Stationshus med gaveln mot spåret (Byggnad)

av Klas Blomberg, Wednesday, September 21, 2022, 22:25 (573 dagar sedan)

Ända tills i kväll har jag trott att Stjärnsund var ett unikum med gaveln vänd mot spåret - men icke!

Även Ramlösa har haft denna udda orientering på huset - har det månne funnits ännu fler?

[image]

[image]

Stationshus med gaveln mot spåret

av johanmmolin, Wednesday, September 21, 2022, 22:48 (573 dagar sedan) @ Klas Blomberg

En hybrid var Hedaslätt på Hästholmenbanan.

[image]

Den längsgående delen av byggnaden var ursprungligen bara en banvaktsstuga av typiskt slag för järnvägen. När platsen slutligen blev station gjordes tillbyggnaden, med gaveln mot järnvägen.

Det var spannmålshandlare Lorin, som även lät bygga de två stora magasinen på motsatt sida av spåren, som såg till att det till slut blev station. Jag berättade nyligen om planerna på en smalspårsbana som stöddes av Oscar Fredriksson på Häggestad, som när han inte fick som han ville surade ihop och såg till att socknen inte tecknade några aktier för "bredspårsbanan". Därav ursprungligen ingen station.

Kan man månne skönja två herrars maktkamp om handeln kring Heda med omnejd? (Stationen fick inte heta Heda då detta alltför lätt kunde förväxlas med Hede i Härjedalen)?

Stationshus med gaveln mot spåret

av Greger Larsson, Wednesday, September 21, 2022, 23:09 (573 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Fanns nog flera. Nedan Blötberget, foto S-E Bäck. Nynäshamn är väl ett annat exempel.

[image]

Stationshus med gaveln mot spåret

av Jonny Saljefeldt, Thursday, September 22, 2022, 07:39 (573 dagar sedan) @ Greger Larsson

Fanns nog flera.

De ursprungliga stationshusen längs Gärds Härads Järnväg hade kortsidan mot spåret. Ett kvarvarande (?) exempel är Vittskövle.

Edit: Även Sorsele, Slagnäs m fl stationshus på norra delen av Inlandsbanan hade gaveln mot banan.

Stationshus med gaveln mot spåret

av HKN, Thursday, September 22, 2022, 09:01 (573 dagar sedan) @ Klas Blomberg

[image]

Även Stjärnsfors på NKlJ!

Ramlösa

av mormorsgruvan, Thursday, September 22, 2022, 09:11 (573 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Har det funnits två (eller 3) Ramlösa ?
En vid HHJ samt en som föreningsstation HHJ L&HJ.
Samt kanske en tredje smalspårig ?

Ramlösa

av Jim Hansson, Thursday, September 22, 2022, 21:34 (572 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Har det funnits två (eller 3) Ramlösa ?
En vid HHJ samt en som föreningsstation HHJ L&HJ.
Samt kanske en tredje smalspårig ?

Nja! Förgreningsstationen vid L&HJ där HHJ avvek hette Ramlösa. Här korsade HRRJ. Första station efter Ramlösa på HHJ mot Hässleholm hette Ramlösa Brunn.
Jim

Stationshus med gaveln mot spåret

av Ingemar B, Thursday, September 22, 2022, 10:17 (573 dagar sedan) @ Anders Jansson

Vittskövle
[image]

Stationshus med gaveln mot spåret

av Stig Lagergren, Thursday, September 22, 2022, 10:29 (573 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Hökmora och Näverkärret.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Torbjörn Mårtensson, Thursday, September 22, 2022, 12:39 (573 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Ett stort antal stationshus på Inlandsbanan Orsa-Gällivare samt anslutande tvärbanor hade stationshus med gaveln bot banan.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Vinberg, Thursday, September 22, 2022, 15:37 (573 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

Almunge på museibanan "Lännakatten" på fd Linjen Länna-Norrtälje. Stationshuset vändes med ena gaveln mot järnvägen när man bestämde att godsmagasin och stationshus skulle ligga på samma plats. Har dock inget datum för denna händelse.
[image]

Stationshus med gaveln mot spåret

av John T, Thursday, September 22, 2022, 20:32 (572 dagar sedan) @ Vinberg

Almunge på museibanan "Lännakatten" på fd Linjen Länna-Norrtälje. Stationshuset vändes med ena gaveln mot järnvägen när man bestämde att godsmagasin och stationshus skulle ligga på samma plats. Har dock inget datum för denna händelse.

Flytt samt om- och tillbyggnad skedde 1920.

Vettsta och Haberga på f.d. Faringe-Gimo på SRJ-nätet har också gaveln mot spåret snarlikt Almunge.

Järlåsa på Uppsala-Sala hade också "inlandsbanevarianten" med gavel mot spåret och sammanbyggt godsmagasin.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Richard Loe, Thursday, September 22, 2022, 21:05 (572 dagar sedan) @ Vinberg

Almunge på museibanan "Lännakatten" på fd Linjen Länna-Norrtälje. Stationshuset vändes med ena gaveln mot järnvägen när man bestämde att godsmagasin och stationshus skulle ligga på samma plats. Har dock inget datum för denna händelse.
[image]

Till detta kan vi lägga Sättraby, Kristineholm, Edsbro, Ununge och Häverödal (SRJ Rimbo-Hallstavik) samt Knutby (SRJ Rimbo-Uppsala).

Stationshus med gaveln mot spåret

av John T, Thursday, September 22, 2022, 21:24 (572 dagar sedan) @ Richard Loe

Till detta kan vi lägga Sättraby, Kristineholm, Edsbro, Ununge och Häverödal (SRJ Rimbo-Hallstavik) samt Knutby (SRJ Rimbo-Uppsala).

Kristineholm? Jag antar att du menar Erken?

Alla de nämnda stationshusen var förvisso byggda i vinkel med den ena husdelens gavel mot banan, så det bör väl vara gränsfall (liksom en del andra som nämnts i tråden). Vilket förvisso kan gälla även för de nämnda husen med tillbyggt godsmagasin.

Knutby är synnerligen tveksamt, eftersom det ursprungliga stationshusets långsida kom att ligga kvar mot banan och endast fick en frontespis i samband med övervåningens tillbyggnad, vilket bildade en slags "gavel", om man så vill. Men i mitt tycke hör inte Knutby till kategorin som har gavel mot spåret.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Richard Loe, Friday, September 23, 2022, 17:51 (572 dagar sedan) @ John T

Till detta kan vi lägga Sättraby, Kristineholm, Edsbro, Ununge och Häverödal (SRJ Rimbo-Hallstavik) samt Knutby (SRJ Rimbo-Uppsala).


Kristineholm? Jag antar att du menar Erken?

Visst ja. Fast lyckligtvis låg ju stationen i Kristineholm och inte Erken, annars hade den varit fylld med vatten... ;-)

Stationshus med gaveln mot spåret

av Jim Hansson, Thursday, September 22, 2022, 21:45 (572 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Ända tills i kväll har jag trott att Stjärnsund var ett unikum med gaveln vänd mot spåret - men icke!

Även Ramlösa har haft denna udda orientering på huset - har det månne funnits ännu fler?

[image]

[image]

Även stationshuset i Tormestorp låg med gaveln mot banan. Tmp var visserligen ingen station, utan en bemannad hållplats. Numera står byggnaden i Klippan hos Föreningen Veteranjärnvägen. (Jag var med och flyttade det.)
Jim

Stationshus med gaveln mot spåret. Ett bra expempel.

av Patrik Eriksson, Thursday, September 22, 2022, 21:57 (572 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Sexdrega på Kinds Härads Järnväg har verkligen hamnat på tvären. Kan någon förklara var namnet "Sexdrega" kommer ifrån. Det får mig onekligen att tänka på "sex" i någon form(?).

[image]

Stationshus med gaveln mot spåret. Ett bra expempel.

av lars moberg, Thursday, September 22, 2022, 22:26 (572 dagar sedan) @ Patrik Eriksson

Sexdrega betyder sex drag.Sex fiskplatser med notdragning i Ätran.

Sexdrega

av z750asn, Thursday, September 22, 2022, 22:43 (572 dagar sedan) @ Patrik Eriksson

Sexdrega på Kinds Härads Järnväg har verkligen hamnat på tvären. Kan någon förklara var namnet "Sexdrega" kommer ifrån. Det får mig onekligen att tänka på "sex" i någon form(?).

[image]

En snabb sökning på google gav väl ett troligt svar.
På följande länk, Älvsborg län, Kinds härads norr del hittades följande.
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-ortnamn-i-sverige/las-om-...

[image]

Stationshus med gaveln mot spåret

av Jan Frelin, Thursday, September 22, 2022, 22:37 (572 dagar sedan) @ Klas Blomberg

[image]

Silkesdamm på HFJ. Foto Erik Sundström.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Sune Nylén, Thursday, September 22, 2022, 23:36 (572 dagar sedan) @ Jan Frelin

Varför lade man husen så.... Ja..... Kanske för att få in så mycket solljus och värme som möjligt i den längre delen, som ju ofta även var bostad i övervåningen. och kanske även i bottenvåningen.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Urban Johansson, Friday, September 23, 2022, 00:31 (572 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Hej Klas!

Den här diskussionen kommer upp med ojämna mellanrum, men vad egentligen "gaveln mot spåret"?

Klockrena exempel är t ex Hällbybrunn, Mälarbaden. Mälarbaden
Långsidan mot spåret hade t ex Eskilstuna Norra Eskilstuna Norra

Men vad är då Eskilstuna Södra 1? Eskilstuna Södra 1
Eller Eskilstuna Södra 2?Eskilstuna Södra 2
Med skylt och ingång på gaveln men långa sidan mot spåret?!?

Men sedan har vi en uppsjö med varianter. Rekarne t ex med gaveln mot spåret och där är spårsidan den långa sidan. Rekarne

... och det vara bara ett lite knivskrap från Smesta'n ...

Stift- och Lärdomsstaden Strängnäs bjuder oss denna - Strängnäs 1b
Och så har vi den klassiska frågan - varför sitter det en skylt på västra ähum långsidan? :-)

Stationshus med gaveln mot spåret

av UvHJBhb, Friday, September 23, 2022, 12:18 (572 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Stora Höga på Bohusbanan. Stationshuset byggdes 1942, dvs flera decennier efter att banan öppnades. Annat och enklare utförande än de mäktiga stationshus som byggdes längs hela banan, ritade av gamle SJ-arkitekten Settervall.

Stationshus med gaveln mot spåret

av Claes J, Friday, September 23, 2022, 15:23 (572 dagar sedan) @ Klas Blomberg

Ett exempel till: Asmundtorp på L&HJ. För säkerhetsskull med 2 gavlar mot spåren.

Bild från L&HJ tiden med tåg från Billeberga till Landskrona.

Stationen nerlagd på 70-talet och byggnaden riven kort därefter.

[image]

Stationshus med gaveln mot spåret

av K Lemming, Friday, September 23, 2022, 21:10 (571 dagar sedan) @ Claes J

Ett exempel till: Asmundtorp på L&HJ. För säkerhetsskull med 2 gavlar mot spåren.

Isåfall får man räkna in Dagstorp på linjen Landskrona - Kävlinge också.

[image]