När började huvudsignaler även gälla för vxl och bdisp? (Signaler/säkerhet)

av Jan Frelin, Vällingby, Saturday, November 19, 2022, 18:56 (71 dagar sedan)

Frågan har säkert berörts här förr, men jag lyckas inte hitta den vid sökning. När började huvudsignaler även gälla för växling och bandispositioner?

När började huvudsignaler även gälla för vxl och bdisp?

av Överkörmästaren, Saturday, November 19, 2022, 22:06 (71 dagar sedan) @ Jan Frelin

Frågan har säkert berörts här förr, men jag lyckas inte hitta den vid sökning. När började huvudsignaler även gälla för växling och bandispositioner?

1994 började de gälla för växling, men då fanns det ingenting som hette ”bandisposition”.

Tidigare tråd: https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=127613

När började huvudsignaler även gälla för vxl och bdisp?

av Jan Frelin, Vällingby, Sunday, November 20, 2022, 21:38 (70 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Frågan har säkert berörts här förr, men jag lyckas inte hitta den vid sökning. När började huvudsignaler även gälla för växling och bandispositioner?


1994 började de gälla för växling, men då fanns det ingenting som hette ”bandisposition”.

Tidigare tråd: https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=127613

Intressant. Jag antar att bandisposition närmast motsvarar spärrfärd, gäller huvudsignaler även för dessa?

När började huvudsignaler även gälla för vxl och bdisp?

av Harald ⌂, Göteborg, Sunday, November 20, 2022, 22:16 (70 dagar sedan) @ Jan Frelin

Frågan har säkert berörts här förr, men jag lyckas inte hitta den vid sökning. När började huvudsignaler även gälla för växling och bandispositioner?


1994 började de gälla för växling, men då fanns det ingenting som hette ”bandisposition”.

Tidigare tråd: https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=127613


Intressant. Jag antar att bandisposition närmast motsvarar spärrfärd, gäller huvudsignaler även för dessa?

Spärrfärd kallades förr vagnuttagning. Bandisposition innebar att att en sträcka stängdes av för tågrörelse och ställdes till förfogande för arbete eller vagnuttagning. Om huvudsignaler gällde så var det alltså inte för bandispositionen, men för den vagnuttagning som hade föranlett bandispositionen.

När började huvudsignaler även gälla för vxl och bdisp?

av John T ⌂, Sunday, November 20, 2022, 22:51 (70 dagar sedan) @ Harald

Frågan har säkert berörts här förr, men jag lyckas inte hitta den vid sökning. När började huvudsignaler även gälla för växling och bandispositioner?


1994 började de gälla för växling, men då fanns det ingenting som hette ”bandisposition”.

Tidigare tråd: https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=127613


Intressant. Jag antar att bandisposition närmast motsvarar spärrfärd, gäller huvudsignaler även för dessa?


Spärrfärd kallades förr vagnuttagning. Bandisposition innebar att att en sträcka stängdes av för tågrörelse och ställdes till förfogande för arbete eller vagnuttagning. Om huvudsignaler gällde så var det alltså inte för bandispositionen, men för den vagnuttagning som hade föranlett bandispositionen.

Som komplement kan tilläggas att bandispositionen också kunde föranledas av A-fordonsfärd (eller A-arbete, i princip redan nämnt ovan).

När började huvudsignaler även gälla för vxl och bdisp?

av Överkörmästaren, Monday, November 21, 2022, 00:41 (70 dagar sedan) @ Jan Frelin

Frågan har säkert berörts här förr, men jag lyckas inte hitta den vid sökning. När började huvudsignaler även gälla för växling och bandispositioner?


1994 började de gälla för växling, men då fanns det ingenting som hette ”bandisposition”.

Tidigare tråd: https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=127613


Intressant. Jag antar att bandisposition närmast motsvarar spärrfärd, gäller huvudsignaler även för dessa?

Ja, det gör de. Nästan utan att vara vårdslös kan man säga att alla signaler gäller för spärrfärd på samma sätt som för tågfärd.

Men vad gällde för B-fordon ?

av Göran Kannerby, Sunday, January 22, 2023, 12:50 (7 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Vad gällde för B-fordon ?
Vad gällde för motordressiner (exempelvis år 1930) ?

Så länge B-fordon förekom gällde inte huvudsignaler för dem.

Undantag skulle kunna finnas, exempelvis på Inlandsbanan.

Motordressin är en fordonstyp, inte en framförandeform. Signalers giltighet är kopplad till framförandeform, inte till fordonstyp.