Signalen "allt väl" - vitt sken (Signaler/säkerhet)

av Stefan Isaksson, Uppsala, Monday, January 23, 2023, 17:44 (137 dagar sedan)
Redigerad av Stefan Isaksson, Monday, January 23, 2023, 17:53

Det här har varit uppe tidigare, bland annat av mig, men...

SJ hade i sina tidigare reglementen tre signalbilder i semaforerna:
Stopp: Vingen vågrätt, röd sken i lampan
Varsamhet: Vingen 45 grader nedåt (1906 ändrat till uppåt), grönt sken i lampan
Allt väl: Vingen lodrät och infälld i stolpen, vitt sken i lampan.

Att det är brittiskinspirierat är väl självklart (dessa signalbilder var de normala i Storbritannien, även om färgerna ändrades i början av 1900-talet så att grönt blev gult och vitt blev grönt).

Det intressanta med signalen "allt väl" är att jag inte känner till någon plats i Sverige där signalen användes - någonsin.
Mycket riktigt försvann signalen ur reglementet år 1876 eller 1886 (jag har hört båda årtalen, men jag vet inte vilket som är korrekt).

Jag har funderat på vad signalen kan ha tänkts att användas till, och jag undrar om den var tänkt för blocksignaler, åter i så fall efter engelskt mönster. I alla fall framgår det av en olycksbeskrivning från 1870-talet att signalerna på linjen London-York hade blocksignaler som kunde visa rött och vitt, men inte grönt.

Det hela blev aktuellt för mig när jag igår såg en beskrivning av tågolyckan vid Harrow-Wealdstone (inträffad 1952) som inkluderade en genomgång av signalsystemet eftersom olyckan med intill visshet gränsande sannolikhet orsakades av att en lokförare missade en eller flera restriktiva signalbilder (det rådde tät dimma).

I genomgången framgick det att nattsignalen för en försignal var: gult försignalerade rött och grönt försignalerade grönt (hur gult försignalerades framgick inte).
Analogin med hur svenska försignaler såg ut, speciellt i början, är slående: grönt försignalerar stopp och vitt försignalerar varsamhet (och säkert skulle försignalerat allt väl, om signalen någonsin funnits - och försignalerats). Att försignalen idag är blinkande var ursprungligen ett sätt att spara lysgas, och försignalerna kunde undantagsvis vara fasta så länge att så att detta nämns i 1936 års säo.

Någon som har några synpunkter? Var signalen "allt väl" en förberedelse för att införa blocksignaler, som togs bort när järnvägsstyrelsen insett att några blocksignaler inte var aktuella inom överskådlig tid?

Beslutet kan i så fall mycket väl ha varit avsett som ett temporärt borttagande, men eftersom huvudsignalerna hunnit bli tyskinspirerade (med flervingade semaforer) innan blocksignaler blev aktuella så återinfördes aldrig det vita signalskenet eller den helt fällda vingen. Det hör till saken att en vinge/ett grönt sken i en flervingad signal i allt väsentligt är signalen allt väl.

SI

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Göran Kannerby, Monday, January 23, 2023, 20:15 (137 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

En liten reflektion:
Vitt sken finns ju fortfarande som "allt väl" nämligen i vägskyddssignalerna. Det smarta med att inte använda grönt sken där är att signalbeskedet inte påverkar den hastighetssignalering som erhållits genom tidigare huvudsignal.

Signalen "allt väl" - vitt sken

av HJP, Monday, January 23, 2023, 21:37 (137 dagar sedan) @ Göran Kannerby

En liten reflektion:
Vitt sken finns ju fortfarande som "allt väl" nämligen i vägskyddssignalerna. Det smarta med att inte använda grönt sken där är att signalbeskedet inte påverkar den hastighetssignalering som erhållits genom tidigare huvudsignal.

****
En liten reflektion till:
Ett fast grönt sken, betyder även att nästa signal visar "kör".
Om ingen förändring skett på senare tid, finns inte "allt väl". Vitt sken i vägskyddssignalen (V-signal), betyder "passera", enligt JTF.

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Stefan Isaksson, Uppsala, Monday, January 23, 2023, 21:53 (137 dagar sedan) @ HJP

En liten reflektion:
Vitt sken finns ju fortfarande som "allt väl" nämligen i vägskyddssignalerna. Det smarta med att inte använda grönt sken där är att signalbeskedet inte påverkar den hastighetssignalering som erhållits genom tidigare huvudsignal.

****
En liten reflektion till:
Ett fast grönt sken, betyder även att nästa signal visar "kör".
Om ingen förändring skett på senare tid, finns inte "allt väl". Vitt sken i vägskyddssignalen (V-signal), betyder "passera", enligt JTF.

Nu halkar vi utanför frågan jag reste, men:
Vägskyddssignalerna med rött och vitt sken är väl förhållandevis nya, typ införda på 1950-talet (dessförinnan var v-signalen brandgul i den mån den fanns alls). Det finns ingen obruten koppling med den gamla signalen "allt väl" som vid v-signalens införande varit ur bruk i 80 år.

Fast grönt sken säger i många fall ingenting alls om nästa signal.
Faktum är att ett fast grönt sken försignalerande nästa signal i kör i modern tid (senaste 40-50 åren) i princip bara fanns på Roslagsbanan och Malmbanan. Jag tror att det är bortbyggt på båda.

SI

Signalen "allt väl" - vitt sken

av HJP, Monday, January 23, 2023, 22:00 (137 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

En liten reflektion:
Vitt sken finns ju fortfarande som "allt väl" nämligen i vägskyddssignalerna. Det smarta med att inte använda grönt sken där är att signalbeskedet inte påverkar den hastighetssignalering som erhållits genom tidigare huvudsignal.

****
En liten reflektion till:
Ett fast grönt sken, betyder även att nästa signal visar "kör".
Om ingen förändring skett på senare tid, finns inte "allt väl". Vitt sken i vägskyddssignalen (V-signal), betyder "passera", enligt JTF.


Nu halkar vi utanför frågan jag reste, men:
Vägskyddssignalerna med rött och vitt sken är väl förhållandevis nya, typ införda på 1950-talet (dessförinnan var v-signalen brandgul i den mån den fanns alls). Det finns ingen obruten koppling med den gamla signalen "allt väl" som vid v-signalens införande varit ur bruk i 80 år.

Fast grönt sken säger i många fall ingenting alls om nästa signal.
Faktum är att ett fast grönt sken försignalerande nästa signal i kör i modern tid (senaste 40-50 åren) i princip bara fanns på Roslagsbanan och Malmbanan. Jag tror att det är bortbyggt på båda.

SI

****
Ja, jag klantade mig. Reflekterade på Görans reflektion, och glömde frågeställningen :-|

Signalen "allt väl" - försignalerande grönt sken

av Göran Kannerby, Tuesday, January 24, 2023, 08:29 (137 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Fast grönt sken säger i många fall ingenting alls om nästa signal.
Faktum är att ett fast grönt sken försignalerande nästa signal i kör i modern tid (senaste 40-50 åren) i princip bara fanns på Roslagsbanan och Malmbanan. Jag tror att det är bortbyggt på båda.

Jag fortsätter urspårningen lite och tar upp att detta fenomen återuppstod med "tvåskenssignaleringen" när Citytunneln öppnades 2010.

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Anders Järvenpää, Åbo, Tuesday, January 24, 2023, 08:40 (137 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Betyder inte fast grönt sken att nästa signal visar körbesked i den s.k. tvåskenssignaleringen i den svenska statsbanans trafikregler? Se TTJ modul 3HMS, sida 68, "kör 40".

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.

Vid den finska statsbanan används ett fast vitt sken i betydelsen "signalen visar ej signaler" i förreglingssignaler. I vägkorsningssignaler (som förekommer enbart inom andra klassens trafikledningsområde med trafikformen växling) betyder två vita sken lodrätt "signalen visar ej signaler" medan ett vitt sken har betydelsen "närma dig varsamt" (sth 10). Konsekvensen i denna logik kan givetvis diskuteras av god anledning.

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Göran Kannerby, Tuesday, January 24, 2023, 10:59 (137 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Betyder inte fast grönt sken att nästa signal visar körbesked i den s.k. tvåskenssignaleringen i den svenska statsbanans trafikregler? Se TTJ modul 3HMS, sida 68, "kör 40".

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.

Vid den finska statsbanan används ett fast vitt sken i betydelsen "signalen visar ej signaler" i förreglingssignaler. I vägkorsningssignaler (som förekommer enbart inom andra klassens trafikledningsområde med trafikformen växling) betyder två vita sken lodrätt "signalen visar ej signaler" medan ett vitt sken har betydelsen "närma dig varsamt" (sth 10). Konsekvensen i denna logik kan givetvis diskuteras av god anledning.

Man kan väl uttrycka det som att ensamt grönt sken innebär att restriktivt besked inte kan förekomma inom försignalavstånd?

Däremot kan ju ensamt grönt sken följas av en närbelägen försignal som försignalerar restriktivt besked, i princip placerad redan 100 m efter huvudsignalen. Kan ju ge anledning att fråga var det kortaste avståndet från huvudsignal till efterföljande försignal finns.

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Överkörmästaren, Tuesday, January 24, 2023, 15:14 (136 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Betyder inte fast grönt sken att nästa signal visar körbesked i den s.k. tvåskenssignaleringen i den svenska statsbanans trafikregler? Se TTJ modul 3HMS, sida 68, "kör 40".

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.

Tvåskenssignalering är inte samma sak som det som finns på Malmbanan.

För Malmbanan finns reglerna i modul 3HMS, avsnitt H. Där betyder grönt fast sken inte något annat än i en ”vanlig” huvudljussignal.

För Citytunneln och Citybanan gäller reglerna du hänvisar till ovan.

På Roslagsbanan har ”försignalering i tvåskens huvudsignal” fortsatt att byggas ut och förekommer i allt från utfartssignaler till infartssignaler.

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Göran Kannerby, Tuesday, January 24, 2023, 17:15 (136 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Betyder inte fast grönt sken att nästa signal visar körbesked i den s.k. tvåskenssignaleringen i den svenska statsbanans trafikregler? Se TTJ modul 3HMS, sida 68, "kör 40".

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.


Tvåskenssignalering är inte samma sak som det som finns på Malmbanan.

För Malmbanan finns reglerna i modul 3HMS, avsnitt H. Där betyder grönt fast sken inte något annat än i en ”vanlig” huvudljussignal.

Detta kan riskera att bli en strid om påvens skägg, men även om det är helt korrekt som du skriver är det ju så på Malmbanan att en huvudsignal som kan visa grönt blinkande sken genom att inte blinka informerar om att nästa huvudsignal inte visar restriktivt besked. Skillnaden mellan det och "vänta kör" är snarast att anse som hårfin.

Blocksignalbegrepp (och förvirring)

av Anders Järvenpää, Åbo, Tuesday, January 24, 2023, 19:55 (136 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.

Blocksignalbegrepp (och förvirring)

av Överkörmästaren, Tuesday, January 24, 2023, 21:12 (136 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.

Men på Malmbanan kan det vara fast grönt i en blocksignal och sedan kommer det en fristående försignal som visar vänta stopp. Därför skulle jag säga att ett grönt fast sken där snarare har den vanliga betydelsen: förvänta dig att nästa huvudsignal visar kör om du inte hör något annat, så att säga.

Blocksignalbegrepp (och förvirring)

av Lennart Fransson, Wednesday, January 25, 2023, 08:08 (136 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.


Men på Malmbanan kan det vara fast grönt i en blocksignal och sedan kommer det en fristående försignal som visar vänta stopp. Därför skulle jag säga att ett grönt fast sken där snarare har den vanliga betydelsen: förvänta dig att nästa huvudsignal visar kör om du inte hör något annat, så att säga.

Men är det inte då "tioöringen" spelar roll för att föraren skall veta om "fast grönt sken" enbart innebär "Kör 40" eller "Kör 40, vänta Kör 40"?

Blocksignalbegrepp (och förvirring)

av Överkörmästaren, Wednesday, January 25, 2023, 08:39 (136 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.


Men på Malmbanan kan det vara fast grönt i en blocksignal och sedan kommer det en fristående försignal som visar vänta stopp. Därför skulle jag säga att ett grönt fast sken där snarare har den vanliga betydelsen: förvänta dig att nästa huvudsignal visar kör om du inte hör något annat, så att säga.


Men är det inte då "tioöringen" spelar roll för att föraren skall veta om "fast grönt sken" enbart innebär "Kör 40" eller "Kör 40, vänta Kör 40"?

Nej, ”tioöringen” förekommer bara på fyr- och femskenssignaler (framförallt infartssignaler i reläställverk), och har innebörden att signalen alltid visar ett försignalbesked tillsammans med ”en grön”, men saknar anordning som ställer signalen i stopp om detta försignalbesked slocknar. En grön utan försignalbesked från en signal med ”tioöring” ska utläsas som ”Kör 80, vänta stopp”.

Blocksignalbegrepp (och förvirring)

av Göran Kannerby, Wednesday, January 25, 2023, 09:27 (136 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.


Men på Malmbanan kan det vara fast grönt i en blocksignal och sedan kommer det en fristående försignal som visar vänta stopp. Därför skulle jag säga att ett grönt fast sken där snarare har den vanliga betydelsen: förvänta dig att nästa huvudsignal visar kör om du inte hör något annat, så att säga.

Jag får korrigera mig: Ett fast grönt sken innebär att det inom försignalavstånd inte finns någon huvudsignal med restriktivt besked.

(jag har för mig att det förekommer försignalerande huvudsignaler som följs av fristående försignal innan nästa huvudsignal, dock ovanligt, men det blir i princip motsvarande)

Blocksignalbegrepp (och förvirring)

av Överkörmästaren, Wednesday, January 25, 2023, 10:16 (136 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Samma logik finns även vid statsbanan här i österled. Blocksignalen i bilden visar "kör", vilket innebär att föraren kan förvänta sig att följande blocksignal inte visar stopp. Gult sken skulle däremot betyda "kör, vänta stopp". Det explicita signalbegreppet "kör, vänta kör" existerar ej i detta system.
[image]
Dessa triangelformade blocksignaler har det gula skenet längst upp. Ursprungligen visade signalerna "kör, vänta stopp" med gult och grönt sken.


Men på Malmbanan kan det vara fast grönt i en blocksignal och sedan kommer det en fristående försignal som visar vänta stopp. Därför skulle jag säga att ett grönt fast sken där snarare har den vanliga betydelsen: förvänta dig att nästa huvudsignal visar kör om du inte hör något annat, så att säga.


Jag får korrigera mig: Ett fast grönt sken innebär att det inom försignalavstånd inte finns någon huvudsignal med restriktivt besked.

Dvs som det alltid är vid en grön (utom just vid s k tvåskenssignalering) så det var ingen träffsäker analys av just Malmbanans speciella och något utrotningshotade* signalering.

(jag har för mig att det förekommer försignalerande huvudsignaler som följs av fristående försignal innan nästa huvudsignal, dock ovanligt, men det blir i princip motsvarande)

Det är inte alls ovanligt, det förekommer rikligt med s k repeterförsignaler på vårt svenska järnvägsnät.

*= jag antar att det är därför vi överhuvudtaget diskuterar detta här för något annat järnvägshistoriskt perspektiv har jag svårt att hitta i denna gren av tråden…

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Anders_W, Wednesday, January 25, 2023, 18:13 (135 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Jag är nästan säker på att logiken inte är bortbyggd vare sig på malmbanan eller roslagsbanan. Må någon rätta mig om jag har fel.

Det stämmer. Finns kvar på båda ställena.

Kennlicht?

av Anders_W, Wednesday, January 25, 2023, 18:14 (135 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Vid den finska statsbanan används ett fast vitt sken i betydelsen "signalen visar ej signaler" i förreglingssignaler.

Är det som tyska Kennlicht?

Kennlicht? -- vi tar det i PV

av Ulf Pålsson, Stockholm, Thursday, January 26, 2023, 13:32 (134 dagar sedan) @ Anders_W

Vid den finska statsbanan används ett fast vitt sken i betydelsen "signalen visar ej signaler" i förreglingssignaler.


Är det som tyska Kennlicht?

Frågan kräver ett ganska långt svar. Tråden har utvecklat sig ganska långt från SI:s historiska fråga. Jag föreslår att vi tar diskussionen i Postvagnen, när den börjar rulla igen.
/up

Kennlicht?

av Anders Järvenpää, Åbo, Saturday, January 28, 2023, 13:05 (132 dagar sedan) @ Anders_W

Jag vet inte. Jag har inte satt mig in i de tyska trafikreglerna tillräckligt väl för att förmå svara på frågan.

I det aktuella fallet handlar det om att kunna ge signalen "inte stopp" (eller pro forma "signalen visar ej signaler") till skillnad från "kör" med grönt sken som skulle upphäva ett restriktivt körbesked och försignalinformation i föregående signal. En förreglingssignal kan inte utgöra vare sig början eller slutet på en tågväg eller tågfärd, ej heller ger den information om huruvida fordon finns i spåret efter signalen eller inte. Signalen försignaleras inte men om inte villkoren för att den skulle visa "inte stopp" inte är uppfyllda kan man inte få körbesked i de signaler som reglerar tågrörelser som nalkas förreglingssignalen.

Skillnaden mellan "inte stopp" och "kör" kanske tarvar en förklaring.

Ett lätt förståeligt exempel är en öppningsbar bro som är belägen mellan två blocksignaler. Bron har förreglingssignaler på ömse sidor. Om två tåg som kör efter varandra råkar befinna sig så att det första tåget har kört över bron och frigjort blocksträckan på vilken bron befinner sig, har man "kör, vänta stopp" i blocksignalen före bron och "stopp" i nästa blocksignal efter bron. Om det andra tåget passerar blocksignalen före bron i detta läge, erhåller föraren försignalbeskedet "vänta stopp". Om förreglingssignalen skulle visa grönt sken i stället för vitt kunde det lätt missuppfattas som "kör", vilket skulle upphäva försignalbeskedet "vänta stopp" trots att blocksignalen efter bron fortfarande visar "stopp". Detta är en anledning till behovet av signalbeskedet "inte stopp". Om förreglingssignalen i stället för att visa "inte stopp" vore släckt skulle det givetvis betyda "stopp" (självklar tröskelfråga i lokförarutbildningen).

Kennlicht?

av Göran Kannerby, Saturday, January 28, 2023, 15:56 (132 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

En liten reflektion:
Vitt sken finns ju fortfarande som "allt väl" nämligen i vägskyddssignalerna. Det smarta med att inte använda grönt sken där är att signalbeskedet inte påverkar den hastighetssignalering som erhållits genom tidigare huvudsignal.


Skillnaden mellan "inte stopp" och "kör" kanske tarvar en förklaring.

Ett lätt förståeligt exempel är en öppningsbar bro som är belägen mellan två blocksignaler. Bron har förreglingssignaler på ömse sidor. Om två tåg som kör efter varandra råkar befinna sig så att det första tåget har kört över bron och frigjort blocksträckan på vilken bron befinner sig, har man "kör, vänta stopp" i blocksignalen före bron och "stopp" i nästa blocksignal efter bron. Om det andra tåget passerar blocksignalen före bron i detta läge, erhåller föraren försignalbeskedet "vänta stopp". Om förreglingssignalen skulle visa grönt sken i stället för vitt kunde det lätt missuppfattas som "kör", vilket skulle upphäva försignalbeskedet "vänta stopp" trots att blocksignalen efter bron fortfarande visar "stopp". Detta är en anledning till behovet av signalbeskedet "inte stopp". Om förreglingssignalen i stället för att visa "inte stopp" vore släckt skulle det givetvis betyda "stopp" (självklar tröskelfråga i lokförarutbildningen).

Tack för den redogörelsen som tydligt utvecklar det jag i ovan citerade inlägg framförde.

Signalen "allt väl" - BJ

av Gunnar Ekeving, Monday, January 23, 2023, 22:43 (137 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Bergslagernas Järnvägar skrev om "allt väl" från semaphor-signaler på sidorna 34 - 35 i sitt Tjenstgörings-reglemente 1876 (sidan 12 i den länkade pdf-filen). Signalen kunde förekomma endast "ute å banan", och bara om växlar saknades eller var låsta.

Skif-signal visade "allt väl" med skivan i läge parallellt med banan.

I § 4 om nattsignaler skriver BJ att "allt väl", vitt sken, "användes då banan är fri från alla hinder".

Jag har inte hittat några uppgifter som visar att BJ faktiskt gav signalbesked "allt väl" från semaforer, men man hade skivsignaler, och enligt tjänstgöringsreglementet 1876 visade alltså dessa signaler "allt väl" och inte "varsamhet".

Signalen "allt väl" - GDJ

av Gunnar Ekeving, Thursday, February 09, 2023, 08:45 (121 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

I Sven Gerndts bok "Sveriges första avslutade järnväg" utgiven 1959 kan man på sidan 35 läsa att enligt GDJ ursprungliga "interims-instruktioner" skulle semafor normalt visa "allt väl" - vingen helt infälld i stolpen, nattetid vitt sken. Stoppsignal visades när det fanns hinder samt under fem minuter efter att tåg passerat, därefter "varsamhet" i ytterligare fem minuter, sedan "allt väl".

Signalen "allt väl" - vitt sken, vid SJ

av Ulf Pålsson, Stockholm, Tuesday, January 24, 2023, 11:50 (137 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

SJ hade i sina tidigare reglementen tre signalbilder i semaforerna:
Stopp: Vingen vågrätt, röd sken i lampan
Varsamhet: Vingen 45 grader nedåt (1906 ändrat till uppåt), grönt sken i lampan
Allt väl: Vingen lodrät och infälld i stolpen, vitt sken i lampan.

Att det är brittiskinspirierat är väl självklart (dessa signalbilder var de normala i Storbritannien, - - -

Ja, detta gällde i SJ:s tjänstgöringsreglementen från 1856 till 1877.

Det intressanta med signalen "allt väl" är att jag inte känner till någon plats i Sverige där signalen användes - någonsin. Mycket riktigt försvann signalen ur reglementet år 1876 eller 1886 (jag har hört båda årtalen, men jag vet inte vilket som är korrekt).

Det var alltså 1877 som signalbilden ”allt väl” slopades vid SJ i s.k. fasta signalinrättningar (som från 1909 kom att kallas huvudsignaler). Som handsignal fanns däremot ”allt väl” kvar till 1907.

Ja, frågan är om och var ”allt väl” från fast signalinrättning förekom vid SJ mellan 1856 och 1877. Det var alltså så att ”varsamhet” var det minst restriktiva signalbesked som fick visas från fast signalinrättning vid station (alltså från en infartssignal) eller vid en banförgrening. ”Allt väl” kan möjligen ha använts i en fast signalinrättning vid en vägövergång med grindar eller något liknande, inte i en signal som skyddade en växel eller rörlig bro.

Att ”allt väl” faktiskt helt slopades i fasta signalinrättningar 1877 tyder väl på att signalbilden i alla fall då inte användes, tänker jag.

Jag har funderat på vad signalen kan ha tänkts att användas till, och jag undrar om den var tänkt för blocksignaler, åter i så fall efter engelskt mönster. - - -
- - -
Någon som har några synpunkter? Var signalen "allt väl" en förberedelse för att införa blocksignaler, som togs bort när järnvägsstyrelsen insett att några blocksignaler inte var aktuella inom överskådlig tid?

Nej, något ”blocksignaltänk” torde överhuvudtaget inte ha funnits i Sverige förrän mycket senare än 1877, menar jag. Bara stationer torde ha varit bemannade som ”tåggräns”, för att använda ett uttryck som föreslogs mycket senare. Dessutom körde SJ ju fram till 1877 tågen på tidsavstånd efter varandra, inte på rumsavstånd.
/up

Signalen "allt väl" - vitt sken

av Richard Loe, Tuesday, January 24, 2023, 20:14 (136 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Det här har varit uppe tidigare, bland annat av mig, men...

Det hela blev aktuellt för mig när jag igår såg en beskrivning av tågolyckan vid Harrow-Wealdstone (inträffad 1952) som inkluderade en genomgång av signalsystemet eftersom olyckan med intill visshet gränsande sannolikhet orsakades av att en lokförare missade en eller flera restriktiva signalbilder (det rådde tät dimma).

Nej, det rådde dimma av varierande tjocklek, vilket gjorde att man växlade till och från sk "fog signalling", dvs poster placerade vid alla signaler med knalldosor som lades ut om signalerna visade "stop" (block signaler) eller "caution (vänta stopp)" vid försignaler.

Att föraren (och hans eldare) missade försignalen som visade gult var det inget tvivel om, eftersom konduktören såg på bromsmanometern i hans vagn att föraren försökte nödbromsa tåget när han insåg vad som skulle hända, dvs bromssystemet på tåget fungerade. Varför föraren och eldaren distraherades gick inte att bedöma då båda omkom i olyckan.

I genomgången framgick det att nattsignalen för en försignal var: gult försignalerade rött och grönt försignalerade grönt (hur gult försignalerades framgick inte).

Du har kanske missförstått rapporten. Den sträckan av linjen hade semaforsignaler, med en försignal för varje blocksignal. I det systemet så försignalerar man inte gult eftersom det inte kan förekomma då blocksignalen bara visar "line clear" (grönt) eller "stop" (rött).