Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn. (Järnväg allmänt)

av Tågmupp2, Thursday, November 24, 2022, 05:49 (510 dagar sedan)

Jag har försökt att titta på flygfoton, både karta och satellit för att se om den fd banvallen mot Jönköping inne i Ulricehamn finns kvar/med, men är väldigt dålig på geografin i området.
Om den skulle vara bebyggt med något hus eller ha blivit en väg/cykelväg, vet någon vad det första ev huset har för adress eller vad gatan, som nu ev ligger på banvallen har för namn?
När den fd järnvägen precis lämnat bebyggelsen i Ulricehamn, finns det då goda möjligheter att se banvallen, eller är det åkrar alt ca 60-årig skog?

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Jonny Saljefeldt, Thursday, November 24, 2022, 07:49 (510 dagar sedan) @ Tågmupp2

Jag har försökt att titta på flygfoton, både karta och satellit för att se om den fd banvallen mot Jönköping inne i Ulricehamn finns kvar/med, men är väldigt dålig på geografin i området.
Om den skulle vara bebyggt med något hus eller ha blivit en väg/cykelväg, vet någon vad det första ev huset har för adress eller vad gatan, som nu ev ligger på banvallen har för namn?
När den fd järnvägen precis lämnat bebyggelsen i Ulricehamn, finns det då goda möjligheter att se banvallen, eller är det åkrar alt ca 60-årig skog?

Har du tittat på cyklabanvall.nu?

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Farbror Mossa, Thursday, November 24, 2022, 08:23 (510 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Jag har försökt att titta på flygfoton, både karta och satellit för att se om den fd banvallen mot Jönköping inne i Ulricehamn finns kvar/med, men är väldigt dålig på geografin i området.
Om den skulle vara bebyggt med något hus eller ha blivit en väg/cykelväg, vet någon vad det första ev huset har för adress eller vad gatan, som nu ev ligger på banvallen har för namn?
När den fd järnvägen precis lämnat bebyggelsen i Ulricehamn, finns det då goda möjligheter att se banvallen, eller är det åkrar alt ca 60-årig skog?


Har du tittat på cyklabanvall.nu?

Banan gick ut närmast parallellt med banan mot Limmared och svängde inte österut förrän väl söder om Ulricehamn. Titta på 1960-talets flygbildskarta här.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Karlsson, Thursday, November 24, 2022, 09:20 (510 dagar sedan) @ Farbror Mossa

Banan gick ut närmast parallellt med banan mot Limmared och svängde inte österut förrän väl söder om Ulricehamn. Titta på 1960-talets flygbildskarta här.

Kartbild är jättebra för den här sortens funderingar. Det går att lägga in nutida vägar på de äldre bilderna alternativt byta kartskikt. Jag skulle våga påstå att svaret på samtliga frågor i trådstarten går att hitta där.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Patrik Eriksson, Thursday, November 24, 2022, 14:39 (510 dagar sedan) @ Karlsson

Kartbild.com har rätat ut många frågetecken för mig. Det enda man kanske hade önskat sig är lite högre upplösning på de äldre flygbilderna. Sträckan Jönköping Ulricehamn har jag kört mc på i princip hela vägen. Det var bara på ett par kilometer av vägen som det inte var möjligt att köra. Alla viadukter är dock borta idag.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Tågmupp2, Thursday, November 24, 2022, 18:03 (510 dagar sedan) @ Farbror Mossa

Tack så oerhört mycket, inte bara till dig utan övriga i tråden.
Ser att järnvägen gick över en landsväg syd Ulricehamns station mot Jönköping och förhoppningsvis är de brofundamenten kvar(?), eller kan se rester utav dem.
Lokalbefolkning brukar vara, liksom Ni, väldigt hjälpsamma vid mina utflykter.
Återkommer naturligtvis med bilder, när min lilla tripp till Ulricehamn blir av.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Markus Frisén, Thursday, November 24, 2022, 20:03 (509 dagar sedan) @ Tågmupp2

Landsvägen byggdes efter att banan lagts ner så det var aldrig någon bro där. Men banvallen syns tämligen tydligt på båda sidor av vägen.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Tågmupp2, Thursday, November 24, 2022, 21:42 (509 dagar sedan) @ Markus Frisén

Tack så mycket.
Ska bli väldigt spännande att se.
Landsvägen kanske byggdes långt senare efter 1960, men jag tror att jag läst någonstans att banan låg kvar ett antal år eftersom försvaret ville ha den som reservbana, men att den efter att svenskt attackflyg haft den som mål vid övning med skarp ammunition, blev definitivt historia?
Kan det varit 1965 som den var ett övningsmål för flygvapnet?

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Gunnar Ekeving, Thursday, November 24, 2022, 23:53 (509 dagar sedan) @ Tågmupp2


Kan det varit 1965 som den var ett övningsmål för flygvapnet?

Enligt SJK-boken Järnvägsdata revs Ulricehamn - Torhult 1965. Enligt samma källa användes Ulricehamn - Jönköping 1961 och 1963 för "militära bomb- och sprängövningar". En av dessa övningar bestod i att banan sprängdes och ett tåg bestående av slopade godsvagnar och ett dito ånglok släpptes iväg mot sprängstället.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Ola Almquist, Friday, November 25, 2022, 08:02 (509 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving


Kan det varit 1965 som den var ett övningsmål för flygvapnet?


Enligt SJK-boken Järnvägsdata revs Ulricehamn - Torhult 1965. Enligt samma källa användes Ulricehamn - Jönköping 1961 och 1963 för "militära bomb- och sprängövningar". En av dessa övningar bestod i att banan sprängdes och ett tåg bestående av slopade godsvagnar och ett dito ånglok släpptes iväg mot sprängstället.

Det finns bilder från övningen vid Galtåsen 1961 på Digitalt Museum.

Galtåsenbilderna samt B5-loken

av Anders Sandgren, Friday, November 25, 2022, 10:25 (509 dagar sedan) @ Ola Almquist


Kan det varit 1965 som den var ett övningsmål för flygvapnet?


Enligt SJK-boken Järnvägsdata revs Ulricehamn - Torhult 1965. Enligt samma källa användes Ulricehamn - Jönköping 1961 och 1963 för "militära bomb- och sprängövningar". En av dessa övningar bestod i att banan sprängdes och ett tåg bestående av slopade godsvagnar och ett dito ånglok släpptes iväg mot sprängstället.


Det finns bilder från övningen vid Galtåsen 1961 på Digitalt Museum.

Fast JvmKBDB12384:14 föreställer väl inte B5 888 i Galtåsen utan N 576 i Borås. Spåret är väl spåret från Åhaga, dvs den i Bs återstående delen av Kinds-banan.
Jag antar att 888 hade stått uppställt någonstans, det var inte driftslok under 50-talet. 824 & 825 tillhörde 31ms (Västerås) som övertaliga där. Deras sista tjänst kan ha varit is samband med elektrifieringen av fd SWB. 758 var värmelok (utan tender) i Kalmar fram till 1954 varefter pannan (Ta 1211) uttogs och 1956 ilades i 893. Var stod kvarvarande B5-lok uppställda under 1950-talet? Jag har inte sett dem inom 27ms listor. 826, 858, 680, 888 & 893 avsågs beredskapsrevideras i Örebro april-juni 1955 enl skrivelse till försvarsbyrån av 2/3-55. De enda B5-lok som inte var med var alltså 824 & 825 inom 31ms men de var nog i drift senare än de andra. 758 saknade tender och andra delar 1954 och var inte aktuellt som beredskapslok (slopat 1954 alltså) även om pannan tydligen var i tillräckligt bra skick.
Möjligen försenades 893 beredskapsrevision av pannbytet (Panna 1211 kl III 5508, ilagd 893 5602). 893 tidigare panna (Tb 1671 från 1928) togs ur redan 5503.

Galtåsenbilderna samt B5-loken

av Conny Sernfalk, Friday, November 25, 2022, 18:33 (509 dagar sedan) @ Anders Sandgren


Kan det varit 1965 som den var ett övningsmål för flygvapnet?


Enligt SJK-boken Järnvägsdata revs Ulricehamn - Torhult 1965. Enligt samma källa användes Ulricehamn - Jönköping 1961 och 1963 för "militära bomb- och sprängövningar". En av dessa övningar bestod i att banan sprängdes och ett tåg bestående av slopade godsvagnar och ett dito ånglok släpptes iväg mot sprängstället.


Det finns bilder från övningen vid Galtåsen 1961 på Digitalt Museum.


Fast JvmKBDB12384:14 föreställer väl inte B5 888 i Galtåsen utan N 576 i Borås. Spåret är väl spåret från Åhaga, dvs den i Bs återstående delen av Kinds-banan.
Jag antar att 888 hade stått uppställt någonstans, det var inte driftslok under 50-talet. 824 & 825 tillhörde 31ms (Västerås) som övertaliga där. Deras sista tjänst kan ha varit is samband med elektrifieringen av fd SWB. 758 var värmelok (utan tender) i Kalmar fram till 1954 varefter pannan (Ta 1211) uttogs och 1956 ilades i 893. Var stod kvarvarande B5-lok uppställda under 1950-talet? Jag har inte sett dem inom 27ms listor. 826, 858, 680, 888 & 893 avsågs beredskapsrevideras i Örebro april-juni 1955 enl skrivelse till försvarsbyrån av 2/3-55. De enda B5-lok som inte var med var alltså 824 & 825 inom 31ms men de var nog i drift senare än de andra. 758 saknade tender och andra delar 1954 och var inte aktuellt som beredskapslok (slopat 1954 alltså) även om pannan tydligen var i tillräckligt bra skick.
Möjligen försenades 893 beredskapsrevision av pannbytet (Panna 1211 kl III 5508, ilagd 893 5602). 893 tidigare panna (Tb 1671 från 1928) togs ur redan 5503.

B5 888 erhöll beredskapsrevision 1955-05. B5 893 fick beredskapsrevision 1955-12. Båda loken ställdes därefter upp i lokhus inom II Distriket. 893 fick så sent som 1955 ombyggt ramverk innan pannbyte skedde 1955-10 (och beredskapsrevision 1955-12). 893 blev beordrat att ställas upp i lokhus inom 5 Ms februari 1956. Loket fick ytterligare en beredskapsrevision 1961. Oklart om loket provkördes då.

Järnvägen mot Jönköping inne i Ulricehamn.

av Rubensgården, Sunday, December 18, 2022, 12:28 (486 dagar sedan) @ Tågmupp2

Inte svar på frågorna men: Åkte en gnistrande kall natt skidor i månsken och -25 grader från Jönköping till en bit söder om Bottnaryd (Torhult). Det var en fantastisk färd genom bågar av snötyngda björkar som likt en tunnel gränslade den gamla sträckningen. Bron där var borttagen och på andra sidan såg det mest ut att vara beten. Längre söderut tycker jag mig kunna se banvallen i sidan på en sluttning söder om Ulricehamn. Även bron ovanför Hovslätt är nu borttagen men fanns för 20 år sedan kvar. Bron i Jönköping, nära Munksjön är såvitt jag vet dock kvar. Banvallen är välbevarad förutom vid RV 40 där den är avgrävd på två ställen. Även i backen upp från Hovslätt till Sanseryd är den avgrävd.