Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång (Järnväg allmänt)

av Sven A ⌂, Uppsala, Monday, November 28, 2022, 13:16 (72 dagar sedan)
Redigerad av Sven A, Monday, November 28, 2022, 13:48

Hej!
Har en fråga enligt rubriken.
Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg 1854, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862 eller den av Stenvalls förlag utgivna skriften om Finspång-Lotorps järnväg, men då jag inte har tillgång till dessa ställer jag frågan här.
Järnvägsdata har inte heller något om detta, ej heller Östgötaånglok 891 mm Yngve Holmgren och Industrilok i Östergötland Bo Gyllenberg.

Kartlänk Eniro
Kartans mittpunkt är den sk vändväxeln, den norra sträckningen är den som kvarligger som industrispår, medan den södra går till stationen.

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av Åke C., Monday, November 28, 2022, 13:49 (72 dagar sedan) @ Sven A

Hej!
Har en fråga enligt rubriken.
Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862 eller den av Stenvalls förlag utgivna skriften om Finspång-Lotorps järnväg, men då jag inte har tillgång till dessa ställer jag frågan här.
Järnvägsdata har inte heller något om detta, ej heller Östgötaånglok 891 mm Yngve Holmgren och Industrilok i Östergötland Bo Gyllenberg.

Kartlänk Eniro
Kartans mittpunkt är den sk vändväxeln, den norra sträckningen är den som kvarligger som industrispår, medan den södra går till stationen.

Här bör svaren framgå (häradskartan):
https://kartbild.com/#15/58.7162/15.7992/0x110

Ekonomisk karta (c:a 1960 (?)):
https://kartbild.com/#15/58.7120/15.8028/0x10000:

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av johanmmolin, Monday, November 28, 2022, 14:22 (72 dagar sedan) @ Åke C.

Den ekonomiska kartan måste vara ritad före 1956, för då flyttade vi in på Movägen, som inte finns med på kartan.
När jag växte upp minns jag alla avställda gamla fordon som kunde ses längs med linjen bakom soträngsskolan och fältet bredvid.

Spåren till Lotorp låg f ö kvar i vajre fall till omkring 1960, vi åkte ofta till Lotorp där det fanns en populär barnekiperingsaffär.

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av Sven A ⌂, Uppsala, Monday, November 28, 2022, 16:02 (72 dagar sedan) @ Åke C.

Hej!
Har en fråga enligt rubriken.
Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862 eller den av Stenvalls förlag utgivna skriften om Finspång-Lotorps järnväg, men då jag inte har tillgång till dessa ställer jag frågan här.
Järnvägsdata har inte heller något om detta, ej heller Östgötaånglok 891 mm Yngve Holmgren och Industrilok i Östergötland Bo Gyllenberg.

Kartlänk Eniro
Kartans mittpunkt är den sk vändväxeln, den norra sträckningen är den som kvarligger som industrispår, medan den södra går till stationen.


Här bör svaren framgå (häradskartan):
https://kartbild.com/#15/58.7162/15.7992/0x110

Ekonomisk karta (c:a 1960 (?)):
https://kartbild.com/#15/58.7120/15.8028/0x10000:

Tack!
Lite svar iaf.
Kartan visar läget mellan 1874-1885 ca. Frågeställningen rörde tiden före det, men troligtvis skedde inte några större förändringar 1874.
Den indikera att hästbanan gick fram till lastageplatsen vid vattnet, men inte i exakt samma sträckning vid bron över vattnet.

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av sepernik, Göteborg, Monday, November 28, 2022, 15:55 (72 dagar sedan) @ Sven A

Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg 1854, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862...

[image]

Jag skannade första sidan om Finspång-Lotorps järnväg ur Bodsteds bok.

Enligt texten på senare sidor ville brukspatron Carl Ekman, (med) "...ett transportmedel av för den tiden stora mått för att transportera dels de nödvändiga råvarorna för industrien, dels de färdiga fabrikaten och slutligen den mängd av livsmedel och andra förnödenheter för den stora bruksbefolkningen, som denna behövde..." förena de av honom ägda bruken i Finspång och Lotorp. Mellan dessa fanns även Butbro ägt av Ekman med sågverk och hyvleri.

Järnvägen förlades på Ekmans egen mark varför någon koncession inte behövde sökas.

[image]

Förstoring av kartan. Jag tolkar den som att Bodstedt med en fet linje markerat den ursprungliga sträckningen på ett underlag av Generalstabskartan.

--
Mvh Per Niklasson

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av Sven A ⌂, Uppsala, Monday, November 28, 2022, 17:33 (72 dagar sedan) @ sepernik

Den ursprungliga sträckning av ovan nämnda järnväg 1854, var den till järnvägsstationen?
Eller var den till bruket, den sträcka efter den sk vändväxeln kvarligger som industrispår?
Betänk att järnvägen byggdes för brukets behov och något transportbehov till järnvägsstationen fanns väl inte i inledningskedet?
Uppgifter torde framgå av Bodstedts klassiska bok om svenska småbanor före 1862...


[image]

Jag skannade första sidan om Finspång-Lotorps järnväg ur Bodsteds bok.

Enligt texten på senare sidor ville brukspatron Carl Ekman, (med) "...ett transportmedel av för den tiden stora mått för att transportera dels de nödvändiga råvarorna för industrien, dels de färdiga fabrikaten och slutligen den mängd av livsmedel och andra förnödenheter för den stora bruksbefolkningen, som denna behövde..." förena de av honom ägda bruken i Finspång och Lotorp. Mellan dessa fanns även Butbro ägt av Ekman med sågverk och hyvleri.

Järnvägen förlades på Ekmans egen mark varför någon koncession inte behövde sökas.

[image]

Förstoring av kartan. Jag tolkar den som att Bodstedt med en fet linje markerat den ursprungliga sträckningen på ett underlag av Generalstabskartan.

Tack för den skanningen.
Detta tillsammans med häradskartan styrker att nuvarande sträckningen över vattnet inte är original från 1854, men att sträckningen vid vändväxeln är det.
Det är den fråga som jag behövde få ett svar på, håller på med ett uppdrag där nämligen.

Sedan finns det ett frågetecken.
Ska man tolka vissa kartor, så gick original FgLpJ in vid ån söder om slottet, men omlades mot Finspång station i samband med PFJs bygge.

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av Thomas Helin, Monday, November 28, 2022, 18:32 (72 dagar sedan) @ Sven A

I Bodstedt står också: "Den sträckte sig från verken till lastkajen i Finspong och magasinen vid Skutbosjön samt därifrån på en träbro över Finspongsån i ungefärligen samma riktning, som den nuvarande järnvägen hade före omläggningen 1920."

Finspång - Lotorps Järnväg, ursprunglig sträckning Finspång

av Thomas Helin, Monday, November 28, 2022, 18:59 (72 dagar sedan) @ Thomas Helin

Lantmäteriet har generalstabskartor från 1890 och 1932. Jag bifogar ett utsnitt från 1890 års karta, Bodstedt verkar ha använt 1932 års utgåva.

[image]