Sv/v 70-tal: Tunbacken (Bana)

av Jö L, Vallentuna / Rönninge, måndag, mars 30, 2009, 22:38 (4887 dagar sedan)

[image]
[image]

Kraftig stigning från Knutby station och söderut mot Tunbackens banvaktstuga.
Vutarna mot Rimbo passerade nog Knutby med sth 30 km/h + .

Foto i Tunbacken (Faringe-Rimbo) 1975 av JöL.

Sv/v 70-tal: Tunbacken

av Sune Nylén @, Hisings Kärra(Göteborg), tisdag, mars 31, 2009, 08:39 (4886 dagar sedan) @ Jö L

Skönt att höra att de PASSERADE Knutby. Safety first:-D Sune

Det ska vara med två "n"

av Johan Vinberg, Bromsten, tisdag, mars 31, 2009, 13:06 (4886 dagar sedan) @ Sune Nylén

Ursäkta en petimeter.

Den heter Tunnbacken!

Axel Näslunds, Knutbys siste sins, berättade för mig att backen sållade de dåliga SRJ-förarna från de bra.
- Det var aldrig problem med duktiga män From och Rodler. Men DHJ-föraren Gustav Lindgren - i synnerhet när han hade eldaren Engelbert Höglund med sig - fastnade alltid.
Det slutade med att han backade ner på Knutby station och fick ta ny sats.
Allitd 15-20 minuter sen...:-)

JV

Det ska vara med två "n"

av Jö L, Vallentuna / Rönninge, tisdag, mars 31, 2009, 14:51 (4886 dagar sedan) @ Johan Vinberg

Ursäkta en petimeter.

Den heter Tunnbacken!

JV

Hej Johan!

I Lantmäteriets karta över Roslagsen från 1983 står det Tunbacken markerad vid "f.d. järnväg" strax söder om Knutby. Även på Google går det att läsa om "Tunbacken" i Knutby. Är du säker på nn?

Hälsningar JöL

Det ska vara med två "n"

av Granis @, tisdag, mars 31, 2009, 15:07 (4886 dagar sedan) @ Jö L

Jag har aldrig hört namnet uttalat på annat sätt än "Tunnbacken", och då även av SRJ-veteraner jag pratat med. Å andra sidan låter ju "Tun..." egentligen lite vettigare rent språkligt. Skulle det ha bott nån tunnbindare eller funnits nån liknande mer industriell verksamhet i närheten kanske? Måhända är "Tun.." det riktiga/ ursprungliga, men så har det liksom blivit "Tunn.." i "folkmun" genom åren?

/ L G

Det ska vara med två "n"

av Micke Carlsson., tisdag, mars 31, 2009, 15:58 (4886 dagar sedan) @ Granis

Förgjät icke then åålderdohmlighe uttal i AB län ytterområden, där bl a folk helt korrekt "setat" på stubbar i skogen medan de uttalat långa vokaler kort, trots enkel konsonant. Gudby talas Guddby, Stutby talas Stuttby osv.

Så hur man i skärgårdens inland tillmäler gubstrutar torde vara uppenbart.

Det ska vara med två "n"

av Klas Blomberg @, Skövde, tisdag, mars 31, 2009, 18:46 (4886 dagar sedan) @ Micke Carlsson.

Det påstås ju att det finns folk i Roslagen som "höser vatten med inkar" så vi ska nog inte lägga någon riksspråklig norm på det hela.

Det ska vara med två "n"

av Jö L, Vallentuna 7 Rönninge, tisdag, mars 31, 2009, 15:09 (4886 dagar sedan) @ Jö L

Hej igen!

Efter lite spaning har jag konstaterat att på gamla kartor står det Tunnbacken och lite modernare står det Tunbacken. Se bl.a. Stig Lundins hemsida /JöL

kan va bägge

av Morshyttan @, horndal, tisdag, mars 31, 2009, 19:55 (4886 dagar sedan) @ Jö L

Hej igen!

Efter lite spaning har jag konstaterat att på gamla kartor står det Tunnbacken och lite modernare står det Tunbacken. Se bl.a. Stig Lundins hemsida /JöL

Tun borde nog komma från det gamla ordet för inhägnad eller skyddad plats :-)

riktigt gammalt var "thun, thuun" då betoningen ligger på n;et med kort u.
vid stavningstandardiseringen på 1830-talet (hvar af etc.)angav -nn kort vokal innan med betoningen lagd på n;en.
(man säger stavningsreformen medan det på sin tid angavs "standardisering" för hur det skulle stavas, en av sv. akademins första insatser;-) )

vid 1906 års ordlista togs mycket bort och då fick det bli nästan tvärtemot så att ett n betydde svag betoning och två n stark :-| :-) :-P

fonetiskt borde tunnbacken uttalas "thûnn-backen" om jag får till det rätt, men iskriv nu inte om alla skyltar så:-P

från en som härjat i gamla kartor och bygdeskrifter, nu lefvande sitt lif i morshyttan :-| :-) :-D

--
är egentligen Staffan Granath utanför horndal

Medlem i föreningen järnvägsmuseets vänner, med gävle som närmaste helgedom

Motto; \"skriv om idag - imorgon är det historia\"

Bygdenamn ändras med decennierna

av Johan Vinberg, onsdag, april 01, 2009, 13:05 (4885 dagar sedan) @ Morshyttan

Jörgen (och ni andra)!

Detta dilemma är ni inte ensamma om. Man kikar på någon officiell karta på "nätet" och utgår från att det är korrekt.

Utmed ULNJ finns två andra exempel på "decenniernas förvanskning".

Dels Skölsta vars namn kommer från "Sköl-d-sta gård" på Uppsalaslätten nedanför det sommarhus- och fritidsområde med samma namn.
När "d:et" försvann har jag ingen aning om. Dock låg hållplatsen först intill gården - men flyttades till dess nuvarande läge idag redan under 1800-talets slut.
På så sätt fick fritidsomårdet namn efter gården nere på slätten.

Ett annat exempel är Funbo som urpsruligen hette Fundbo.

Uttalet bland Uppsala-bor och boeende i området är fortfarande med kort "u" (fastän d:et är borta" medan 08 och andra säger Fuuunbo - till lokalbefolkningens stora irritation. :-D

Hilsen
Johan

Bygdenamn ändras med decennierna

av John Thoweman @, onsdag, april 01, 2009, 13:27 (4885 dagar sedan) @ Johan Vinberg

Ett annat exempel är Funbo som urpsruligen hette Fundbo.

Uttalet bland Uppsala-bor och boeende i området är fortfarande med kort "u" (fastän d:et är borta" medan 08 och andra säger Fuuunbo - till lokalbefolkningens stora irritation. :-D

Det gick fort för mig bli lokalbefolkning i det avseendet, även om jag på den tiden t.o.m. bodde kvar inne i Uppsala. :-)
Det långa u:et lät löjligt dagen efter att jag lärt mig hur namnet skulle uttalas.

Apropos den ursprungliga backen - under snart 20 års tillvaro med SRJ-historia och halvambitiös fritidsforskning, samt på och kring museibanan ULJ, kan jag nästan inte påminna mig att jag hört något annat än [tunnbacken]. Möjligen beror det på jag kanske inte förstod vilken plats som avsågs i så fall... Nåja, skämt åsido, men i skrift har jag nästan bara sett det på topografiska kartan.

Bygdenamn ändras med decennierna

av Stig Lundin ⌂ @, Uppsala, onsdag, april 01, 2009, 19:18 (4885 dagar sedan) @ Johan Vinberg

Vad gäller ULNJ och SRJ har det inte varit några problem med dessa namn eftersom de hela tiden hetat Skölsta, Funbo respektive Tunnbacken.
Skölsta hållplats låg nere vid gården under några år när tågen fick stanna där på försök. Den fanns på nuvarande plats redan på 1880-talet.
Funbo hållplats tillkom omkring 1930 när ett privat bussföretag ansökt om tillstånd för linjetrafik från Uppsala till Funbo. Då förekommer stavningen Fundbo med d även vid något tillfälle i SRJs papper. Den närbelägna ån heter Funboån. Vet f ö någon varifrån bron över Funboån kommer? Bron lades i 1916 och är köpt begagnad från SJ.

Bygdenamn ändras med decennierna

av Dieselmannen, torsdag, april 02, 2009, 11:34 (4884 dagar sedan) @ Johan Vinberg

Ett annat exempel är Funbo som urpsruligen hette Fundbo.

Uttalet bland Uppsala-bor och boeende i området är fortfarande med kort "u" (fastän d:et är borta" medan 08 och andra säger Fuuunbo - till lokalbefolkningens stora irritation. :-D

Samma fenomen som i Visinge lite längre söderut...

Bygdenamn ändras med decennierna

av John Thoweman @, torsdag, april 02, 2009, 14:41 (4884 dagar sedan) @ Dieselmannen

Ett annat exempel är Funbo som urpsruligen hette Fundbo.

Uttalet bland Uppsala-bor och boeende i området är fortfarande med kort "u" (fastän d:et är borta" medan 08 och andra säger Fuuunbo - till lokalbefolkningens stora irritation. :-D


Samma fenomen som i Visinge lite längre söderut...

Som med fördel uttalas [vissinge], ja.

Apropå Tun(n)backen och vagnskorg

av Conny Sernfalk, tisdag, mars 31, 2009, 20:03 (4886 dagar sedan) @ Jö L

Under SRJmf:s tidiga utfärd 1969 med Z4p+Bop 880 gjordes stopp vid Tun(n)backen och deltagare kunde följa det sedan länge upprivna grusgropsspåret. Vid grusgropen fann Gunnar Landbäck resterna av personvagnskorg som sades då vara den första serien av SRJ:s personvagnar. Senare var väl O.R där och tog tillvarapå en del beslag m.m. Blev det klarhet vilken personvagnskorg som det rörde sig om? Kunde en del av materialet återanvändas i upprustningen av SRJ 9 och 14?

Apropå Tun(n)backen och vagnskorg

av Jö L, Vallentuna / Rönninge, tisdag, mars 31, 2009, 20:44 (4886 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

[image]
Banvallsrester av Tun(n)backens grusgrop.
Foto 1972 av JöL.

Apropå Tunnbacken och vagnskorg

av Stig Lundin ⌂ @, Uppsala, tisdag, mars 31, 2009, 22:30 (4886 dagar sedan) @ Conny Sernfalk

På SRJ-tiden hette själva lastplatsen övanför Tunnbackens krön hela tiden Skogshall. Själva backen från Knutby station upp till banvaktstugan kallades Tunnbacken (med två n). Banvaktstugan kallades till en början för Skogshall, men senare förekom även benämningen Tunnbacken. Tunnbacken var en gård norr om vägkorsningen där banvaktstugan ligger och Skogshall en annan gård söder därom.
Vid Skogshall lastades förutom grus tidvis även stora mängder med skogsprodukter. Det var Gimo-Österbybolaget som ägde markerna däromkring och på 1920- och 1930-talet gick det stora mängder med träkol på järnväg från Skogshall till Gimo bruk.
Att det stått en gammal personvagn i en av grusgroparna vid Skogshall står klart. Jag har själv sett resterna av den. Enligt "Faringe-Kalle" (kontorist vid Mörby verkstad på 1960- och 1970-talet och bördig från Faringe) hade vagnen, som kallades för "Lump-Lena", varit manskapsvagn för gruslastarna. Enligt "Faringe-Kalle" ska vagnen ha varit fd SRJ 4.

powered by my little forum