Frillsö mosse - Forsheda (Fotografier/bildfrågor)

av Marcus75, Sunday, December 04, 2022, 20:10 (114 dagar sedan)

Hej,
Kan någon hjälpa mig att identifiera motorloken på bilderna? De är tagna på Frillsö mosse (antingen 1918-33 eller 1941-47).

På 40-talet användes:
Bjurström typ 3 (259/1941)
Motorlok från Vislanda Mekaniska Verkstad byggd 1945
(Deutz från 1915 - den finns dock inte på bilderna).

Under 1918-33 användes två icke namngivna motorlok.

Det finns också två andra maskiner på bilden (de två understa). Vad kan det vara för något? Det är ju något motordrivet, men kan det klassas som motorlok?

Stor tack för hjälpen!
/Marcus

[image]

Frillsö mosse - Forsheda

av Marcus75, Sunday, December 04, 2022, 20:25 (114 dagar sedan) @ Marcus75

Upptäckte precis att ytterligare ett motorlok skymtade i bakgrunden. Vad kan det vara?


[image]

För sakens/jämförelsens skull bifogar jag även bild på det tredje motorloket (Deutz, 1915) och det lilla ångloket som transporterade torven från mossen in till samhället ( Zobel 513/1908)


[image]

[image]

Frillsö mosse - Forsheda

av Paul Decauville, Tuesday, December 06, 2022, 19:30 (112 dagar sedan) @ Marcus75

Hej,
Kan någon hjälpa mig att identifiera motorloken på bilderna? De är tagna på Frillsö mosse (antingen 1918-33 eller 1941-47).

På 40-talet användes:
Bjurström typ 3 (259/1941)
Motorlok från Vislanda Mekaniska Verkstad byggd 1945
(Deutz från 1915 - den finns dock inte på bilderna).

Under 1918-33 användes två icke namngivna motorlok.

Det finns också två andra maskiner på bilden (de två understa). Vad kan det vara för något? Det är ju något motordrivet, men kan det klassas som motorlok?

Stor tack för hjälpen!
/Marcus

[image]

Det verkar som om du fått med alla tre loken du räknar upp på bild. På bilden till vänster syns Vislandaloket försett med gengas i förgrunden och Västerviksloket i bakgrunden. På bilden till höger syns Deutzloket. Det verkar som om hytten av trä (?) på Deutzloket ändrats någon gång eftersom den ser annorlunda ut på den tillagda bilden. Deutzlok av denna typ var avsedd i första hand för gruvor och levererades normalt utan tak. När loket kom att användas på en torvmosse så uppstod behovet av en sluten hytt, som säkerligen behövde förnyas då och då eftersom loket sannolikt skakade rätt mycket när den encylindliga motorn var i gång.

De undre bilderna föreställer en transformator på ett tippvagnsunderrede, till vänster, och en inbyggd lokomobil till höger. Lokomobilen drev förmodligen ett torvverk.

Frillsö mosse - Forsheda

av Marcus75, Tuesday, December 06, 2022, 21:01 (112 dagar sedan) @ Paul Decauville

Stort tack! Det här var spännande! Jag tyckte mig också se vissa likheter mellan de "båda" Deutz-loken, men var inte säker. Kul att få det bekräftat att det sannolikt är samma lok som renoverats.

Vad som är ännu mer spännande är att den ena av bilderna är från 1918, vilket betyder att vi/du lyckats identifiera ett av de båda hittills okända motorloken från den första torvproduktionsperioden. Det var helt enkelt samma Deutz-lok.