Första typen av spårspärrsignal (Signaler/säkerhet)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Friday, September 16, 2022, 12:16 (79 dagar sedan)

https://digitaltmuseum.se/021018097397/jarnvagsstation-stocksund

Kul att se denna sällsynta typ av spårspärrsignal på ett foto från Stocksund på SRJ. (Leif B länkade till fotot i ett inlägg i tråden om Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 27).

I 1907 års trafikregler för Statens järnvägar (Signalordning, Sio) togs den in med benämningen signallykta vid spärrbommar, en vridbar lykta som visade ”en korsformad hvitfärgad bild, då spärrbommen ligger öfver spåret” och ”en fyrsidig ofärgad bild, då spärrbommen ligger längs med spåret”. 1907 års Sio innehöll en hel del företeelser som hade införts tidigare under 1890- och (19)00-talet, och det är nog troligt att lyktan började användas på SJ före 1907, utan att komma in i det Tjänstgöringsreglemente som gällde till 1907.

Redan 1909 försvann dock den nämnda typen från Sio och ersattes där av den typ, kallad spårspärrsignal, som vi fortfarande känner och såsom stoppsignal visar ”ett vågrätt svart streck på vit, cirkelrund botten”.

Vid SRJ gällde inte SJ:s Sio, utan där gällde (fram till 1921) Tjänstgöringsreglementet för enskilda järnvägar, och där fanns inte denna typ av signal intagen, något som uppenbarligen inte hindrade SRJ att använda ”SJ:s” signallykta vid spärrbommar vid sin spårspärr i Stocksund. Frågan är hur länge detta pågick, liksom när fotot är taget.

Kuriosa: Den från 1909 använda spårspärrsignalen (d.v.s. dagens) härstammar sannolikt från Tyskland (Preussen), men varifrån kom inspirationen till den med det vita plustecknet? kan man undra. Ett spännande faktum är att ett vitt plustecken på svart kvadrat används än i denna dag i Schweiz med betydelsen ”stopp för växling”, dock inte som spårspärrsignal.

Första typen av spårspärrsignal -- Finland

av Anders Järvenpää, Åbo, Friday, September 16, 2022, 13:19 (79 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Spårspärrsignalen med + infördes på finska statsbanan med Järnvägsstyrelsens cirkulär N:o 19/2865 den 18 februari 1908. Den fanns kvar tills början av 2000-talet då den ersattes av en röd skärm men spökar säkerligen fortfarande på sidospår. Dessutom finns den kvar i simulatorn som används i lokförarutbildningen, vilket naturligtvis förorsakade förundran från min sida och huvudvärk för kursledaren. :-D
[image]

Finska järnvägsstyrelsen 1908

av Hans W, Tureberg, Friday, September 16, 2022, 23:40 (79 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Jag förundras över namnen i den finska järnvägsstyrelsen 1908, ett ryskt och fem svenska. Var detta typiskt för förvaltningar i Finland vid den tiden? Inga finska namn? Vilket språk talades i förvaltningarna? Ryska, finska eller svenska?

Finska järnvägsstyrelsen 1908

av Lennart Petersen, Saturday, September 17, 2022, 04:49 (79 dagar sedan) @ Hans W

Jag förundras över namnen i den finska järnvägsstyrelsen 1908, ett ryskt och fem svenska. Var detta typiskt för förvaltningar i Finland vid den tiden? Inga finska namn? Vilket språk talades i förvaltningarna? Ryska, finska eller svenska?

Svenska. Det var länge det helt dominerande förvaltningsspråket. Så hette ju t.ex järnvägen FSJ Finska statens järnväg.
Succesivt under 1900 talet infördes sedan finska som för altni gsspråk.
Ryska vad jag förstått användes knappast allt. Man blev i personalunion med Ryssland och tsaren var statschef. Men Finland behöll sina svenska lagar och hade stor självständighet med riksdag och egen ekonomi.
För spårvidden som så ofta nämns så ville Fonland från början bygga smalspår men tsaren bestämde att det skulle vara rusk spårvidd 1524.
Men för att hindra en eventuell rysk invasion och maktövertagande så byggde man med snävare profil för att hindra ryska tåg och. det dröjde ända till slutet av 1:a världskriget innan näten fick fysisk förbindelse , den finska stationen i St Peterburg låg på västsidan om Neva.
Men svenska hade länge en status som lite finare språk och min kollega Ulla bördig från Finland berättade att hennes finskspråkiga mamma med lite ironi brukade tala om : ”svensktalande bättre människor”

Finska järnvägsstyrelsen 1908

av Anders Järvenpää, Åbo, Sunday, September 18, 2022, 20:01 (77 dagar sedan) @ Hans W

Man ska numera undvika att göra kopplingar mellan hur en persons namn råkar vara utformat och vilket dennes modersmål kan tänkas vara, än mindre kan man utifrån namnet dra några slutsatser om vilket eller vilka språk personen kan tänkas använda i sitt arbete eller i hemmet. Finland är i dag ett land med två nationalspråk -- svenska och finska -- som är jämbördiga. Det centrala undantaget är Åland som är enspråkigt svenskt. Verkligheten i dåvarande storfustendömet Finland år 1908 var givetvis en annan än i dagens samhälle.

Finska järnvägsstyrelsen 1908

av Anders Sandgren, Bredäng, Monday, September 19, 2022, 09:22 (76 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Man ska numera undvika att göra kopplingar mellan hur en persons namn råkar vara utformat och vilket dennes modersmål kan tänkas vara, än mindre kan man utifrån namnet dra några slutsatser om vilket eller vilka språk personen kan tänkas använda i sitt arbete eller i hemmet. Finland är i dag ett land med två nationalspråk -- svenska och finska -- som är jämbördiga. Det centrala undantaget är Åland som är enspråkigt svenskt. Verkligheten i dåvarande storfustendömet Finland år 1908 var givetvis en annan än i dagens samhälle.

Bara för att en person från Finland har ett svenskklingande namn är det ju inte säkert att denne talar svenska. Även om de flesta gör det.

Första typen av spårspärrsignal - Tyskland

av Anders_W, Friday, September 16, 2022, 15:58 (79 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Och i dagens Tyskland kan en spårspärrsignal åt ena hållet visa de traditionella signalbilderna men åt andra hållet visa två vita prickar på en vågrät linje (spärren på) eller en ensam vit prick (spärren av).