Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29 (Bana)

av Peter Bolin, Wednesday, November 16, 2022, 14:01 (549 dagar sedan)

Det har blivit dags för novemberomgången av Björn Alnebos bilder från Roslagsbanan. Den här månaden är det Eddavägslinjen för hela slanten. Det blir ett par bilder av det upprivna hamnspåret vid Djursholms Framnäsviken som ligger mig varmt om hjärtat.

När man bildgooglar på Eddavägslinjen är det numera en hel del av Björns bilder och även några av mina egna nutida bilder som kommer upp. Kul. :-)

Länkar till mina tidigare bildvisningar från Roslagsbanan.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs ca 1970.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970. Jag upprepar frågan som jag ställt tidigare: Är det någon som vet varför det låg räler här vid den här tiden? Sträckan Eddavägen–Svalnäs upphörde att trafikeras 1934, så jag utgår från att det spåret var upprivet sedan länge kring 1970.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970.

[image]
Okänd X4p lämnar Vikingavägen ca 1970.

[image]
Okänd X4p lämnar Vikingavägen ca 1970.

[image]
Okänd X4p vid Djursholms Framnäsviken ca 1970.

[image]
Hpl. Djursholms Framnäsviken ca 1970. I förgrunden syns rester av hamnspåret som var borttaget vid den här tiden. Vid mitt första besök i maj 1968 fanns delar av det kvar.

[image]
Djursholms Framnäsviken, hamnspåret, ca 1970. Hamnspårets sliprar låg kvar, men spåret bör ha tagits bort omkring 1969.

[image]
Djursholms Framnäsviken, hamnspåret, ca 1970. Här kan man tydligt se att hamnspåret hade en växel. Om jag inte missminner mig var det tre spår i hamnen under storhetstiden. Det var 1962 som Framnäsviken nedklassades från station till hållplats, så det måste ha varit då som växeln till hamnspåret gjordes obrukbar. Är det någon som vet hur länge hamnspåret var i bruk? Det var väl knappast i bruk ända till 1962, även om själva nedklassningen skedde då.

[image]
Okänd X4p ankommer Vikingavägen ca 1970.

Tyvärr kommer jag fortfarande inte åt forumet när jag befinner mig på mitt externa kontor och använder den bärbara datorn med mobilt internet. Jag får felmeddelandet HTTP ERROR 500. I skrivande stund använder jag Stockholms universitets wifi, och då fungerar det. Även på min stationära dator med fast lina hemma kommer jag åt forumet utan problem.

Årets sista omgång kommer i december.

Hälsningar
Peter Bolin

Om forumets funktion

av Oskar F, Wednesday, November 16, 2022, 18:42 (549 dagar sedan) @ Peter Bolin

Tyvärr kommer jag fortfarande inte åt forumet när jag befinner mig på mitt externa kontor och använder den bärbara datorn med mobilt internet. Jag får felmeddelandet HTTP ERROR 500. I skrivande stund använder jag Stockholms universitets wifi, och då fungerar det. Även på min stationära dator med fast lina hemma kommer jag åt forumet utan problem.

Årets sista omgång kommer i december.

Hälsningar
Peter Bolin

Hej Peter
Jag har också samma problem med åtkomst sedan uppdateringen av forumet för flera månader sedan - så det är antagligen något som gör att vi blir spärrade - kanske kakproblem (admin hade då inget bestämt svar)? Har även varit nekad åtkomst från och till på min stationära dator.

Nu har vi bidragit till att tråden får ett delvis annat fokus än bilderna ... ;-)

Oskar

Om forumets funktion

av Peter Bolin, Wednesday, November 16, 2022, 20:39 (549 dagar sedan) @ Oskar F

Jag startade den här tråden i ärendet förra månaden: Åtkomstproblem med mobilt bredband. Dessvärre har situationen inte förändrats. Till och från kommer jag in via mobilt bredband, men för det mesta går det inte.

Jag bör tillägga att forumet är segt nu när jag använder Stockholms universitets wifi. På min fasta lina hemma är det något snabbare. Åtkomsten och hastigheten verkar vara beroende av vilken typ av internetabonnemang man använder.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29 Forumåtkomst

av Peter Lidskog, Wednesday, November 16, 2022, 18:43 (549 dagar sedan) @ Peter Bolin

Betryggande att veta att jag inte är den enda som inte kommer åt forumet på mobila nätet. Två olika mobiler, en med svensk abonnemang på Comviq, och en med amerikansk abonnemang på AT&T. Fungerar ingenstans. Fungerar dock på bägge mobiler om jag loggar in på VPN service, både VPN server i Sverige och VPN server i USA.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Ulf Pålsson, Thursday, November 17, 2022, 22:17 (548 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs ca 1970.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970. Jag upprepar frågan som jag ställt tidigare: Är det någon som vet varför det låg räler här vid den här tiden? Sträckan Eddavägen–Svalnäs upphörde att trafikeras 1934, så jag utgår från att det spåret var upprivet sedan länge kring 1970.

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970.

Järnvägsdata 2009 anger 1934-01-01 som nedläggningsdatum och 1934 som upprivningsår, och även om den senare uppgiften kanske inte är korrekt är det svårt att förstå varför det fanns enstaka räler kvar 1970 efter en upprivning som måste ha ägt rum långt tidigare.

Mina egna minnen säger att det sommaren 1972 inte fanns några räler kvar norr om spårslutet vid Eddavägen. Däremot hittade jag då slipersrester och någon enstaka rälsspik allra längst ut på den bank vid Svalnäs som fortfarande finns kvar (men numera tätbevuxen med buskage som inte fanns där 1972).
/up

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Peter Bolin, Friday, November 18, 2022, 11:44 (547 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Kan det möjligen ha varit något rälbyte så sent som någon gång kring 1965–1970? I så fall kanske banvallen norr om Eddavägen användes som upplag för räler. Nedläggningsbeslutet gällande Eddavägslinjen lär vad jag förstår inte ha fattats förrän efter landstingets övertagande av trafiken 1972.

Bortsett från ett morgontåg från Eddavägen och ett tåg på tidig kvällstid från Stockholm Ö på vardagar var som vi tidigare konstaterat trafikunderlaget dåligt kring 1970. Det var inte ovanligt att tågen under lågtrafik gick nästan tomma. Av det skälet är det något märkligt att Eddavägslinjen fick behålla halvtimmestrafiken ända till 1973, men djursholmarnas motstånd mot nedläggningen kan nog ha spelat en roll. Under 1960-talet fanns det en stark opinion mot nedläggningen, men den opinionen verkar ha mattats av på 1970-talet.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Stefan Isaksson, Friday, November 18, 2022, 17:24 (547 dagar sedan) @ Peter Bolin

I en förteckning över nedlagda järnvägslinjer som SJ gav ut internt finns faktiskt ALLA linjer söder om Rimbo införda med - om jag kommer ihåg rätt - 1 maj 1971 som nedläggningsdatum. Ja årtalet är rätt.

Så nog fanns det ett långt gångna planer på nedläggning alltid. När detta började påverka underhållet vet jag dessvärre inte.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Peter Bolin, Friday, November 18, 2022, 19:47 (547 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

År 1970 var det som bekant landstinget som köpte trafiken av SJ. Hur var det med trafiken till Rimbo? Var det landstinget som betalade för den redan då, eller var det först när landstinget började köra trafiken i egen regi 1972?

Planen från landstingets sida i början av 1970-talet var att bibehålla all trafik på Roslagsbanan med undantag av Eddavägslinjen tills tunnelbanan till Täby var klar. Då skulle Roslagsbanan kortas av vid Roslags Näsby som skulle bli bytespunkt. En ny vagnhall skulle byggas på lämplig plats i Täby, Österåker eller Vallentuna. Näsbyparkslinjen var tänkt att läggas ned. Föreningen Rädda Roslagsbanan kallade detta för salamitaktik, dvs. nedläggning etappvis för att inte skapa för stort motstånd som en total nedläggning på ett bräde hade väckt.

Kring 1970 lär planen ha varit att tunnelbanan till Täby skulle vara klar i början av 1980-talet, men sedan flyttades invigningsåret framåt flera gånger. I början av 1980-talet var tunnelbanan till Täby fortfarande inte skrinlagd, men någon gång i slutet av det decenniet kom i stället beslutet om att satsa på banan med upprustning och helt ny vagnpark.

Jag följde hela den här debatten noga som barn, huvudsakligen i DN Nord som regelbundet hade artiklar om Roslagsbanan. Den mer ålderstigna delen vagnparken kritiserades, bland annat att personvagnar som inte var rammsäkra användes i trafiken. Särskilt minns jag föreningen Rädda Roslagsbanans affischer med texten Riv hellre upp ett dåligt beslut än en bra järnväg.

Rättelser eller kompletteringar är som vanligt välkomna.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Stefan Isaksson, Friday, November 18, 2022, 20:29 (547 dagar sedan) @ Peter Bolin

För att förtydliga mitt tidigare inlägg: SJ tycks ha haft ett nedläggningsbeslut, till och med ett datum. När det blev klart att landstinget ville ta över fortsattes trafiken förbi detta datum tills landstinget tog över.

Det som jag uppfattar relevant för din tidigare frågeställning: huruvida SJ någonsin planerade att lägga ned Eddavägslinjen, måste svaret vara ja - inte Eddavägslinjen enskilt utan tillsammans med hela nätet söder om Rimbo.

Medan dessa planer tog form, och det lär ha inträffat ett antal år före 1970, så torde underhållet krympts till ett minimum. Det kan förvisso förekommit rälsbyte ändå (Stockholms Spårvägar lär ha bytt räls vid Kungsträdgården så sent som 1965 - givetvis av nödtvång, befintlig räls förväntades inte hålla i ytterligare två år), men för just Eddavägslinjen tror jag SJ skulle valt en tidigarelagd nedläggning framför rälsbyte.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Eje Larsson, Friday, November 18, 2022, 23:16 (547 dagar sedan) @ Peter Bolin

Landstinget betalade för trafiken söder om Rimbo efter att Norrtäljelinjen lagts ner i september 1969. SL-taxa i busstrafiken tillämpades efter att SL löst in Danderyds billinjegrupp 1969 02 01. Tågen till Norrtälje hade alltså SJ-taxa hela tiden fram till nedläggningen medan bussarna dit hade SL-taxa.

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Peter Bolin, Saturday, November 19, 2022, 00:13 (547 dagar sedan) @ Eje Larsson

Tack för uppgiften. Då bör det ha varit från och med 1969 som landstinget kunde vara med och bestämma över Roslagsbanans framtida öde, vilket var ett resultat av Hörjelöverenskommelsen från 1964.

De nedläggningsplaner för banan som staten (SJ) hade dessförinnan vill jag minnas resulterade i utarbetandet av ett förslag till ersättande busslinjer. Landstinget drev dock ganska snart linjen att Roslagsbanan skulle vara kvar tills tunnelbanan till Täby var klar.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Thomas K Ohlsson, Friday, November 18, 2022, 21:31 (547 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

I en förteckning över nedlagda järnvägslinjer som SJ gav ut internt finns faktiskt ALLA linjer söder om Rimbo införda med - om jag kommer ihåg rätt - 1 maj 1971 som nedläggningsdatum. Ja årtalet är rätt.

Så nog fanns det ett långt gångna planer på nedläggning alltid. När detta började påverka underhållet vet jag dessvärre inte.

När skulle detta ha varit?
Knappast 1971...

/TKO

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Stefan Isaksson, Monday, November 21, 2022, 22:06 (544 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Jag kommer dessvärre inte ihåg när skriften är daterad (mitt exemplar är bortstädat), men jag skulle gissa att den är från 1970, och uppgiften alltså antedaterad (eller kanske snarare tvärtom).

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Peter Bolin, Friday, November 18, 2022, 20:42 (547 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Efter att ha funderat en stund kom jag på en sak: Kan rälerna som togs bort när de sista resterna av hamnspåret vid Djursholms Framnäsviken revs upp omkring 1969 ha lagts upp norr om Eddavägen? Om det förhåller sig på det sättet stämmer det tidsmässigt med Björns bilder.

Rälerna ser ut att ligga i oordning, men det kan tänkas att någon eller några har varit där och stökat till. Förmodligen hade rälerna legat på platsen något år när Björn tog bilderna om de härstammar från Framnäsviken. Jag har tittat på alla bilder med räler som Björn tagit, och de är alla tagna en bit norr om Eddavägen vad jag kan se. De är i alla fall inte tagna vid Framnäsviken.

Det var kanske inte det naturligaste stället att lagra räler från Framnäsviken på, men det kanske fanns något skäl till att rälerna lades upp norr om Eddavägen i stället för vid Framnäsviken. Vad tror forumexpertisen?

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29 skenmysteriet

av Morshyttan, Tuesday, November 22, 2022, 00:28 (544 dagar sedan) @ Peter Bolin

[image]
Banvallen mellan Eddavägen och Svalnäs, räler, ca 1970. Jag upprepar frågan som jag ställt tidigare: Är det någon som vet varför det låg räler här vid den här tiden? Sträckan Eddavägen–Svalnäs upphörde att trafikeras 1934, så jag utgår från att det spåret var upprivet sedan länge kring 1970.

I unga år så var jag understundom med föräldrarna och hälsade på en släkting som bodde på Eddavägen, alldeles ovanför hållplatsen under 1960-70-talet :) .

Naturligtvis tog vi tåget ut dit men på de senare åren på 1970-talet så blev det bil ;-) .

Men rälsen då på Svalnäslinjen gamla banvall !?
Där finns det ett minne när jag var och lekte i området kring -65 att det stod en fallfärdig manskapsbod uppallad ungefär där bilden ovan är tagen, och frågan är om den inte stod på några skenor när jag försöker scanna hjärnan ?
Några foton tog jag aldrig så det går inte att hänvisa till, men mitt tips är att skenorna blev kvar några år efter att boden rivits bort :-) .

Åsså en tacksam hälsning att du lägger ut bilder på den i forna dagar besökta platsen :-) ;-) :-D !

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29 skenmysteriet

av Peter Bolin, Tuesday, November 22, 2022, 14:14 (543 dagar sedan) @ Morshyttan

Tack för det inlägget. Den förklaringen till rälerna norr om Eddavägen tror jag mer på än min egen hypotes om att det skulle vara räler som tagits bort från hamnspåret vid Framnäsviken.

/Peter Bolin

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Rolf Nordin, Tuesday, November 22, 2022, 15:23 (543 dagar sedan) @ Peter Bolin

Finns det bland Björn Alnebos fotografier bild på den personalbostad som låg mitt emot Naturhistoriska muséet och söder om Berianska? Eller någon bild där bostaden kan tänkas skymta? Bostaden revs någon gång på 70-talet.

Kinadalen

av Thomas Tell, Tuesday, November 22, 2022, 15:33 (543 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Finns det bland Björn Alnebos fotografier bild på den personalbostad som låg mitt emot Naturhistoriska muséet och söder om Berianska? Eller någon bild där bostaden kan tänkas skymta? Bostaden revs någon gång på 70-talet.

De gamla gubbarna på banan kallade stället för Kinadalen. Förarkollegan kallad Kinesen bodde där.
/tell

Kinadalen

av Rolf Nordin, Tuesday, November 22, 2022, 16:15 (543 dagar sedan) @ Thomas Tell

Finns det bland Björn Alnebos fotografier bild på den personalbostad som låg mitt emot Naturhistoriska muséet och söder om Berianska? Eller någon bild där bostaden kan tänkas skymta? Bostaden revs någon gång på 70-talet.


De gamla gubbarna på banan kallade stället för Kinadalen. Förarkollegan kallad Kinesen bodde där.
/tell

Jag har efterlyst om denna bostad tidigare på forumet. Tror emellertid att Kinadalen var ett annat ställe. Om du minns vad din kollega Kinesen hette kanke jag kan hitta adressen där han bodde. Vilka år var det?

Kinadalen

av Thomas Tell, Tuesday, November 22, 2022, 23:38 (543 dagar sedan) @ Rolf Nordin

De gamla gubbarna på banan kallade stället för Kinadalen. Förarkollegan kallad Kinesen bodde där.
/tell


Jag har efterlyst om denna bostad tidigare på forumet. Tror emellertid att Kinadalen var ett annat ställe. Om du minns vad din kollega Kinesen hette kanke jag kan hitta adressen där han bodde. Vilka år var det?

Byggnaden låg väster om banan lite längre norrut än Villa Frescati.

[image]

Huset syns i bildens nederkant i det grå området vid den gula vägen med rött streck i.

Arvid Johansson hette föraren. Han var inte ensam om att bo där.
/tell

Kinadalen

av Rolf Nordin, Thursday, November 24, 2022, 12:50 (541 dagar sedan) @ Thomas Tell

De gamla gubbarna på banan kallade stället för Kinadalen. Förarkollegan kallad Kinesen bodde där.
/tell


Jag har efterlyst om denna bostad tidigare på forumet. Tror emellertid att Kinadalen var ett annat ställe. Om du minns vad din kollega Kinesen hette kanke jag kan hitta adressen där han bodde. Vilka år var det?


Byggnaden låg väster om banan lite längre norrut än Villa Frescati.

[image]

Huset syns i bildens nederkant i det grå området vid den gula vägen med rött streck i.

Arvid Johansson hette föraren. Han var inte ensam om att bo där.
/tell

Min far var byggnadssnickare/banarbetare på RB och under 40-talet bodde familjen i det huset. (Jag fanns ännu inte.) Torpet hette Ekhyddan. Var det detta område som kallades Kinadalen?

Kinadalen

av Thomas Tell, Thursday, November 24, 2022, 13:13 (541 dagar sedan) @ Rolf Nordin

Min far var byggnadssnickare/banarbetare på RB och under 40-talet bodde familjen i det huset. (Jag fanns ännu inte.) Torpet hette Ekhyddan. Var det detta område som kallades Kinadalen?

Det var samma byggnad, tror jag. Det var ju "kinesens" kollegor som kallade det för Kinadalen.
/tell

Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29

av Peter Bolin, Tuesday, November 22, 2022, 17:08 (543 dagar sedan) @ Rolf Nordin

I del 26 och del 27 finns det ett par bilder från Frescati, men tyvärr verkar inte den byggnaden ha kommit med på Björns bilder. Han var mer intresserad av Sigge Cronstedt-kuren som då stod kvar men sjöng på sista versen.

Vi är inte klara med Björns bilder ännu, så vi får se vad som dyker upp under nästa år och året därpå.

/Peter Bolin