Järnvägsbron Haparanda - Torneå som lastbilsbro? (Järnväg allmänt)

av BD, Monday, January 23, 2023, 20:40 (320 dagar sedan)

Bron ska 1966 varit belagd med plank som gjorde det möjligt för lastbilar att använda bron för höga transporter.
Finns det foton som visar bron med sådan plankbeläggning?

Länk

[image]

Bilden visar problem när en omväg används för hög last.

Järnvägsbron Haparanda - Torneå som lastbilsbro?

av Göran Kannerby, Monday, January 23, 2023, 21:23 (320 dagar sedan) @ BD

"Med stigning såväl före som efter korsningen, samt att spårets kurvdosering medförde en motsatt lutning, kunde det inte ha varit många centimetrar kvar upp till kontaktledningen."

Jo, det var nog närmare en meter, däremot lär "bondfångarna" ha krökt uppåt på kuppen. De är nämligen monterade en meter lägre än kontaktledningen, dvs normalt 4,5 m över markytan medan ledningen är 5,5 m upp.

Järnvägsbron Haparanda - Torneå som lastbilsbro?

av Anders Järvenpää, Åbo, Tuesday, January 24, 2023, 11:52 (319 dagar sedan) @ BD

Landsvägsbron var brandskadad.