Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen (Järnväg allmänt)

av Per-Olov Brännlund, Saturday, December 03, 2022, 11:06 (299 dagar sedan)

[image]Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen 1956-1957.

Dito för Hästholmen - Mjölby?

av Ulf Pålsson, Stockholm, Monday, December 05, 2022, 19:50 (297 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

- - -Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen 1956-1957.

Är det möjligt att få se linjebeskrivningen också för motsatt riktning? Och, om det eventuellt någon annanstans i tidtabellsboken del A står något om sträckan (Mjölby) - Hästholmen, kanske vi kan få se det också?
/up

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen

av A.Svenson, Monday, December 05, 2022, 23:39 (297 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Intressant att sidospåren på håll- och lastplatserna benämns sidotågvägar. Det var väl inte möjligt att förlägga tågmöten där i annat fall än att ”krigs-säo” (SJF 010.2) var aktiverat? Eller med hänsyn till avstånd och trafikmängd erforderligt.

MVH!
Anders S

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen

av Överkörmästaren, Tuesday, December 06, 2022, 07:29 (296 dagar sedan) @ A.Svenson

Intressant att sidospåren på håll- och lastplatserna benämns sidotågvägar. Det var väl inte möjligt att förlägga tågmöten där i annat fall än att ”krigs-säo” (SJF 010.2) var aktiverat? Eller med hänsyn till avstånd och trafikmängd erforderligt.

MVH!
Anders S

Man kanske bara var lite överdrivet noggrann på denna lilla bana?

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen

av johanmmolin, Tuesday, December 06, 2022, 11:57 (296 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag har inte hittat att man använde sidospåren för ordinarie tågmöten (har inte full kontroll över rälsbusstrafiken vs godstrafiken under SJ-tiden). Samtliga användes dock för utskeppning av gods. Hedaslätt spannmål från de magasin som ursprungligen Lorin byggde, Svanshals vasssmattor, trädgårdsprodukter, Rök bl a gatsten. Hogstad är lite mer doldis.

Detta då förutom alla andra jordbruksprodukter, betor så länge den trafiken pågick, mm mm. Samt säkerligen lossning av gödningsämnen och foder.

På 50-talet användes dessutom spåren regelmässigt för uppställning av vagnar inför spannmålstrafiken på höstarna, i detta fall även Hogstad.

Allt att döma av dokument, minnen och fotografier.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av S-O Johansson, Tuesday, December 06, 2022, 12:00 (296 dagar sedan) @ A.Svenson

Intressant att sidospåren på håll- och lastplatserna benämns sidotågvägar. Det var väl inte möjligt att förlägga tågmöten där i annat fall än att ”krigs-säo” (SJF 010.2) var aktiverat? Eller med hänsyn till avstånd och trafikmängd erforderligt.

MVH!
Anders S

Mjölby-Hästholmen var fram till att det försvann, 1956, en §100-bana. Linje där tågpersonalen skötte möten på obevakade trafikplatser. Detta även om de få möten jag sett på grafer alltid låg i Väderstad som då var bevakad. Men möjligheten fanns.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av johanmmolin, Tuesday, December 06, 2022, 15:33 (296 dagar sedan) @ S-O Johansson

Väderstad var ju enda stationen som hade ett "riktigt" mötesspår OCH spår för lastning och lossning.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av S-O Johansson, Tuesday, December 06, 2022, 18:35 (296 dagar sedan) @ johanmmolin

Har ingen aning om hur trafikplatserna såg ut på 50-talets början. Men grafiska tidtabellen för 1956 ser ut så här: Se graf 83.
https://www.sjk.se/wp-content/uploads/bibl/g/155156/550610_8.pdf
Förklaring enligt tidigare graf.
10) Linjer, där säkerhetsordningens bestämmelser om trafik på trafiksvaga
bansträckor (säo § 100) i sin helhet tillämpas, utmärkas genom en tjock ranklinje utanför timstrecket i högra kanten, dragen mellan vederbörande driftplatser.
12, Vid timlinjerna avbruten men eljest heldragen driftplatslinje =
a) på normalspår: ständigt obevakad driftplats, där möte eller förbigång kan
ske enligt säkerhetsordningens § 100,
Nytt blad från 3 juni 1956 när §100 upphört, där ranklinjen är borta, men till 2 juni §100. Antagligen upphörde §100 lite tidigare pga Akkavareolyckan.
Hur ofta §100 sedan användes är en annan sak. Har aldrig sett någon graf med §100-möten inlagda trots att linjen var klassad som en sådan.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av johanmmolin, Tuesday, December 06, 2022, 21:18 (296 dagar sedan) @ S-O Johansson

Ungefär som jag misstänkte. Nedgående rälsbuss mötte uppgående godståg i Väderstad.
Jag tror inte denna typ av tågmöten ägde rum under privatbanetiden. Men jag har inte lusläst alla tjänstetabeller från de åren. Det var först under 1920-talet som det ordnades renodlade godståg; tidigare var ett tåg blandat, coh antalet turer var inte fler än att de inte behövde samsas med varandra. Ska för säkerhets skull kolla de från sent 1930-tal, när rälsbussturerna hade blivit fler.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av S-O Johansson, Wednesday, December 07, 2022, 19:30 (295 dagar sedan) @ johanmmolin

Jag tittade bara på grafer från SJ-tiden. MHJ-tiden vet jag inte så mycket om.
På SJ-tiden infördes nog paragraf 100 direkt. MHJ hade på SJ-tiden decentraliserad tågledning. Vilket innebar att tkl i Mjölby, Väderstad och Hästholmen själva beslöt om ändrade tågmöten.
Förutom det var det distriktschefen som fastställde tidtabellen. Inte centralt.
Tidtabellen 1955-56 var tvåårig och gällde från sommaren 1955 till sommaren 1957 med möjlighet att göra justeringar bl.a när hösttidtabellen 1955 och 56 började gälla samt när sommartidtabellen 1956 började, vilken började gälla 3 juni 1956. I SJ drifttjänststatistik för 1956 nämns att smärre tidtabellsändringar gjordes på en del linjer, bl.a Mjölby-Hästholmen, den 1 januari och 1 februari.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, December 06, 2022, 21:35 (296 dagar sedan) @ S-O Johansson

Har ingen aning om hur trafikplatserna såg ut på 50-talets början. Men grafiska tidtabellen för 1956 ser ut så här: Se graf 83.
https://www.sjk.se/wp-content/uploads/bibl/g/155156/550610_8.pdf
Förklaring enligt tidigare graf.
10) Linjer, där säkerhetsordningens bestämmelser om trafik på trafiksvaga
bansträckor (säo § 100) i sin helhet tillämpas, utmärkas genom en tjock ranklinje utanför timstrecket i högra kanten, dragen mellan vederbörande driftplatser.
12, Vid timlinjerna avbruten men eljest heldragen driftplatslinje =
a) på normalspår: ständigt obevakad driftplats, där möte eller förbigång kan
ske enligt säkerhetsordningens § 100,
Nytt blad från 3 juni 1956 när §100 upphört, där ranklinjen är borta, men till 2 juni §100. Antagligen upphörde §100 lite tidigare pga Akkavareolyckan.
Hur ofta §100 sedan användes är en annan sak. Har aldrig sett någon graf med §100-möten inlagda trots att linjen var klassad som en sådan.

Tågparet 863-864 som gick SoH är indraget i upplagan från 3 juni. Kan det har varit så att Hästholmen var obevakad på söndagskvällar och att 860 hade ett §100-möte med 863?

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av johanmmolin, Tuesday, December 06, 2022, 23:04 (296 dagar sedan) @ Harald

Det som ter sig tveksamt (möjligen) med din fundering är ju att detta är en sommartidtabell, och 1956 gick fortfarande s/s Trafik dagligen. Det borde innebära att just söndagarna är dagar med viss passagerartillströmning i Hästholmen och Hästholmens hamn.

En sak har länge gjort mig fundersam. Vid den här tiden var det dessutom en hel del lastbåtar i trafik på Hästholmen. Men så gott som under hela banans historia har tjänstetabellerna påfallande ofta inkluderat nertur från Hästholmen till hamnen men inte uppturerna därifrån. Det avgick ju en hel del gods på järnvägen från hamnen, faktum är att införsel av gods per båt var av betydligt större omfattning än utförsel. Det borde innebära att en försvarlig del av detta gods fraktades vidare på MHJ.

F ö ser jag nu att ett ännu mer intressant möte tydligen ägde rum i Hästholmen mellan 7:30 – 7:50 på morgnarna. Får putsa glasögonen bättre i fortsättningen.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, December 07, 2022, 00:00 (295 dagar sedan) @ Harald

- - -
Nytt blad från 3 juni 1956 när §100 upphört, där ranklinjen är borta, men till 2 juni §100. Antagligen upphörde §100 lite tidigare pga Akkavareolyckan.
Hur ofta §100 sedan användes är en annan sak. Har aldrig sett någon graf med §100-möten inlagda trots att linjen var klassad som en sådan.


Tågparet 863-864 som gick SoH är indraget i upplagan från 3 juni. Kan det har varit så att Hästholmen var obevakad på söndagskvällar och att 860 hade ett §100-möte med 863?

Nej, att 863-864 inte gick fr.o.m. 3 juni 1956 hade inget samband med slopning av "§ 100-trafikeringen". § 100 medgav möten på särskilt utpekade obevakade driftplatser som inte var stationer, d.v.s. Hogstad, Svanshals, Rök och Hedaslätt på Hästholmenbanan fram till den 2 juni 1956. Obevakade stationer kunde inte användas för § 100-möten.

Hästholmen var bevakad för alla tåg, vilket framgår av att ingen "klump" anges vid något tåg där. Företeelsen "obevakad ändstation" på en bana var ännu inte uppfunnen.

Väderstad hade däremot uppenbarligen ställverksutrustning för "obevakad körning" (obevakad drift, som funktionen heter numera). Det framgår ju dels av grafen: Obevakat på vardagar efter ca 18:10. T.o.m. den 2 juni 1956 obevakat på sön- och helgdagar utom mellan ca 17:00 och 20:30. Från den 3 juni obevakat hela dagen sön- och helgdagar.

Orsaken till att 863-864 drogs in från 3 juni kan ha varit, tänker jag, att man då började köra med nya rälsbussar klass A som kunde kopplas till betydligt längre tåg än de gamla av klass B. På så sätt slapp man söndagsförstärkningen 863-864 och ingen tågklarerare behövdes då längre i Väderstad på söndagar.
/up

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av johanmmolin, Wednesday, December 07, 2022, 08:25 (295 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Har nu kollat upp den tjänstetabell som rådde från och med 15 maj 1938. Här ses tågmöte mellan godståget och rälsbuss såväl i Hedaslätt i ena riktningen och i Rök i den andra.

Så visst förekom tågmöten på mellanstationerna.

För övrgit kan konstateras att i denna tidtabell all persontrafik (utom möjligen på söndagar) sköttes av rälsbussar, och godståget skulle enligt plan dras av lokomotorn, f ö en doldis som jag aldrig sett ett foto på på hästholmenbanan.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av Harald ⌂, Göteborg, Wednesday, December 07, 2022, 10:40 (295 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Orsaken till att 863-864 drogs in från 3 juni kan ha varit, tänker jag, att man då började köra med nya rälsbussar klass A som kunde kopplas till betydligt längre tåg än de gamla av klass B. På så sätt slapp man söndagsförstärkningen 863-864 och ingen tågklarerare behövdes då längre i Väderstad på söndagar.
/up

Den tolkningen motsägs ju av att 863-864 fanns kvar i den ursprungliga tidtabellen (bladet ovanför). Det var inte förrän man hastigt fick ge ut nya blad p.g.a. det snabbt beslutade slopandet av §100 som tågparet drogs in. F.ö. undrar jag om Mjölby-Hästholmen fick nya rälsbussar 1956. Då var ännu inte alla nya rälsbussar levererade. Hösten detta år började jag åka från Alfta till realskolan i Edsbyn och då var det YBo6 men rätt ofta kom det en HC-buss i stället.

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av Ola Almquist, Göteborg, Wednesday, December 07, 2022, 10:47 (295 dagar sedan) @ Harald

Orsaken till att 863-864 drogs in från 3 juni kan ha varit, tänker jag, att man då började köra med nya rälsbussar klass A som kunde kopplas till betydligt längre tåg än de gamla av klass B. På så sätt slapp man söndagsförstärkningen 863-864 och ingen tågklarerare behövdes då längre i Väderstad på söndagar.
/up


Den tolkningen motsägs ju av att 863-864 fanns kvar i den ursprungliga tidtabellen (bladet ovanför). Det var inte förrän man hastigt fick ge ut nya blad p.g.a. det snabbt beslutade slopandet av §100 som tågparet drogs in. F.ö. undrar jag om Mjölby-Hästholmen fick nya rälsbussar 1956. Då var ännu inte alla nya rälsbussar levererade. Hösten detta år började jag åka från Alfta till realskolan i Edsbyn och då var det YBo6 men rätt ofta kom det en HC-buss i stället.

Gick YBo6 överhuvudtaget på Mjölby - Hästholmen?

Tidtabellsboken del A för Mjölby-Hästholmen - §100-bana.

av johanmmolin, Wednesday, December 07, 2022, 11:38 (295 dagar sedan) @ Ola Almquist

Vad jag förstår endast i samband med militärövningar.