Vad är detta föremål till för? (Historiskt material)

av Emelie, Tuesday, September 27, 2022, 09:14 (427 dagar sedan)

Hej,

Nu behöver jag er hjälp igen. Från Järnvägarnas museiförening i Linköping har vi hämtat dessa redskap, som är sammanfogade med en repstump. Kvastskaftet är brännmärkt SJ i äldre typsnitt. Det andra redskapet har ett spetsigt avslut som är klätt med papp. Är det någon här som vet vad redskapen är till för? Min kollegas gissning är att det spetsiga verktyget kan ha använts för att tvinga kontaktorer i ellok men vi behöver lite mer verifierade fakta. Gissningar och spekulationer är självklart också välkomna i brist på säkra källor, men bra om det specificeras vad det är :-)

[image]

[image]

[image]

Tack på förhand!

--
Emelie Björk (f.d. Svensson)
Intendent, Järnvägsmuseet

Borsten = "viska"

av Bobo L, Tuesday, September 27, 2022, 11:38 (427 dagar sedan) @ Emelie

Borsten är en viska! :)

För snöröjning i spårväxlar används av bangårds- och banavdelningspersonalen särskilda växelkvastar, med borststråna anordnade som en smal borste för att kunna komma ner skårorna mellan tex växeltunga och stödräl. Den nu avbildade borsten är lok- och växlingspersonalens motsvarighet, främst avsedda för att sopa av koppel, ackermannkranar och kopplingsnävar, men även användbar för mindre avsopning i växlar (om än med knäböjning).

För att alltid finnas nära till hands fanns på alla/många dragfordon ett vertikalt ca 25-30 cm långt ca tvåtums stålrör monterat eller fastsvetsat på höger och vänster sida av buffertplankan i vilket en snöviska/växelviska som den avbildade borsten satt nedstucken.

Nu är ju vintern avskaffad (står väl i Trafikverkets och SJ:s verksamhets- resp bolagsordningar?), och ingen personal finns längre som varken har sett snö på riktigt eller vet hur man förbereder sig. Jag misstänker att "växelkvast" ger samma fågelholkseffekt som begreppen sabel, separator, startvev, bakelit, bardun, rattmuff, 33-varvare, diskett, RS232-kontakt och kylargardin.


Således: Liten snöborste avsedd för placering på drivdragloksfordon. Därför kan man kanske gissa att även det andra föremålet kan ha samma placering?

Hackan / skrapan?

av Bobo L, Tuesday, September 27, 2022, 12:12 (427 dagar sedan) @ Bobo L

Jag har nu visat bilden för en fd kollega på växlingen på Östra. Han sa direkt och solklart: Växelviska!!

Vi resonerade lite om det andra föremålet. Båda två föremålen är troligen från ca 1900-1950. På den tiden fanns i praktiken inga eller mycket få föremål eller installationer i växlar som var ömtåliga och behövde skyddas. Där dög det nog med järnspett av olika storlek och utformning, och sådana kunde tillverkas i vilken bysmedja som helst.

Det spetsade träföremålet kan däremot ha varit avsett för att skrapa bort snö och is från mera ömtåliga delar på ett ånglok, dvs tex rörelsen, luftpump mm, men kanske även från fotsteg, tender, gångbord mm. Även på elektrolok kunde snö ansamlas, både utanpå och i maskinrummet (jag har själv pulsat igenom maskinrummet på en Mg där mängder av snö dragits in genom ventilgallren). På såväl ellok som ånglok måste alltid närheten till ev kontaktledning eller annars spänningsförande föremål och komponenter beaktas, och arbetsföremål bör göras i ickeledande (nåja, blött trä...) material.

Så, ja, snöredskap för bruk på fordon!

Hackan / skrapan?

av Micke Carlsson, Tuesday, September 27, 2022, 12:34 (427 dagar sedan) @ Bobo L

Det enda konstiga är att ett träspett med spetsen klädd i papp skulle jag lessna ganska snabbt på vid snöröjning. Verktyget par préférence idag är ju en liten slagghacka för elsvetsning för att knacka is runt slangar och koppel.

Förslaget om att bryta upp fastbrända kontaktorer med den är inte alls dumt, och man kan ju borsta bort smul och bös efter sig med tillhörande borste. Borstens ursprung är ju helt som du säger, de satt väl också monterade som banröjare på dressiner ibland. Att spetsen är klädd med papper på träspettet skulle ju passa bra med att man inte vill repa kontaktorfingrarna. Det ultimata testet vore ju att se om den passar i storlek med någon lämplig kontaktor i ett äldre lok, den ser lite stor ut men kanske är avsedd för en alldeles särskild uppgift?

Hackan / skrapan?

av Emelie, Tuesday, September 27, 2022, 15:28 (427 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Intressant! Ska höra med vår elloksansvarige och se om vi kan kolla i ett äldre ellok.

--
Emelie Björk (f.d. Svensson)
Intendent, Järnvägsmuseet

Hackan / skrapan?

av Per Ljungberg, Tuesday, September 27, 2022, 19:50 (427 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Beträffande hackan så kanske den kan användas när en äldre kontaktor (på t.ex. ett D-lok) hade fått kontaktfingrarna "hopsvetsade". Detta kunde hända ibland. Möjligen kunde man använda verktyget till att putsa kollektorn på en ventilatormotor om den blivit sotig efter något fel på ett kol som medfört stor gnistbildning. På vattenkraftstationer använde man ett liknande verktyg (med en putssten istället för papp) till släpringar som fått smutsbeläggning. Verkyget kan endast användas vid lägre spänningar. Kanske upp till 230 V om träet är torrt.

Hackan / skrapan?

av Emelie, Wednesday, September 28, 2022, 08:27 (426 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Intressant teori! Pappret är väldigt nött, men man kan ana att det är ett slippapper på vissa ställen nu när jag tittar närmre och känner efter.

--
Emelie Björk (f.d. Svensson)
Intendent, Järnvägsmuseet

Hackan / skrapan?

av Micke Carlsson, Thursday, September 29, 2022, 00:33 (426 dagar sedan) @ Emelie

Jag tror starkt på Pers förslag att det är för att putsa av en kollektor på en elmotor. Det är en förekommande arbetsuppgift än idag men görs med andra verktyg. Arbetsuppgiften skulle dock kunna utföras med dessa verktyg.

Hackan / skrapan?

av Emelie, Thursday, September 29, 2022, 10:12 (425 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Tack! Jag har fått detta bekräftat av en kollega idag också som ska demonstrera för mig vid tillfälle.

--
Emelie Björk (f.d. Svensson)
Intendent, Järnvägsmuseet

Borsten = "viska"

av Emelie, Tuesday, September 27, 2022, 15:27 (427 dagar sedan) @ Bobo L

Vi var också inne på detta spår först.

--
Emelie Björk (f.d. Svensson)
Intendent, Järnvägsmuseet

Vad är detta föremål till för?

av Conny Sernfalk, Tuesday, September 27, 2022, 21:57 (427 dagar sedan) @ Emelie

Hej,

Nu behöver jag er hjälp igen. Från Järnvägarnas museiförening i Linköping har vi hämtat dessa redskap, som är sammanfogade med en repstump. Kvastskaftet är brännmärkt SJ i äldre typsnitt. Det andra redskapet har ett spetsigt avslut som är klätt med papp. Är det någon här som vet vad redskapen är till för? Min kollegas gissning är att det spetsiga verktyget kan ha använts för att tvinga kontaktorer i ellok men vi behöver lite mer verifierade fakta. Gissningar och spekulationer är självklart också välkomna i brist på säkra källor, men bra om det specificeras vad det är :-)

[image]

[image]

[image]

Tack på förhand!

Sådana kvastar fanns längre tillbaka monterade på cykeldressiner framför första hjulet för att kvasta bort lättare snö. Har själv sett samma typ av kvast till detta. Den enkla hackan kan teoretiskt ha fyllt kompletterande funktion.

Vad är detta föremål till för?

av Ola Almquist, Göteborg, Tuesday, September 27, 2022, 23:57 (427 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

Sådana kvastar fanns längre tillbaka monterade på cykeldressiner framför första hjulet för att kvasta bort lättare snö. Har själv sett samma typ av kvast till detta. Den enkla hackan kan teoretiskt ha fyllt kompletterande funktion.

Denna bild visar väl en sådan. Den har inte samma greppvänliga handtag som föremålet från Linköping.

Vad är detta föremål till för?

av Emelie, Wednesday, September 28, 2022, 08:23 (426 dagar sedan) @ Ola Almquist

Ja, ser den inte lite kilformad ut nedtill till och med?

--
Emelie Björk (f.d. Svensson)
Intendent, Järnvägsmuseet

Vad är detta föremål till för?

av Conny Sernfalk, Wednesday, September 28, 2022, 08:32 (426 dagar sedan) @ Ola Almquist

Sådana kvastar fanns längre tillbaka monterade på cykeldressiner framför första hjulet för att kvasta bort lättare snö. Har själv sett samma typ av kvast till detta. Den enkla hackan kan teoretiskt ha fyllt kompletterande funktion.


Denna bild visar väl en sådan. Den har inte samma greppvänliga handtag som föremålet från Linköping.

Vill minnas att ban personal t.ex. banvakter hade enklare utrustning med cykeldressinen bl.a. hävstångsverktyg ( i olika storlekar), kilverktyg m.m. Kan föremålen inklusive kvasten på bilden ingått i sådan utrustning?
Finns det fler foton / ritningar / föremål i Järnvägsmuseets arkiv / samling som styrker eller avfärdar?