Placering av bänkar i Atlas personvagnar (Järnväg allmänt)

av leghorn, Wednesday, September 28, 2022, 22:38 (70 dagar sedan)

Jag grunnar på placeringen av bänkarna i Klintehamn-Roma Järnvägs tre personvagnar BC 301, C 302 och C 303. De två första, levererade 1898 var byggda av Atlas och den tredje levererad 1899 av Fole. Gotlands Järnväg köpte 1899 vagnarna C 43 och C 44 från Fole och dessa hade soffor som var placerade längs med väggen så att passagerarna åkte sidledes när tåget rörde sig. Av allt att döma byggde man om sätena till tvärstående bänkar nån gång under vagnarnas livstid. Men hur var det med KlRJ:s vagnar - var C 303 en ren kopia av C 43 och C 44 eller skilde sig bänkplaceringen? Och var det rentav så att bänkplaceringen i 301 och 302 var den som inspirerade Fole till konstruktionen av 43 och 44, eller var bänkarna tvärställda i Atlasvagnarna? Vem vet nåt mer här?

Martin Ragnar