft.info

Spiralhusdetaljer till Betåsen

av Harald ⌂ @, Göteborg, lördag, augusti 06, 2022, 11:05 (10 dagar sedan) @ Rolf E

De fyra kraftverken som nämns

Storfinnforsen byggt 1953 tre Francisturbiner fabrikat Nohab

Kilforsen byggt 1953 tre Francisturbiner fabrikat okänt

Lasele byggt 1956-57 två Kaplanturbiner fabrikat okänt

Ramsele byggt 1958 tre Francisturbiner fabrikat okänt

Fakta från Leif Kuhlins hemsida https://vattenkraft.info

Då är det de två förstnämnda som är möjliga mål för transporten 1952. 1953 är väl året för driftsättning. Bygget tog flera år. Att man byggde väg hela vägen från Betåsen till Imnäs och inte bara till platsen för Kilforsens kraftverk, tyder väl på att även transporter till Faxälven lastades om i Betåsen.

Transformatorer till Betåsen

av Peter B, Karlstad, lördag, augusti 06, 2022, 11:36 (10 dagar sedan) @ Harald

Det var mer transporter som skulle göras, som dessa fyra transformatorer till Betåsen. Det var väl i tidigaste laget för 400 kV, och den första ledningen gick väl annan väg dessutom. Så det kanske var enfas-transformatorer för 220 kV?
Jag lade det dokumentet på dropbox för ev intresserade, hoppas det fungerar:
https://www.dropbox.com/s/0rn43km66rcuzp0/SJ%20Gbr%20G592%2019521030%20fyra%20trafo%20L...

Transformatorer till Betåsen

av IH @, lördag, augusti 06, 2022, 12:44 (10 dagar sedan) @ Peter B

Det var nog transformatorer för lägre spänning än 220 kV 1952.

Idag finns det 3 stora ställverk nära Betåsen.
Det äldsta är vid Lasele på 220 kV.
Vid Kilforsen finns ett ställverk på 400 kV. Det byggdes samtidigt som 400 kV kraftledningen från Långbjörn där flera 220 kV kraftledningar ansluter. Byggdes nog under första åren av 60-talet.
Det nyaste ställverket heter Betåsen och ligger mitt emellan Lasele och Kilforsen. Det byggdes samtidigt som fjärde 400 kV-ledningen byggdes från övre Norrland (Messaure) till södra Sverige byggdes. Vet inte vilket år den byggdes men troligen under 70-talet.

Så Betåsens lastplats har används under lång tid för omlastning av tunga komponenter till kraftverk och ställverk.

Inom de närmaste åren skall en ny 400 kV kraftledning byggas från Betåsens ställverk söderut. Det ger att mer tung utrustning måste fraktas dit. Så Betåsens lastplats kanske används igen.

Transformatorer till Betåsen

av PeNo @, söndag, augusti 07, 2022, 11:46 (9 dagar sedan) @ IH

Kilforsen anslöts till 400 kV nätet från början via en ledning Storfinnforsen - Kilforsen - "Enköping". Det var den andra 400 kV ledningen i Sverige och började byggas runt 1950.
Några år senare byggs en kopplingsstation vid Långsele där man ansluter Stornorrfors.
När det det gäller turbiner så var de stora leverantörerna Nohab samt Karlstad Mekaniska Verkstad.

powered by my little forum