Sidospår vid Björnstorps station (Bana)

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Thursday, September 22, 2022, 21:08 (73 dagar sedan)

Av bangårdsritning över Björnstorps station med förslag till spårförlängning 1922 finns ett sidospår till Björnstorps granit AB. Spåret syns här på en delförstoring av bangårdsritningen.
Höger på ritningen är österut.
[image]
Jag besökte platsen 20/9 2022 och tog ett par bilder. Här först en bild åt öster med spåret mot Veberöd till höger (som idag används för dressincykling). Sidospåret avvek snett till vänster i bild alldeles intill grusvägen.
[image]
Sedan två bilder som visar att lastkajen finns kvar.
[image]
[image]

Sidospår vid Björnstorps station

av janis08, Saturday, September 24, 2022, 09:05 (71 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Det var sannolikt Dalby Stenkross AB som bedrev stenbrytning med start på 1910-talet till omkring 1930. På häradsekonomiska kartan 112-1-49 (ca 1912) finns en ca 400 m lång smalspårig bana utsatt från nämnda lastplats till en stenkross rakt norrut. Stickspåret finns även utsatt på kartan.

Sidospår vid Björnstorps station

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, September 24, 2022, 16:02 (71 dagar sedan) @ Anders Svensson

Tack för kartan! Då får jag väl åka dit igen och se om det finns någon rest av spåret intill vägen norrut mot Knivsåsen.

Sidospår vid Björnstorps station

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, September 24, 2022, 16:00 (71 dagar sedan) @ janis08

Det var sannolikt Dalby Stenkross AB som bedrev stenbrytning med start på 1910-talet till omkring 1930. På häradsekonomiska kartan 112-1-49 (ca 1912) finns en ca 400 m lång smalspårig bana utsatt från nämnda lastplats till en stenkross rakt norrut. Stickspåret finns även utsatt på kartan.

Men det står tydligt Björnstorps Granit AB på bangårdsritningen. Kanske var det ett dotterbolag till Dalby Stenkross AB?

Björnstorps Granit AB

av mormorsgruvan, Tuesday, September 27, 2022, 12:31 (68 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén
Redigerad av mormorsgruvan, Tuesday, September 27, 2022, 12:36

Detta företag startades år 1905, och är inget dotterbolag till Dalby Stenkross AB.
Företaget köpte upp spårvägen mellan stenbrottet och järnvägsstationen i Tyringe.
Alltså; rälsen i Björnstorp kommer förmodligen från spårvägen i Tyringe.
Har inte Janis Priedits skrivet något om dessa båda småbanor ?

Som på MYJ

av mormorsgruvan, Sunday, September 25, 2022, 14:49 (70 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Liksom på MYJ är stationen belägen på stort avstånd från slottet !

Hur många aktier behövde slottsägaren köpa för att få en station med samma namn som slottet (fidekommisset) ?

Som på MYJ

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Sunday, September 25, 2022, 19:23 (70 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Liksom på MYJ är stationen belägen på stort avstånd från slottet !

Hur många aktier behövde slottsägaren köpa för att få en station med samma namn som slottet (fidekommisset) ?

Jag har inget svar på din direkta fråga men när det gäller avstånd mellan slott och station kanske förklaringen är så enkel att man inte ville ha stationen precis intill slottet för att få lite lugn och ro? Man hade ju tillgång till häst och vagn och kunde ganska enkelt ta sig till stationen. Slotten hade stora markområden och man föredrog kanske att lägga järnvägen en bit från slottet men ändå på de egna ägorna. Sedan spelade säkert också topografi m.m. en viktig roll för hur järnvägen drogs fram. Stationen Skånes Charlottenlund på MYJ låg en bit från sockerkungens Lackman stora gård. Mellan gården och stationen anlades en decauvillebana för transport av betor. Ett annat exempel som inte är från MYJ är Trolleholm på Klippan-Eslöv där också stationen låg en god bit från slottet. Men här finns en fint anlagd alléväg som leder rakt mellan slott och station. Motsvarande tror jag gäller för Skabersjö men här är jag lite osäker. Detta är bara mina egna funderingar men kanske går det att mera vetenskapligt forska kring anledningen till att slott och stationer inte låg så nära varandra (fast jättelånga avstånd är det ju inte fråga om).