Besparingsombyggda Ma 881 (Järnväg allmänt)

av Per-Olov Brännlund, Sunday, September 25, 2022, 21:17 (601 dagar sedan)

[img]images/uploaded/202209251845326330a1cc0b9a8.jpg[/img]Besparingsombyggda Ma 881 i Luleå 1971-07-07.
Fem Ma-lok ombyggdes i Notviken med flyttade dörrar och bibehållna stora strålkastare innan den stora serieombyggnaden med med flyttade dörrar och Marchalljus startade hos NOHAB med 961 som första lok (ombyggt 1974-10-02) och avslutades med 966 (ombyggt 1978-02-28).
De fem besparingsombyggda, som jag vill minnas denna ombyggnad kallades, var Ma 967 ombyggt 1969-12-19, Ma 881 ombyggt 1970-04-27, Ma 876 ombyggt cirka 1973-03, Ma 882 ombyggt cirka 1973-04 och slutligen Ma 958 ombyggt 1973-05-22.
Ma 881 skrotades 1972 efter kollision med F 699 i Munktorp 1972-08-04.
De fyra återstående besparingsombyggda loken ombyggdes vid NOHAB efter serieombyggnaden enligt följande: Ma 967 1978-04-28, Ma 958 1978-05-23, 882 1978-06-16 och slutligen 876 1978-06-30.

Besparingsombyggda Ma 881

av bertilb, Sunday, September 25, 2022, 22:33 (601 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Hej
Då har vi alltså fått en rejäl uppdatering av Ma-lokens ombyggen under 70-talet

Bertil

Besparingsombyggda Ma 881

av Bengt H, Sunday, September 25, 2022, 22:35 (601 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Tack Per-Olov, då fick jag svar på mina funderingar som jag fick med anledning av Arne Hällqvist fina bild från Boden 1973. Då hade loket varit besparingsombyggt bara några månader när bilden togs.

Besparingsombyggda Ma 881

av S-O Johansson, Wednesday, September 28, 2022, 17:03 (598 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

[img]images/uploaded/202209251845326330a1cc0b9a8.jpg[/img]Besparingsombyggda Ma 881 i Luleå 1971-07-07.
Fem Ma-lok ombyggdes i Notviken med flyttade dörrar och bibehållna stora strålkastare innan den stora serieombyggnaden med med flyttade dörrar och Marchalljus startade hos NOHAB med 961 som första lok (ombyggt 1974-10-02) och avslutades med 966 (ombyggt 1978-02-28).
De fem besparingsombyggda, som jag vill minnas denna ombyggnad kallades, var Ma 967 ombyggt 1969-12-19, Ma 881 ombyggt 1970-04-27, Ma 876 ombyggt cirka 1973-03, Ma 882 ombyggt cirka 1973-04 och slutligen Ma 958 ombyggt 1973-05-22.
Ma 881 skrotades 1972 efter kollision med F 699 i Munktorp 1972-08-04.
De fyra återstående besparingsombyggda loken ombyggdes vid NOHAB efter serieombyggnaden enligt följande: Ma 967 1978-04-28, Ma 958 1978-05-23, 882 1978-06-16 och slutligen 876 1978-06-30.

Roligt med bilder på de besparingsombyggda Ma-loken. Hade glömt bort den varianten.

Besparingsombyggda Ma 881

av Per Lind, Sunday, October 02, 2022, 11:02 (594 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Vad var besparingen med att flytta dörren?
-Per

Besparingsombyggda Ma 881

av Peter Lidskog, Sunday, October 02, 2022, 12:24 (594 dagar sedan) @ Per Lind

Besparningen låg väl i att man enbart flyttade dörren, och inte genomförde den mer omfattande ombyggnaden som inkluderade Marshall lyktorna. Man kan väl anta att skyddsombuden såg högst prioritet på dörrflyttningen.

Peter