Trädgårdar vid järnvägen

av Sven Bårström, Järfälla, Saturday, January 21, 2023, 11:41 (15 dagar sedan) @ OlleThåström

Denna avhandling är både trevlig att läsa och "nyttig" som dokumentation över järnvägens betydelse för samhällets prydande. Den försvarades igår i Mariestad.
SJ, men säkert också enskilda järnvägar, hade ju ambitionen att hålla en hög standard på sina stationsmiljöer, och trädgårdsanläggningarna spelade en viktig roll.
Från början var det banavdelningens ansvar. Där hade man växtdepåer på flera ställen i landet. Det fanns trädgårdsmästare på distrikten som svarade för anläggningarnas utformning och skötsel.
En kvarleva av detta hade vi på 9:e bd i Sundsvall, där distriktsträdgårdsmästaren Almberg på vintrarna satt inne på bdx och planerade och förberedde sommarsäsongen. Han svarade också för depån i Österås ovanför Långsele. Den finns kvar idag också men är i privat ägo och har ingen koppling till järnvägen.
Sven B

--
Sven B

Trädgårdar vid järnvägen

av Tom Hedlund, Saturday, January 21, 2023, 12:11 (15 dagar sedan) @ Sven Bårström

Under min uppväxt på 50-talet i en banvaktstuga vid Roslagsbanan kom med jämna mellanrum en man och formklippte hagtornshäcken längs tomtgränsen mot spåret. Jag har ett diffust minne av att han också skötte om de gräsmattor och små rabatter som fanns vid stationshusen.

Tom Hedlund

Trädgårdar vid järnvägen

av Bertil Bengtsson, Saturday, January 21, 2023, 16:37 (14 dagar sedan) @ Sven Bårström

När jag var en liten snorunge, bodde jag ca en km från hållplatsen 'Torpgärdan' ca en km från Boden C längs linjen mot Luleå. Den hållplatsen betjänades enbart då det var trav på den närbelägna travbanan med samma namn. Jag antar det var extratåg.
Men - på andra sidan spåret låg SJ:s växtdepå! Den var inte inhägnad på något sätt, så det var roligt leka där. Blomstren brydde jag mig inte om - men det gick ju en liten JÄRNVÄG genom området!
Där fanns ett litet ånglok! Det var roligt och litet spännande att klättra omkring på loket. Det var inte under ånga, men röra något tordes vi ungar inte göra. Spåret var smalt, numera förstår jag att det var 600mm.
Vad hade loket för uppgift? Det fanns inga vagnar. Hade jag då, för ca 70 år sedan, insett att jag ca 70 år senare skulle skriva detta, hade jag noterat tillverkningsskylten! Men jag antar O&K!
OT: hur många travbanor har haft egen hållplats vid en järnväg?
Berra

Trädgårdar vid järnvägen

av Ola Almquist, Göteborg, Monday, January 23, 2023, 21:59 (12 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

När jag var en liten snorunge, bodde jag ca en km från hållplatsen 'Torpgärdan' ca en km från Boden C längs linjen mot Luleå. Den hållplatsen betjänades enbart då det var trav på den närbelägna travbanan med samma namn. Jag antar det var extratåg.
Men - på andra sidan spåret låg SJ:s växtdepå! Den var inte inhägnad på något sätt, så det var roligt leka där. Blomstren brydde jag mig inte om - men det gick ju en liten JÄRNVÄG genom området!
Där fanns ett litet ånglok! Det var roligt och litet spännande att klättra omkring på loket. Det var inte under ånga, men röra något tordes vi ungar inte göra. Spåret var smalt, numera förstår jag att det var 600mm.
Vad hade loket för uppgift? Det fanns inga vagnar. Hade jag då, för ca 70 år sedan, insett att jag ca 70 år senare skulle skriva detta, hade jag noterat tillverkningsskylten! Men jag antar O&K!
OT: hur många travbanor har haft egen hållplats vid en järnväg?
Berra

Det låter som ett SJ BYCF-lok. BYCF 8 (O&K 5772/1913) användes för stationär uppvärmning i Österås och det kan ha följt med vid flytten från Boden.

Hållplats vid travbanor

av Anders Svensson, Saturday, January 28, 2023, 09:37 (8 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

...
OT: hur många travbanor har haft egen hållplats vid en järnväg?
Berra


Åtminstone travbanan Solvalla mellan Sundbyberg och Spånga på Västeråsbanan och Galoppfältet för Täby galopp vid Roslagsbanan var var sådana hållplatser. //Anders

BJ hade egna växthus i Åmål

av Sune Nylén, Saturday, January 21, 2023, 17:02 (14 dagar sedan) @ Torbjörn Mårtensson

och en särskild anställd trädgårdsmästare. Om detta finns att läsa i 1922 års minnesskrift. Där finns också bilder på växthusen exteriör och interiör. Man hade tre växthus och drivbänkar där man drog upp plantor. Det fanns stf som var synnerligen intresserade och anlade verkliga praktanläggningar vid sina stationer. En sådan var stins Adolf Virgin, som under sin tid i Grängesberg och Åmål anlade verkliga mönsteranläggningar.

BJ hade egna växthus i Åmål

av BJ, Sunday, January 22, 2023, 09:02 (14 dagar sedan) @ Sune Nylén

och en särskild anställd trädgårdsmästare. Om detta finns att läsa i 1922 års minnesskrift. Där finns också bilder på växthusen exteriör och interiör. Man hade tre växthus och drivbänkar där man drog upp plantor. Det fanns stf som var synnerligen intresserade och anlade verkliga praktanläggningar vid sina stationer. En sådan var stins Adolf Virgin, som under sin tid i Grängesberg och Åmål anlade verkliga mönsteranläggningar.

Dessa växthus fans kvar när jag var ung i Åmål. Troligen till runt 1970?
Tog SJ över växthusen? Antar att det med tiden blev privat ägande av växthusen.
BJ
Bilder från DM
[image][image]

BJ hade egna växthus i Åmål

av Anders Jansson, Monday, January 23, 2023, 16:16 (12 dagar sedan) @ BJ

Dessa växthus fans kvar när jag var ung i Åmål. Troligen till runt 1970?
Tog SJ över växthusen? Antar att det med tiden blev privat ägande av växthusen.

Enligt den aktuella avhandlingen så togs växtdepån i Åmål över av SJ när BJ förstatligades och avvecklades efter ett beslut 1953. Enligt samma beslut skulle även växtdepåerna i Alingsås, Boden och Östersund avvecklas. De båda senare ersattes av en nyinrättad växtdepå i Österås.

Aktuella flygfoton talar för att växthusen i Åmål fortfarande finns kvar. Jag har någon gång sett handlingar rörande SJs avveckling av verksamheten. Ett vagt och därmed ytterst osäkert minne säger att Åmåls stad tog över anläggningen för sin verksamhet. Fastigheten tycks dock ägas av Jernhusen.