ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning? (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää, Åbo, Saturday, January 28, 2023, 13:26 (51 dagar sedan)

I vilka situationer används ETCS-driftläge På sikt (OS, On sight) i Sverige i dag och hur har användningen eventuellt utvecklats under tiden ETCS har varit i bruk vid den svenska statsbanan?

Jag lämnar medvetet bort de ledtrådar som finns för att beskriva situationerna i fråga för att erhålla svar som beskriver verkligheten så bra som möjligt.

Frågan beror på att jag numera är ledamot i utskottet som reviderar trafikreglerna för den finska statsbanan och viss osäkerhet synes föreligga kring den kommande användningen av driftläget i fråga.

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Jørgen Schwartz, Tranbjerg J (Århus), DK, Saturday, January 28, 2023, 13:40 (51 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

I vilka situationer används ETCS-driftläge På sikt (OS, On sight) i Sverige i dag och hur har användningen eventuellt utvecklats under tiden ETCS har varit i bruk vid den svenska statsbanan?

Jag lämnar medvetet bort de ledtrådar som finns för att beskriva situationerna i fråga för att erhålla svar som beskriver verkligheten så bra som möjligt.

Frågan beror på att jag numera är ledamot i utskottet som reviderar trafikreglerna för den finska statsbanan och viss osäkerhet synes föreligga kring den kommande användningen av driftläget i fråga.

Her er reglerne på henholdsvis dansk og engelsk for kørsel med ETCS i Danmark:

Dansk version

Engelsk version

Håber du kan bruge det til noget.

Mvh Jørgen

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Fredrik Lundström, Saturday, January 28, 2023, 13:41 (51 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

I vilka situationer används ETCS-driftläge På sikt (OS, On sight) i Sverige i dag och hur har användningen eventuellt utvecklats under tiden ETCS har varit i bruk vid den svenska statsbanan?

Jag lämnar medvetet bort de ledtrådar som finns för att beskriva situationerna i fråga för att erhålla svar som beskriver verkligheten så bra som möjligt.

Frågan beror på att jag numera är ledamot i utskottet som reviderar trafikreglerna för den finska statsbanan och viss osäkerhet synes föreligga kring den kommande användningen av driftläget i fråga.

Järnvägshistorisk fråga?

Föreslår registering i Postvagnens ersättare stambanan.online istället, där är nog chansen större för mer adekvata svar!

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Anders Järvenpää, Åbo, Saturday, January 28, 2023, 14:27 (51 dagar sedan) @ Fredrik Lundström

Historisk: Ja. ETCS har varit i bruk i Sverige redan i drygt 10 år vad jag har förstått och genomgått uppdateringar.

Tack till Jørgen för länken till det danska materialet. Trevligt att få öva danska. :-)

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Göran Kannerby, Saturday, January 28, 2023, 16:01 (51 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Historisk: Ja. ETCS har varit i bruk i Sverige redan i drygt 10 år vad jag har förstått och genomgått uppdateringar.

Tack till Jørgen för länken till det danska materialet. Trevligt att få öva danska. :-)

Det finns ju även en utvecklingshistorik som även i Sverige sträcker sig minst 20 år bakåt i tiden, i vart avseende tilltänkt regelverk. Blickar vi utanför Sveriges gränser får man lägga på minst ett decennium ytterligare.

(för husfridens skull och då jag inte har mitt material i detta ämne tillgängligt avhåller jag mig dock från ytterligare kommentar)

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Harald ⌂, Göteborg, Saturday, January 28, 2023, 23:44 (51 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

OS används när man kan låsa en rörelseväg men spåret inte med säkerhet är hinderfritt.

Mitt exemplar av trafikreglerna är 10 år gammalt, men reglerna om OS gäller nog än:
- Färden går om siktrörelse.
- Föraren får köra med hel siktfart.
- Föraren ska anpassa hastigheten efter angiven målhastighet och målavstånd.

I vissa lägen kan det komma upp en symbol som betyder att föraren får kvittera "Spåret hinderfritt" när han kan konstatera att sträckan fram till nästa signalpunkt är fri från hinder.

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Överkörmästaren, Sunday, January 29, 2023, 12:13 (50 dagar sedan) @ Harald

Men frågan var ju egentligen inte vilka regler som gäller i OS (de är väl samma överallt) utan i vilka situationer det förekommer här.

Jag rekommenderar TRVINFRA-00302, 15.1. Det står inte uttryckligen där heller men man kan förstå skillnaden genom att jämföra 15.1.2 och 15.1.3.

ETCS: Driftläge På sikt (OS) i Sverige, användning?

av Harald ⌂, Göteborg, Sunday, January 29, 2023, 13:28 (50 dagar sedan) @ Överkörmästaren
Redigerad av Harald, Sunday, January 29, 2023, 13:33

Men frågan var ju egentligen inte vilka regler som gäller i OS (de är väl samma överallt) utan i vilka situationer det förekommer här.

Jag rekommenderar TRVINFRA-00302, 15.1. Det står inte uttryckligen där heller men man kan förstå skillnaden genom att jämföra 15.1.2 och 15.1.3.

Gör man det så ser man att det i stort sett kan sammanfattas så som jag gjorde i min första mening. Vill man vara lite utförligare så kan man säga att det ska finna en låst tågväg med vanliga krav på skydd, men det kan finnas hinder i tågvägen eller skyddsområdena. Hindret får dock inte vara ett fordon som har körbesked på någon del av tågvägen.