Om äldre tiders språkbruk och förvaltning (Arkiv/forskning/litteratur)

av Anders Järvenpää, Åbo, Tuesday, January 31, 2023, 08:47 (123 dagar sedan)

Stundom kommer pärlor emot. Den här texten är ett gott exempel på dåtidens syn på förvaltning och språkbruk.

[image]

Jag undrar hur mycket tid det tog när "samtliga tjenstemän vid statsjernvägarne" satte sig ner med en kopp kaffe, klöste sig i skallen och funderade på vad cirkuläret egentligen innebär. Förmodligen blev detta funderande mycket dyrt. Dagens produktivitetstänkande var ännu långt borta.

Om äldre tiders språkbruk och förvaltning

av X20, Tuesday, January 31, 2023, 09:19 (123 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Jag undrar hur mycket tid det tog när "samtliga tjenstemän vid statsjernvägarne" satte sig ner med en kopp kaffe, klöste sig i skallen och funderade på vad cirkuläret egentligen innebär.

Om jag förstår det rätt blev finska inte förvaltningsspråk i Finland förrän 1902. I så fall gick väl en skrivelse som den ovanstående endast ut på svenska? Att en förmodligen inte obetydlig del av målgruppen hade svenska som andraspråk/skolspråk bör inte ha minskat medeldjupet på klösspåren.

Om äldre tiders språkbruk och förvaltning

av Göran Kannerby, Tuesday, January 31, 2023, 09:22 (123 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Intressant läsning!

Kortare uttryckt:

Oarbetat järn och grövre järn av inhemsk tillverkning får skickas från Finland till Ryssland enligt femte klassens taxa A oberoende av vad som skulle gälla enligt trafiktaxan.

Den som före 1 juni 1882 från Hangö, Lappvik, Ekenäs eller Kari skickat minst 6 000 centner stångjärn och järnvaror varav minst 1 500 centner inom loppet av 14 dagar beviljas återbetalning av 8,8 penni per centner.

:-)

Om äldre tiders språkbruk och förvaltning

av Hans W, Tureberg, Tuesday, January 31, 2023, 16:55 (123 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Intressant läsning!

Kortare uttryckt:

Oarbetat järn och grövre järn av inhemsk tillverkning får skickas från Finland till Ryssland enligt femte klassens taxa A oberoende av vad som skulle gälla enligt trafiktaxan.

Den som före 1 juni 1882 från Hangö, Lappvik, Ekenäs eller Kari skickat minst 6 000 centner stångjärn och järnvaror varav minst 1 500 centner inom loppet av 14 dagar beviljas återbetalning av 8,8 penni per centner.

:-)

Ja, men inte lika vackert..
;-)

Och du använde två meningar, originalet var bara en mening förutom verkställighetsbeskedet på slutet.

Om äldre tiders språkbruk och förvaltning

av Sune Nylén, Tuesday, January 31, 2023, 18:04 (123 dagar sedan) @ Hans W

Tilläggas kan, för den som inte behärskar de gamla måtten:-D . att en centner var 100 skålpund var 42,508 kg. Det alla vederbör hafva sig hörsamlingen att efterrätta....