NKlJ juni 1972 (Järnväg allmänt)

av janis08, Sunday, November 20, 2022, 17:54 (126 dagar sedan)

En oförglömlig resa gjordes på hela dåvarande NKlJ under dagarna 3-4 juni 1972. Extratåget, som bestod av ellok 105 ”Stjärnfors”, godsvagn F 904, Bo 28 och Bo 1004, avgick från Karlstad Östra kl 12.20 den 3 juni. Första uppehållet blev Skoghall där rundgång av loket utfördes. I Skoghall observerades UHB:s lokomotor nr 12 (Asea 291/1943). Färden fortsatte norrut via Karlstad C/Ö och i Forshaga noterades några ålderdomliga tvåaxliga grusvagnar. Under ett kort uppehåll i Deje sågs NKlJ lokomotor 1 med en elrevisionsvagn nr 4. I Munkfors sågs bl.a. några trexliga öppna godsvagnar. Efter ankomsten till Hagfors 18.25 besågs de tre museala ångloken, ellok 27 och Yo1p 55 samt en del godsvagnar. Övernattning i Hagfors och tidig start kl 8 den 4 juni mot Finnshyttan (ankomst 10.41) där några malmvagnar stod vid omlastningskajen. Efter rundgång i Finnshyttan åkte vi sedan tillbaka via Hagfors till Karlstad Östra där vi ankom 17.35. Tilläggas bör att tåget stannade på ett flertal stationer och att ett flertal fotokörningar gjordes.
Fler bilder från NKlJ finns på detta forum 19-21 oktober 2021, sök på NKlJ 1972.
Skoghall 3 juni 1972. Extratåget med ellok 105 "Stjärnsfors". Foto Janis Priedits[image]

NKlJ juni 1972

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Sunday, November 20, 2022, 19:10 (126 dagar sedan) @ janis08

En oförglömlig resa gjordes på hela dåvarande NKlJ under dagarna 3-4 juni 1972. Extratåget, som bestod av ellok 105 ”Stjärnfors”, godsvagn F 904, Bo 28 och Bo 1004, avgick från Karlstad Östra kl 12.20 den 3 juni. Första uppehållet blev Skoghall där rundgång av loket utfördes. I Skoghall observerades UHB:s lokomotor nr 12 (Asea 291/1943). Färden fortsatte norrut via Karlstad C/Ö och i Forshaga noterades några ålderdomliga tvåaxliga grusvagnar. Under ett kort uppehåll i Deje sågs NKlJ lokomotor 1 med en elrevisionsvagn nr 4. I Munkfors sågs bl.a. några trexliga öppna godsvagnar. Efter ankomsten till Hagfors 18.25 besågs de tre museala ångloken, ellok 27 och Yo1p 55 samt en del godsvagnar. Övernattning i Hagfors och tidig start kl 8 den 4 juni mot Finnshyttan (ankomst 10.41) där några malmvagnar stod vid omlastningskajen. Efter rundgång i Finnshyttan åkte vi sedan tillbaka via Hagfors till Karlstad Östra där vi ankom 17.35. Tilläggas bör att tåget stannade på ett flertal stationer och att ett flertal fotokörningar gjordes.
Fler bilder från NKlJ finns på detta forum 19-21 oktober 2021, sök på NKlJ 1972.

Du tog möjligen ingen bild på 'tolvan'?

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp

NKlJ juni 1972

av janis08, Monday, November 21, 2022, 10:58 (125 dagar sedan) @ David Sohlberg

UHB lok nr 12 (Asea 291/1943), ursprungligen byggt som kontaktledningslok med hög strömavtagare. 1965 ombyggt till dieselelektrisk drift och 1994 skänkt till JÅÅJ i Åmål.
Bilden visar lok 12 den 3 juni 1972 i Skoghall. Observera smalspårsbufferten. Foto Janis Priedits.
Två andra bilder (varav en med strömavtagare) finns i min bok "Industribanor i Värmland".
[image]

NKlJ juni 1972

av David Sohlberg ⌂, Hallsberg bl.a., Monday, November 21, 2022, 11:14 (125 dagar sedan) @ janis08

UHB lok nr 12 (Asea 291/1943), ursprungligen byggt som kontaktledningslok med hög strömavtagare. 1965 ombyggt till dieselelektrisk drift och 1994 skänkt till JÅÅJ i Åmål.
Bilden visar lok 12 den 3 juni 1972 i Skoghall. Observera smalspårsbufferten. Foto Janis Priedits.
Två andra bilder (varav en med strömavtagare) finns i min bok "Industribanor i Värmland".
[image]

Tackar! Smalspårbuffertar och lite annat skars bort vid renoveringen hos JÅÅJ våren 1997. Loket gör fortfarande tjänst då och så.

Rätt tidpunkt för när loket skänktes till JÅÅJ ska dock vara 1993-08-12 även om vi inte hämtade det förrän över ett år senare, nämligen 1994-09-24.

--
C64-nostalgiker | D810-ägare | F53 | Handledare | Kamratstödjare | PC-användare | Släktforskare | Superuser

http://www.davidsohlberg.se - Min webbplats

http://davidsohlberg.se/tankar/2021/02/26/tag-och-jarnvagar-i-tal-och-skrift/ - Språkhjälp