Stjärnhovs jvst - hjöd över havet (Historiskt material)

av Rolf Nordin, Hässelby, Sunday, November 13, 2022, 13:09 (316 dagar sedan)

Vilken höjd över havet stod det på stationsskylten vid Stjärnhovs station i Södermanland?
En (tydlig) bild på stationsskylten i fråga vore kalas.

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)

Stjärnhovs jvst - hjöd över havet

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Sunday, November 13, 2022, 16:08 (316 dagar sedan) @ Rolf Nordin
Redigerad av David Sohlberg, Sunday, November 13, 2022, 17:49

Vilken höjd över havet stod det på stationsskylten vid Stjärnhovs station i Södermanland?
En (tydlig) bild på stationsskylten i fråga vore kalas.

Duger den? Ingen höjdangivelse dock.

JvmKDAE06784

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp

Stjärnhovs jvst - hjöd över havet

av Ulfe, Fagersta, Sunday, November 13, 2022, 16:12 (316 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Det verkar inte som höjd över havet är angivet på de bilder som jag har hittat på digitalt museum. Enligt banprofilen inför byggandet är höjden 25,06 mö.h. i det höjdsystem som då var rådande.
Här en länk till Ekevings ritningar, banprofil vid stjärnhov.
https://www.ekeving.se/r/bgd/SJ_div/K-M/Jvm1184_J3_-0192.jpg

Länk till historia om höjdsystemen.
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/gps-och-geodetisk-matning/historik-hoj...

Stjärnhovs jvst - hjöd över havet

av Rolf Nordin, Hässelby, Sunday, November 13, 2022, 17:55 (316 dagar sedan) @ Ulfe

Tack! Mycket intressant ritning. Finns det ett datum på den? Och möjligen en teckenförklaring :-) Varför var noggranheten av höjden i måttangivelsen med två decimaler (här centimeter) så viktigt? Många följdfrågor blev det? :-)

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)

Stjärnhovs jvst - hjöd över havet

av S-O Johansson, Sunday, November 13, 2022, 18:23 (316 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Grafiska tidtabellen för T140, från den 1 juli 1940, anger också 25,06 m som höjden över havet för Stjärnhov.

Stjärnhovs jvst - hjöd över havet

av Ulfe, Fagersta, Monday, November 14, 2022, 08:49 (315 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Tack! Mycket intressant ritning. Finns det ett datum på den? Och möjligen en teckenförklaring :-) Varför var noggranheten av höjden i måttangivelsen med två decimaler (här centimeter) så viktigt? Många följdfrågor blev det? :-)

Jag har själv letat efter teckenförklaringar men inte hittat ännu, här finns mycket att söka i.
https://www.ekeving.se/index.html

Räls överkant

av Sven Bårström, Järfälla, Monday, November 14, 2022, 17:36 (315 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Det kan man ju fråga sig.
De höjder som från början angivits för stationerna torde vara den höjd i rikets höjdsystem som avsett rälens underkant någonstans mitt för det ursprungliga stationshuset. Med tiden har ju denna höjd ändrats, dels genom att spåret lyfts då och då, dels genom successiva byten till räler med högre profil.
Sven B

--
Sven B

Räls överkant

av Rolf Nordin, Hässelby, Monday, November 14, 2022, 20:54 (315 dagar sedan) @ Sven Bårström

Varför var det viktigt att ange m ö h med två decimaler?

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)

Räls överkant

av Sven Bårström, Järfälla, Monday, November 14, 2022, 21:39 (315 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Ja, det kan verkligen undra, speciellt med hänsyn till att spårets höjd läge med tiden i allmänhet ändras med tiden...
Sven B

--
Sven B

Räls överkant

av Sven Bårström, Järfälla, Monday, November 14, 2022, 21:40 (315 dagar sedan) @ Sven Bårström

Ursäkta att min förra inlägg blev dåligt formulerat. Det räcker med ett "Med tiden".
Sven B

--
Sven B

Räls överkant

av Överkörmästaren, Tuesday, November 15, 2022, 04:16 (314 dagar sedan) @ Sven Bårström

Ursäkta att min förra inlägg blev dåligt formulerat. Det räcker med ett "Med tiden".
Sven B

Fanns det då någon annan dokumentation där höjden angavs med minst samma precision?

Även om höjdmåttet inte är helt framtidssäkrat, så behövde man väl veta vilken höjden skulle vara för att bygga banan? Varje centimeter blir ju en rejäl mängd material sett över en kilometers längd, tänker jag…

Sen är ju förstås inte ”precision” och ”exakthet” exakt samma sak: https://xkcd.com/2696/ :-)

Räls överkant

av Ulfe, Fagersta, Tuesday, November 15, 2022, 08:51 (314 dagar sedan) @ Överkörmästaren


Även om höjdmåttet inte är helt framtidssäkrat, så behövde man väl veta vilken höjden skulle vara för att bygga banan? Varje centimeter blir ju en rejäl mängd material sett över en kilometers längd, tänker jag…

Ja så var det säkert, 1 centimeters höjning på 1 km enkelspår är ju cirka 25 kubikmeter, cirka 250 lass med spade och skottkärra.

Räls överkant

av Thomas K Ohlsson, Tuesday, November 15, 2022, 17:20 (314 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Ursäkta att min förra inlägg blev dåligt formulerat. Det räcker med ett "Med tiden".
Sven B


Fanns det då någon annan dokumentation där höjden angavs med minst samma precision?

Även om höjdmåttet inte är helt framtidssäkrat, så behövde man väl veta vilken höjden skulle vara för att bygga banan? Varje centimeter blir ju en rejäl mängd material sett över en kilometers längd, tänker jag…

Sen är ju förstås inte ”precision” och ”exakthet” exakt samma sak: https://xkcd.com/2696/ :-)

Är detta utförandehandlingar (med projekterade höjder) eller relationshandlingar (inmätta höjder)?

undrar
Thomas K Ohlsson

Räls överkant

av Lennart Petersen, Wednesday, November 16, 2022, 05:02 (313 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Varför var det viktigt att ange m ö h med två decimaler?

En rå gisning att det helt enkelt var för att imponera på resenärerna.
Det. gav en ton av precision tillsammans med avståndsangivning. Och med järnvägen kom en revolution med exakta mått, tidsangivelser för tågen. Ordning, disciplin och reda på ett helt annat sätt än vad man varit van vid tidigare.
För de tidiga järnvägarna var det ju också i stor utsträckning militärer som anlitades, den organisation som var mest van vid disciplin,

Höjdläge på ny station

av Lennart Petersen, Thursday, November 17, 2022, 23:33 (312 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Den nya stationen Landskrona har höjden angiven med två decimaler !

Ja och ..??
Man har väl helt enkelt fortsatt i gammal tradition. Varför skulle man överge den och och börja med något mer oprecist.
Och. även i dag inger väl järnvägens exakthet med mätbara definitioner förtroende , spårvidd,avstånd,tidtabell allt uppges med exakta mått.

Två decimaler ingen tradition.....

av mormorsgruvan, Friday, November 18, 2022, 09:21 (311 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Både när det gäller skyltar på stationshus och grafiska tidtabeller, var väl en decimal det vanligaste...

Två decimaler ingen tradition.....

av Lennart Petersen, Friday, November 18, 2022, 19:25 (311 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Både när det gäller skyltar på stationshus och grafiska tidtabeller, var väl en decimal det vanligaste...

Men nu förbättrar man traditionen med att ange två decimaler...

Två decimaler ingen tradition.....

av Sune Nylén, Friday, November 18, 2022, 22:23 (311 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Mätmetoderna har ju blivit förfinade. Det gamla var ju att Utsättaren/ Nivellören hade med sig en barometer för att bestämma hur högt över havsytan han befann sig. Finse station ligger 1222 m över havet - sporthotellet som ligger intill stn. heter ju Finse 1222 - men jag har också läst hur högt rälens överkant befinner sig, men kommer just inte på det. Och gör man ett lyft ändrar ju sig värdet. Som den gamla historien 221 km från S 82 m över havet och slutledningen "Då är det ju kortare sjövägen"../ Sune.

Två decimaler ingen tradition.....

av Lennart Petersen, Saturday, November 19, 2022, 00:53 (311 dagar sedan) @ Sune Nylén

Mätmetoderna har ju blivit förfinade. Det gamla var ju att Utsättaren/ Nivellören hade med sig en barometer för att bestämma hur högt över havsytan han befann sig. Finse station ligger 1222 m över havet - sporthotellet som ligger intill stn. heter ju Finse 1222 - men jag har också läst hur högt rälens överkant befinner sig, men kommer just inte på det. Och gör man ett lyft ändrar ju sig värdet. Som den gamla historien 221 km från S 82 m över havet och slutledningen "Då är det ju kortare sjövägen"../ Sune.

Det är ju rentav en Albert Engströmteckning där Kolingen tittar ut genom tågfönstret , får syn på statipnshuset med angivet antal meter över havet och konstaterar ” det är fasen vad det är mycket ginare sjövägen”
Exaktheten rubbas väl dock av klimatförändringens höjning av havsnivån som nu sägs vara mätbar till 5mm/år.
Vilket ju hos oss i viss mån motverkas av landhöjningen som i östra Svealand kan vara just 5mm/år.

Stjärnhovs jvst - hjöd över havet

av Rolf Nordin, Hässelby, Saturday, November 19, 2022, 20:41 (310 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Då tråden ändå börjar snubbla över perrongkanten, så fortsätter vi ... ;-)

Vad gäller här för m ö h? Jo, jag vet, det finns stationer med "värre" trappor.:-)
https://www.jvmv2.se/forum/images/uploaded/202205171423186283afd615b0f.jpg

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)

Man räknade nog till rälens underkant

av Sune Nylén, Tuesday, November 22, 2022, 08:33 (307 dagar sedan) @ Rolf Nordin
Redigerad av Sune Nylén, Tuesday, November 22, 2022, 08:44

annars kunde det bli knepigt. 1906 anges högsta punkten i Sverige ligga 900 m öster om Storlien på 601,22 m höjd. alltså mindre än hälften av Finses 1222 m. Högsta punkten där är fö. i tunneln nära Fagernuts mötesplats, 1233 m. Tidigare gick banan fö. betydligt högre då den gick på fjället över tunneln. Beträffande stationshus så låg ju pga terrängförhållanden t. ex Vegby, Domnarvet och Klenshyttan, för att nu ta några exempel, med trappor ned till stationsplan./ Sune.

Man räknade nog till rälens underkant.RUK på schweizertyska

av Leif B, Tuesday, November 22, 2022, 08:52 (307 dagar sedan) @ Sune Nylén

annars kunde det bli knepigt. 1906 anges högsta punkten i Sverige ligga 900 m öster om Storlien på 601,22 m höjd. alltså mindre än hälften av Finses 1222 m. Högsta punkten där är fö. i tunneln nära Fagernuts mötesplats, 1233 m. Tidigare gick banan fö. betydligt högre då den gick på fjället över tunneln. Beträffande stationshus så låg ju pga terrängförhållanden t. ex Vegby, Domnarvet och Klenshyttan, för att nu ta några exempel, med trappor ned till stationsplan./ Sune.

"Schwellenhöhe" från när vi senast diskuterade m ö h.