Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Anders Järvenpää, Åbo, Sunday, November 20, 2022, 12:29 (70 dagar sedan)

Jockisbanan har förmånen att disponera över två likadana (enligt typritningar byggda) stationskurar som härstammar från Åbo-Toijalabanan (längd 122,06 verst) som öppnades för trafik den 22 juni 1876 där de användes som väntskjul vid plattformer.

Alltsedan 1970-talets slut användes den ena som stationskur i Jockis. Den andra kom till Jockisbanan i samband med återuppbyggnaden av banan Minkiö-Humppila i början av 1990-talet och fick tjänstgöra som stationskur i Humppila. Denna ersattes för några år sedan med ett "riktigt" stationshus som flyttades från Riippa på sträckan Karleby-Ylivieska där det hade använts som relärum under många år.

Den överblivna kuren från Humppila stationerades i Minkiö och flera idéer uppkom vilken användning kuren skulle få. Mitt förslag var att det skulle utvecklas till barnens station med inredning och (lämpligt hållbara) attiraljer för unga och lekfulla biljett- och tågexpeditörer.

Kuren renoverades invändigt varefter den i går den 19 november 2022 fick åka tåg (specialtransport) från Minkiö till Jockis och ersätta den hittillsvarande kuren som fick åka tåg till Minkiö för renovering. Detta gick behändigt eftersom bägge kurarna är byggda enligt samma ritningar. Dock har någon gjort fel för närmare 150 år sedan eftersom den ena kuren är ca 10 cm smalare på djupet än den andra, vilket förorsakade ett smärre huvudbry.

Jockisbanan har satsat omfattande resurser på utvecklingen av sina stationsmiljöer och denna positiva trend kommer förhoppningsvis att fortsätta under de kommande åren.

Såsom framkommer av följande bilder är det behändigt med små stationskurar.

[image]
Den hittillsvarande stationskuren i Jockis.

[image]
Den nya kuren nedanför backen vid Raemäki på väg mot Jockis.

[image]
Smärre utmaningar för specialtransporten. Bild: Jyrki Längman.

[image]
Den hittillsvarande kuren lyfts av stenfoten.

[image]
Samt lastas för transport till Minkiö.

[image]
En sällsynt samling av gula kurar och en gul maskin. Bild: Jyrki Längman.

[image]
Varefter den kuren passas in på stenfoten.

[image]
Och färden med den gamla kuren till Minkiö börjar. Bild: Jyrki Längman.

[image]
Det nuvarande stationhuset i Humppila, tidigare Riippa.

Denna typ benämns dubbelt plattformskjul och endast ett fåtal finns kvar i dag. Ursprungligen var mellandelen öppen mot banan. Museijärnvägsföreningen har gjort en omfattande insats för att bevara det järnvägsbyggnadshistoriska arvet med flytten och renoveringen av huset. Området kring stationshuset har i samarbete med Humppila kommun utvecklats till en trevlig och vacker järnvägspark med historiska inslag.

[image]
En blick från tågexpeditionen i Humppila mot väntsalen genom biljettluckan.

Plåtugnen är en atrapp. Kafeköket skymtar längst bort till höger. Vindfånget till vänster är en rekonstruktion.

[image]
Ritning över byggnaden. Källa: Trafikledsverket

[image]
Som avslutning på bildserien med gula byggnader godsmagasinet i Minkiö, nuvarande Kafé.

Det är inte uteslutet att ortens invånare trodde att museibanemänniskorna har drabbats av allvarligare galenskap då de ser ett gult stationshus komma åkande genom landskapet, för att några timmar senare åka åt andra hållet. :-D

Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar

av Rasmus Axelsson ⌂, Västernärke, Monday, November 21, 2022, 20:11 (69 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Kuren renoverades invändigt varefter den i går den 19 november 2022 fick åka tåg (specialtransport) från Minkiö till Jockis och ersätta den hittillsvarande kuren som fick åka tåg till Minkiö för renovering. Detta gick behändigt eftersom bägge kurarna är byggda enligt samma ritningar. Dock har någon gjort fel för närmare 150 år sedan eftersom den ena kuren är ca 10 cm smalare på djupet än den andra, vilket förorsakade ett smärre huvudbry.

Jockisbanan har satsat omfattande resurser på utvecklingen av sina stationsmiljöer och denna positiva trend kommer förhoppningsvis att fortsätta under de kommande åren.

Jag har ingen emot återanvändning av järnvägsbyggnader, men hur tydliga är ni med att det handlar om ditflyttade byggnader och inte sådana som tillhörde ursprungsmiljön längs banan?

Såsom framkommer av följande bilder är det behändigt med små stationskurar.

Sannerligen!

[---]

[image]
Samt lastas för transport till Minkiö.

Kan det möjligen vara den bortre kuren som är den smalare? Det ser ut att vara mindre eller snarare obefintligt avstånd mellan fönsterfodren och hörnfodren på gaveln på den bortre än på den närmre i alla fall.

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar

av Anders Järvenpää, Åbo, Tuesday, November 22, 2022, 07:50 (68 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Det "nya" stationshuset i Humppila har en liten bildutställning i väntsalen som berättar om husets tidigare liv. Däremot kunde det behövas något i Jockis. Å andra sidan är hela den nuvarande stationsmiljön i Jockis ett provisorium vid en plankorsning eftersom museijärnvägen gick miste om den ursprungliga (fantastiskt fina) stationsmiljön i Jockis som en konsekvens av samhällets korta tänk under 1970-talet. Numera tar samhället museijärnvägen på betydligt större allvar jämfört med de tidiga åren och det finns en redan delvis förverkligad plan på ett nytt stationsläge vid åstranden på den tidigare industribangården som på ett behändigt sätt skulle koppla i hop museijärnvägen med parkmiljön kring Jockis Gods och som skulle främja en utveckling av restaurangverksamheten och den övriga besöksnäringen i åmiljön. Planen beaktas i samband med planeringen av markanvändningen i området och i samband med arrangemang som berör äganderätten till järnvägsfastigheten. I fall planen förverkligas blir järnvägen ca 800 meter längre.

Det stämmer. Den bakre kuren i bilden är den smalare.

Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar

av Bobo L, Sunday, November 27, 2022, 16:15 (63 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Åhå? Tack för kul inlägg från ULJ:s östra gren! :)

Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar

av Göran Kannerby, Sunday, January 22, 2023, 13:44 (7 dagar sedan) @ Bobo L

Åhå? Tack för kul inlägg från ULJ:s östra gren! :)

Observera dock att som alltid vid passage av Bottenhavet ändras spårvidden, i detta fall till 750 mm. :-)

Fördelar med att förfoga över likadana stationskurar

av Bobo L, Sunday, January 22, 2023, 15:12 (7 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Åhå? Tack för kul inlägg från ULJ:s östra gren! :)


Observera dock att som alltid vid passage av Bottenhavet ändras spårvidden, i detta fall till 750 mm. :-)

Jo, så är det. Överingenjör Järvenpää är för övrigt mycket bekant för undertecknad underingenjör :)