Expropiation (Bana)

av mormorsgruvan, Thursday, February 02, 2023, 12:17 (121 dagar sedan)

Anv'ndes f;rr ibland f;r att f[ mark till j'rnv'gsbygge.
Men kunde mark'garen ;rerklaga _

Expropiation

av Gunnar Lilienberg ⌂, Kristianstad, Thursday, February 02, 2023, 13:16 (121 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Anv'ndes f;rr ibland f;r att f[ mark till j'rnv'gsbygge.
Men kunde mark'garen ;rerklaga _

Andra kan säkert svara bättre på detta, men med en beviljad koncession följde rätten att expropriera den mark som krävdes. Möjligen kunde markägarna driva processer angående ersättningens storlek, men normalt sett inte om själva expropriationen i sig.

Expropiation

av Torbjorn_Forsman, Thursday, February 02, 2023, 14:39 (121 dagar sedan) @ Gunnar Lilienberg

I många år fanns det något som hette "Förordningen angående jords eller lägenhets avstående för allmänt behov" och som reglerade expropriationsfrågor. Med en enkel googling hittade jag ett examensarbete i juridik, som ger en bra översikt över hur expropriationsfrågor har hanterats under tidernas lopp. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1084230/FULLTEXT01.pdf