Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare (Järnvägspersonal)

av HP, Monday, January 23, 2023, 10:09 (10 dagar sedan)

Hej!
Besitter någon kunskap om dessa testers historia?

-När de tillkom?

-Var det SJ eller även privata banor som hade detta?

-Vem var från början kravställare? Järnvägsbolagen själva? Väg och Vatten?

-Var det någon särskild händelse som utlöste att detta påbörjades?

Om det inte var en särskild olycka som var grunden, kan det varit förstatligandet? Att SJ ville få lite koll på vem man tog in och som skulle få köra deras tåg?

Blir det förfinat på 70-talet när SJs förare inte längre gick "den långa vägen" utan togs in från "gatan" och en mer förfinad urvalsprocess behövdes?

Mvh Henrik R, JVM

Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare

av BM, Borlänge, Monday, January 23, 2023, 14:04 (9 dagar sedan) @ HP

Efter att ha sökt i Borlänge till lokförare 1979 var jag på urvalstest i Stockholm den sommaren.

Vänliga Hälsningar Bengt Mårtensson

Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare

av HJP, Monday, January 23, 2023, 17:21 (9 dagar sedan) @ HP

****
Historiken kan jag inte, men gjorde urvalstest för lokförare, i Stockholm, sommaren 1974. Den pågick i två dagar, plus hälsokontroll för SJs läkare och synkontroll för ögonläkare. Såvitt jag minns, fick man inte bära glasögon vid anställning.
Färgseendetest ingick. Det måste vara utan anmärkning.

Jag kommer väl inte ihåg allt, såhär långt efteråt, men ur minnet, ingick:
1. Två anställningsintervjuer, för SJ och Personaladministrativa rådet.
2. Reaktionstest.
3. En mängd teoretiska tester, på tid. Tiden var ganska "snålt" satt. Meningen var att de flesta inte skulle hinna svara på alla frågor, för att man lättare skulle kunna jämföra alla resultat.
4. Identifieringstest, av typen; finn vilken figur som är identisk med den angivna.
Finn den figur som avviker, bland de angivna.
5. Matematiska tester typ, sätt in rätt tecken av de fyra räknesätten; 2 2 2 = 6. 2 2 2 = 8. Detta var två enkla exempel, men de varierades med olika svårighetsgrad. Ibland krävdes två räknesätt.
6. Två tekniska tester. En av typen; "hjul A roterar i pilens riktning. Åt vilket håll roterar hjul B?". Det rörde sig om flera remskivor och kugghjul, som blandat var i ingrepp med varandra. Det kunde även vara en framåt-återgående rörelse inblandad. Det andra testet var mer allmänt. En fråga som jag minns var; "Två likadana dricksglas, med en skillnad. Det ena är tunnväggigt. Det andra tjockväggigt. Båda glasen sänks ner i varmt vatten. Därefter sänks de ner i kallt vatten. Vilket glas spricker lättast?".
6. Läsförståelse. Minns dock inte upplägget av dessa.

15 januari 1975, började jag lokbiträdeskursen i Hagalund. Ungefär ett år senare började lokförarkursen i Ängelholm.

Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare

av bengt24, Wednesday, January 25, 2023, 19:11 (7 dagar sedan) @ HJP

Jag gjorde urvaltestet 1980 och kan komplettera med att man satt framför en skärm och hade två knappar att trycka på med vardera händerna och två pedaler för fötterna.
Sedan var det lampor som blinkade växelvis och då skulle man trycka på respektive knapp och pedal. Sedan ökade tempot så att det blev svårare och svårare.

Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare

av Ola Almquist, Göteborg, Monday, January 23, 2023, 19:53 (9 dagar sedan) @ HP

Hej!
Besitter någon kunskap om dessa testers historia?

-När de tillkom?

-Var det SJ eller även privata banor som hade detta?

-Vem var från början kravställare? Järnvägsbolagen själva? Väg och Vatten?

-Var det någon särskild händelse som utlöste att detta påbörjades?

Om det inte var en särskild olycka som var grunden, kan det varit förstatligandet? Att SJ ville få lite koll på vem man tog in och som skulle få köra deras tåg?

Blir det förfinat på 70-talet när SJs förare inte längre gick "den långa vägen" utan togs in från "gatan" och en mer förfinad urvalsprocess behövdes?

Mvh Henrik R, JVM

Jag vet inte om detta är exakt vad du är ute efter men det finns fler personalkategorier än förare. För många var godkänt psykologiskt prov ett villkor för fortsatt anställning. Se särtryck nr 9 från ca 1948

Historik om urvalstester/psykologiska tester för förare

av HP, Tuesday, January 24, 2023, 09:29 (9 dagar sedan) @ Ola Almquist

Stort tack Ola! :-)