X20 och X21 har rekord i lång livslängd? (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Niklas Bygdestam, Uppsala, Belgrad, Saturday, January 28, 2023, 18:06 (127 dagar sedan)
Redigerad av Niklas Bygdestam, Saturday, January 28, 2023, 19:07

För ett tag sen var det en som påstod att X20 och X21 skulle vara de motorvagnar i Sverige som skulle ha absolut längst livslängd av alla. Och när jag tänker efter, så undrar jag om det faktiskt skulle kunna stämma. För vilket annat skulle kunna ha rullat längre än dessa?

I detta menar jag även att enheter under perioder också fått heta X22 och X23 av olika anledningar. X23 var förresten ett "hoplock" av X20 och X21-enheter.

Men visst blev de långlivade. De var ju samtida med Y6-generationen men levde betydligt längre än såväl Y6-Y8 och X16-X17. Men de var även mer långlivade än X1. Det verkar som om X20 och X21 även kommer att "vinna" över X10-14 med, för där är redan en stor del skrotade, och de kvarvarande planeras fasas ut när det inom ett par år kommer nya motorvagnar och ersätter. X9 skulle föreställa en sorts videreutveckling av X20 och X21, men X20 och X21 överlevde X9 med en väldigt stor marginal.

Jag kan bara komma på ett ställe där det funnits motorvagnar som blivit ännu äldre. Roslagsbanan. Den gamla 33:an, alltså X2p nr 33 uppnådde väldigt hög ålder innan den ersattes av X10p.

Men Roslagsbanan är smalspårig. Hur är det på normalspår? Jag kommer inte på något motorvagnsfordon som levt längre än X20 och X21 där. Så kan det vara så att X20 och X21 har rekordet på normalspåret i alla fall?

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala och i Belgrad

X20 och X21 har rekord i lång livslängd?

av Göran Kannerby, Saturday, January 28, 2023, 18:25 (127 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

För ett tag sen var det en som påstod att X20 och X21 skulle vara de motorvagnar i Sverige som skulle ha absolut längst livslängd av alla. Och när jag tänker efter, så undrar jag om det faktiskt skulle kunna stämma. För vilket annat skulle kunna ha rullat längre än dessa?

I detta menar jag även att enheter under perioder ocksp fått heta X22 och X23 av olika anledningar. X23 var förresten ett "hoplock" av X20 och X21-enheter.

Men visst blev de långlivade. De var ju samtida med Y6-generationen men levde betydligt längre än såväl Y6-Y8 och X16-X17. Men de var även mer långlivade än X1. Det verkar som om X20 och X21 även kommer att "vinna" över X10-14 med, för där är redan en stor del skrotade, och de kvarvarande planeras fasas ut när det inom ett par år kommer nya motorvagnar och ersätter. X9 skulle föreställa en sorts videreutveckling av X20 och X21, men X20 och X21 överlevde X9 med en väldigt stor marginal.

Jag kan bara komma på ett ställe där det funnits motorvagnar som blivit ännu äldre. Roslagsbanan. Den gamla 33:an, alltså X2p nr 33 uppnådde väldigt hög ålder innan den ersattes av X10p.

Men Roslagsbanan är smalspårig. Hur är det på normalspår? Jag kommer inte på något motorvagnsfordon som levt längre än X20 och X2 där. Så kan det vara så att X20 och X21 har rekordet på normalspåret i alla fall?

På svenska normalspår är det nog så. Om man tillåter sig att blicka över sundet till Danmark, har inte de haft motorvagnar som varit igång lika länge?

(hoppas urspårningen tillåts)

X20 och X21 har rekord i lång livslängd?

av Lennart Petersen, Saturday, January 28, 2023, 19:31 (127 dagar sedan) @ Göran Kannerby

För ett tag sen var det en som påstod att X20 och X21 skulle vara de motorvagnar i Sverige som skulle ha absolut längst livslängd av alla. Och när jag tänker efter, så undrar jag om det faktiskt skulle kunna stämma. För vilket annat skulle kunna ha rullat längre än dessa?

I detta menar jag även att enheter under perioder ocksp fått heta X22 och X23 av olika anledningar. X23 var förresten ett "hoplock" av X20 och X21-enheter.

Men visst blev de långlivade. De var ju samtida med Y6-generationen men levde betydligt längre än såväl Y6-Y8 och X16-X17. Men de var även mer långlivade än X1. Det verkar som om X20 och X21 även kommer att "vinna" över X10-14 med, för där är redan en stor del skrotade, och de kvarvarande planeras fasas ut när det inom ett par år kommer nya motorvagnar och ersätter. X9 skulle föreställa en sorts videreutveckling av X20 och X21, men X20 och X21 överlevde X9 med en väldigt stor marginal.

Jag kan bara komma på ett ställe där det funnits motorvagnar som blivit ännu äldre. Roslagsbanan. Den gamla 33:an, alltså X2p nr 33 uppnådde väldigt hög ålder innan den ersattes av X10p.

Men Roslagsbanan är smalspårig. Hur är det på normalspår? Jag kommer inte på något motorvagnsfordon som levt längre än X20 och X2 där. Så kan det vara så att X20 och X21 har rekordet på normalspåret i alla fall?


På svenska normalspår är det nog så. Om man tillåter sig att blicka över sundet till Danmark, har inte de haft motorvagnar som varit igång lika länge?

(hoppas urspårningen tillåts)

Saltsjöbanan då som hade motorvagnar byggda 1912 i reguljär trafik fram till 1976. ?

X20 och X21 har rekord i lång livslängd?

av Farbror Mossa, Tuesday, January 31, 2023, 12:38 (124 dagar sedan) @ Lennart Petersen

Saltsjöbanan då som hade motorvagnar byggda 1912 i reguljär trafik fram till 1976. ?

Svårt att komma på något som slår 64 år på normalspåret. Enok klämde väl 57 år om man räknar från när den byggdes om till motorvagn, 1907 till 1964 ?
Hur länge gick X20? Det var åtminstone till 2006, vilket ger 50 år. Så en bronspeng till X20 et al?

X20 och X21 har rekord i lång livslängd?

av Anders Jansson, Tuesday, January 31, 2023, 22:59 (124 dagar sedan) @ Farbror Mossa

Hur länge gick X20? Det var åtminstone till 2006, vilket ger 50 år. Så en bronspeng till X20 et al?

Falun 19 september 2008. Tursatt i TiB-tåg Ludvika-Falun och åter.

[image]

X20 och X21 har rekord i lång livslängd?

av K Lemming, Wednesday, February 01, 2023, 00:17 (124 dagar sedan) @ Anders Jansson

Hur länge gick X20? Det var åtminstone till 2006, vilket ger 50 år. Så en bronspeng till X20 et al?


Falun 19 september 2008. Tursatt i TiB-tåg Ludvika-Falun och åter.

[image]

Den åkte man med några gånger då. Härlig nostalgisk resa i en modern tid.

X20 och X21 har rekord i lång livslängd?

av Niklas Bygdestam, Uppsala, Belgrad, Thursday, February 02, 2023, 09:03 (122 dagar sedan) @ Anders Jansson

Hur länge gick X20? Det var åtminstone till 2006, vilket ger 50 år. Så en bronspeng till X20 et al?


Falun 19 september 2008. Tursatt i TiB-tåg Ludvika-Falun och åter.

[image]


Var inte detta det tågsätt som var i reguljär drift längst av alla? Den kallades dessemellan för Falska Uddeholmaren i den här färgsättningen :-)

--
Никлас Быгдестам
Allmänt intresserad av järnvägar. Inriktar mig på Europa. Jag bor i Uppsala och i Belgrad