Bilder på SRJ motorvagn 14? (Järnväg allmänt)

av Leif B, Tuesday, September 20, 2022, 11:25 (192 dagar sedan)

När Roslagsbanan 1946 höjde spänningen på Djursholmslinjerna från 750V till 1500V byggdes motorvagnarna 15-19 (senare X2p 32-24 och X3p 35-36) om för 1500V och användes länge än. De äldre motorvagnar som fortfrande fanns i trafik, nedgraderades till släpvagnar.

Nu har jag upptäckt att även motorvagn 14 byggdes om för 1500V och användes till 1952, innan även den blev släpvagn. Vagnen ska ursprunligen ha levererats som personvagn Co 514 av ASJ 1910 och byggts om till motorvagn 1918. (Källa Roslagsbanan 100 år)

Jag är nyfiken på hur vagnen såg ut, men har inte hittat några bilder: Finns det några bilder på vagn 14, allra helst från 1500 V-tiden?

Bilder på SRJ motorvagn 14?

av Leif B, Tuesday, September 20, 2022, 17:15 (192 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Om bildtexten stämmer uppfyller denna bild bägge dina kriterier.

https://digitaltmuseum.se/021018131028/djursholms-osby-station-18-4-1952-till-vanster-e...

/Johan


Intressant bild!

”Till höger tåg med motorvagn av 120-klass” var ju ett något ovanligt sätt att uttrycka sig ;-)

Det låter som en anglicism. Det var först när jag tittade ordentligt på bilden som jag insåg att det avsåg en av motorvagnarna 121-129, senare X4P 37-45. Jag hittade så småningom bilden med en mer initierad bildtext.

På den här bilden drar motorvagn 12 på två släpvagnar med "förarhytter". Jag tycker den närmaste har nummer 517 men den bortre kan jag inte tolka numret på. Jag förmodar att den bortre endera är 514 som blev 14 eller en systervagn, och att 54-56 som Thomas nämner är senare nummer på samma serie av släpvagnar.


Tack till Johan som letade fram bilden!

Bilder på SRJ motorvagn 14 - 600-750V

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, September 20, 2022, 19:58 (191 dagar sedan) @ Leif B

[image]

Här står ganska nyombyggda motorvagn. 14 framför vagnhallen i Djursholms Ösby.
/tell

Bilder på SRJ motorvagn 14 - 600-750V

av Per Ljungberg, Wednesday, September 21, 2022, 15:01 (191 dagar sedan) @ Thomas Tell

Vilka arbeten på större komponenter fick göras på motorvagnen i samband med spänningshöjningen från 750 till 1500 V. Kunde tex motorerna seriekoppas två och två permanent? Förutsatt att de var isolerade för 1500 V mot jord.

Bilder på SRJ motorvagn 14?

av Arne Hällqvist, Ulriksdal, Thursday, September 22, 2022, 17:26 (190 dagar sedan) @ Leif B

Nu har jag upptäckt att även motorvagn 14 byggdes om för 1500V och användes till 1952, innan även den blev släpvagn. Vagnen ska ursprunligen ha levererats som personvagn Co 514 av ASJ 1910 och byggts om till motorvagn 1918. (Källa Roslagsbanan 100 år)

Inför spänningshöjningen till 1500 V gjorde SRJ flera utredningar. Ur en av dessa, gjord hösten 1943, framkom att de åtta motorvagnarna 7-14 skulle ändras till personvagnar och ersättas med åtta av de 1938 levererade motorvagnarna (vilka i sin tur skulle ersättas med nybyggen). Vagnarna 15-19 skulle ombyggas för 1500 V.

I Bällstaolyckan i januari 1948 demolerades två motorvagnar och vagnbrist uppstod. I en skrivelse från SRJ till ASJ kort därefter om hur de skadade vagnarna skulle hanteras nämns i förbigående att motorvagn 14 är under ombyggnad. I en kassarapport för 1949 omnämns att motorvagn 14 tidigare ombyggts vid Mörby verkstad för 26 000 kr. Något styrelsebeslut om detta har jag dock inte sett.

Det tycks ha varit så att motorvagn 14 ombyggdes för att täcka upp den uppkomna vagnbristen efter olyckan. Senare återombyggd till personvagn.

Bilder på SRJ motorvagn 14? 1946-48?

av Leif B, Sunday, September 25, 2022, 22:39 (186 dagar sedan) @ Arne Hällqvist

Nu har jag upptäckt att även motorvagn 14 byggdes om för 1500V och användes till 1952, innan även den blev släpvagn. Vagnen ska ursprungligen ha levererats som personvagn Co 514 av ASJ 1910 och byggts om till motorvagn 1918. (Källa Roslagsbanan 100 år)


Inför spänningshöjningen till 1500 V gjorde SRJ flera utredningar. Ur en av dessa, gjord hösten 1943, framkom att de åtta motorvagnarna 7-14 skulle ändras till personvagnar och ersättas med åtta av de 1938 levererade motorvagnarna (vilka i sin tur skulle ersättas med nybyggen). Vagnarna 15-19 skulle ombyggas för 1500 V.

I Bällstaolyckan i januari 1948 demolerades två motorvagnar och vagnbrist uppstod. I en skrivelse från SRJ till ASJ kort därefter om hur de skadade vagnarna skulle hanteras nämns i förbigående att motorvagn 14 är under ombyggnad. I en kassarapport för 1949 omnämns att motorvagn 14 tidigare ombyggts vid Mörby verkstad för 26 000 kr. Något styrelsebeslut om detta har jag dock inte sett.

Det tycks ha varit så att motorvagn 14 ombyggdes för att täcka upp den uppkomna vagnbristen efter olyckan. Senare återombyggd till personvagn.

Intressant!

Vet vi om motorvagn 14 hann byggas om till släpvagn 1946 för att sedan åter byggas om till motorvagn men för 1500 V 1948?