Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden (Arkiv/forskning/litteratur)

av Tore Blom, Thursday, February 02, 2023, 15:39 (54 dagar sedan)

[image]

Denna bild är antagen vara tagen i Sjöbo. Kan det vara lokstallar i bakgrunden? eller var den omvittnade Sjöbo Mekaniska verkstad byggd så som lokalerna i bakgrunden visar? Fotot har en prägling i nedre högra hörnet dän man kan urskilja "xxx Nilsson" och under där "Sjöbo".
Kommunarkivarien i nämnda ort känner inte till ngn fotograf vid Nilsson under tiden detta foto måste vara taget, 1900 -1920. Motorn är en "Princeps" vilken är målet med vår sökning. Princeps är en motor vi har två olika bilder på, tillika 2 olika motorer varav denna självtransportabla är en, men vi vet inte var/vem som tillverkat dem.
Så om byggnaderna kan identifieras skulle vi komma en bra bit på väg.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av K Lemming, Thursday, February 02, 2023, 19:00 (53 dagar sedan) @ Tore Blom

[image]

Denna bild är antagen vara tagen i Sjöbo. Kan det vara lokstallar i bakgrunden? eller var den omvittnade Sjöbo Mekaniska verkstad byggd så som lokalerna i bakgrunden visar? Fotot har en prägling i nedre högra hörnet dän man kan urskilja "xxx Nilsson" och under där "Sjöbo".
Kommunarkivarien i nämnda ort känner inte till ngn fotograf vid Nilsson under tiden detta foto måste vara taget, 1900 -1920. Motorn är en "Princeps" vilken är målet med vår sökning. Princeps är en motor vi har två olika bilder på, tillika 2 olika motorer varav denna självtransportabla är en, men vi vet inte var/vem som tillverkat dem.
Så om byggnaderna kan identifieras skulle vi komma en bra bit på väg.

Lokstallet är det inte.
https://digitaltmuseum.se/021018186139/jarnvagsovergang-vid-bjarsjolagard-station/media...

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Ola Almquist, Göteborg, Thursday, February 02, 2023, 20:01 (53 dagar sedan) @ K Lemming

[image]

Denna bild är antagen vara tagen i Sjöbo. Kan det vara lokstallar i bakgrunden? eller var den omvittnade Sjöbo Mekaniska verkstad byggd så som lokalerna i bakgrunden visar? Fotot har en prägling i nedre högra hörnet dän man kan urskilja "xxx Nilsson" och under där "Sjöbo".
Kommunarkivarien i nämnda ort känner inte till ngn fotograf vid Nilsson under tiden detta foto måste vara taget, 1900 -1920. Motorn är en "Princeps" vilken är målet med vår sökning. Princeps är en motor vi har två olika bilder på, tillika 2 olika motorer varav denna självtransportabla är en, men vi vet inte var/vem som tillverkat dem.
Så om byggnaderna kan identifieras skulle vi komma en bra bit på väg.


Lokstallet är det inte.
https://digitaltmuseum.se/021018186139/jarnvagsovergang-vid-bjarsjolagard-station/media...

Nej, men det där är lokstallet i Bjärsjölagård.

Sjöbo

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av K Lemming, Friday, February 03, 2023, 18:42 (52 dagar sedan) @ Ola Almquist

[image]

Denna bild är antagen vara tagen i Sjöbo. Kan det vara lokstallar i bakgrunden? eller var den omvittnade Sjöbo Mekaniska verkstad byggd så som lokalerna i bakgrunden visar? Fotot har en prägling i nedre högra hörnet dän man kan urskilja "xxx Nilsson" och under där "Sjöbo".
Kommunarkivarien i nämnda ort känner inte till ngn fotograf vid Nilsson under tiden detta foto måste vara taget, 1900 -1920. Motorn är en "Princeps" vilken är målet med vår sökning. Princeps är en motor vi har två olika bilder på, tillika 2 olika motorer varav denna självtransportabla är en, men vi vet inte var/vem som tillverkat dem.
Så om byggnaderna kan identifieras skulle vi komma en bra bit på väg.


Lokstallet är det inte.
https://digitaltmuseum.se/021018186139/jarnvagsovergang-vid-bjarsjolagard-station/media...


Nej, men det där är lokstallet i Bjärsjölagård.

Sjöbo

Oooops, sökte på Sjöbo, fick upp den bilden och tyckte det stämde med Sjöbo lokstall utifrån min minnesbild av stallet där. Slarvigt av mig att inte kontrollera bildtexten noggrannare. Tack Ola för att du uppmärksammade missen. 👍

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Saturday, February 04, 2023, 14:26 (52 dagar sedan) @ K Lemming

Då jag inte har någon lokalkännedom blir man ngt förvirrad. Den verkstad jag ytterst söker fanns i Södra Åsum., fått förslag på att det kunde vara lokstallarna o Sjöbo som är i bakgrunden. Diskussionen hamnade i Bjärsjölagård? Fanns det lokstallar både vid Bjärsjölagård och Sjöbo? Södra Åsum då, fanns det även där järnväg? och ev lokstall?

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Saturday, February 04, 2023, 22:01 (51 dagar sedan) @ Tore Blom

Då jag inte har någon lokalkännedom blir man ngt förvirrad. Den verkstad jag ytterst söker fanns i Södra Åsum., fått förslag på att det kunde vara lokstallarna o Sjöbo som är i bakgrunden. Diskussionen hamnade i Bjärsjölagård? Fanns det lokstallar både vid Bjärsjölagård och Sjöbo? Södra Åsum då, fanns det även där järnväg? och ev lokstall?

Bjärsjölagårds lokstall länkades det till felaktigt, vilket sedan korrigerades i tråden. Så det kan vi bortse ifrån. Dock var lokstallarna i Sjöbo ganska lika de i Bjärsjölagård rent byggnadsmässigt men den ursprungliga bilden tror jag inte är tagen vid stationen i Sjöbo eftersom lokstallarna där inte såg ut så som på bilden. Södra Åsum ligger ju lite utanför Sjöbo tätort och lokstallarna var just i tätorten (där det numera är bussterminal). Någon järnväg fanns inte i Södra Åsum. Jag har sett lokstallarna i Sjöbo på 1960-talet och frågebilden stämmer inte med Sjöbo lokstallar och inte heller med bangårdsritning över Sjöbo station från början av 1900-talet. Finns det något som säger att bilden är tagen vid ett lokstall?

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Sunday, February 05, 2023, 11:25 (51 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Det var på förslag av Kommunarkivarien som lokstallet kom upp.
Min utgångspunkt är Sjöbo Mekaniska Verkstad i Södra Åsum. Men de lokalerna lär ha brunnit och rivits sedan länge? Ingen som nås av min frågeställning mins och foton på dessa verkstadslokaler verkar ingen ha?
However, detta med Lokstallar kan vi stryka med en önskvärd tydlighet efter ditt svar. Tack.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av John T ⌂, Sunday, February 05, 2023, 15:24 (51 dagar sedan) @ Tore Blom

Det var på förslag av Kommunarkivarien som lokstallet kom upp.
Min utgångspunkt är Sjöbo Mekaniska Verkstad i Södra Åsum. Men de lokalerna lär ha brunnit och rivits sedan länge? Ingen som nås av min frågeställning mins och foton på dessa verkstadslokaler verkar ingen ha?
However, detta med Lokstallar kan vi stryka med en önskvärd tydlighet efter ditt svar. Tack.

Det verkar finnas en del arkivmaterial från Sjöbo Nya Gjuteri och Mek. Verkstad och dess föregångare Åsums vagnfabrik hos Landsarkivet i Lund (Arkivcentrum Syd).

Följ den här länken för sökträffar hos Riksarkivet.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Sunday, February 05, 2023, 16:22 (51 dagar sedan) @ John T

Rätt jag talte med hon som leverera det till landsarkivet. en ättling till Molin som drev de rörelserna. Ett helt annat företag men det ska kollas upp lite nogare då de anger att där är foton. Någon ritning har jag bett om. Bra Tack.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Thursday, February 02, 2023, 23:56 (53 dagar sedan) @ K Lemming

Nä det ser inte ut som det förslaget med lokstallar är relevant. Tyvärr finns det inget svar ännu på hur verkstadbyggnaderna till Sjöbo Mekaniska Verkstad såg ut? 1896- i alla fall 1914.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Richard Loe, Thursday, February 02, 2023, 19:18 (53 dagar sedan) @ Tore Blom

[image]

Denna bild är antagen vara tagen i Sjöbo. Kan det vara lokstallar i bakgrunden? eller var den omvittnade Sjöbo Mekaniska verkstad byggd så som lokalerna i bakgrunden visar? Fotot har en prägling i nedre högra hörnet dän man kan urskilja "xxx Nilsson" och under där "Sjöbo".
Kommunarkivarien i nämnda ort känner inte till ngn fotograf vid Nilsson under tiden detta foto måste vara taget, 1900 -1920. Motorn är en "Princeps" vilken är målet med vår sökning. Princeps är en motor vi har två olika bilder på, tillika 2 olika motorer varav denna självtransportabla är en, men vi vet inte var/vem som tillverkat dem.
Så om byggnaderna kan identifieras skulle vi komma en bra bit på väg.

Om motorn är en bensin driven motor så kan den eventuellt vara tillverkad av Princeps Autocar Company i Northampton England. Med det skrivet så var bolaget mer kända för motorcyklar, och dom tillverkade en av världens första V-twin motorer (som gav hela 4hk).

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Thursday, February 02, 2023, 23:51 (53 dagar sedan) @ Richard Loe

Vi läste in detta men ingen däröver kan bekräfta att de tillverkat motorer? Det är ju lite egendomligt för engländarna liksom har koll som jag ser det. Men på ett annat foto, en annan vy av vad som anses en annan motor, står just Princeps ingjutet så det är ett logiskt tänk. Men namnet kan ju lätt lånats då det är Latin för den främste/förste. Så är det ju med många motornamn vilka finns i olika delar av världen.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Richard Loe, Sunday, February 05, 2023, 18:01 (50 dagar sedan) @ Tore Blom

Vi läste in detta men ingen däröver kan bekräfta att de tillverkat motorer? Det är ju lite egendomligt för engländarna liksom har koll som jag ser det. Men på ett annat foto, en annan vy av vad som anses en annan motor, står just Princeps ingjutet så det är ett logiskt tänk. Men namnet kan ju lätt lånats då det är Latin för den främste/förste. Så är det ju med många motornamn vilka finns i olika delar av världen.

Jo, Princeps var kända för sina motorer, det var just dessa som gjorde firman unik. Princeps ägdes av John Hutton, och som motorkonstruktör hade han anställt Frank Arnott.

Bifogad finns en bild på bilen som Huttons firma byggde, man tillverkade och levererade även chassis med motorer upp till 20hk i effekt (finns beskrivna i flera utgåvor av Automotor Journal under 1904).

[image]

Hutton hade tidigare arbetat i Schweiz och var också agent för Berliet, Panhard och Mercedes, så han måste ha haft en hel del affärskontakter i utlandet. Det är fullt möjligt att Hutton exporterade chassis och motorer till andra länder.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Monday, February 06, 2023, 19:41 (49 dagar sedan) @ Richard Loe

Intressant så sett men föga sannolikt väl att de var relaterade till den tändkulemotorn?

Eller tänker du dig Richard, att denna tillverkning är en indikation eller bevis på att den tändkulemotor som åberopas i mitt inlägg skulle kunna vara tillverkad av denne Hutton?

Själv verkar sannolikheten mindre, Lite för stor skillnad på teknik?

Tänker att sannolikheten för att någon annan använt sig av samma namn är större än att denna cykel, MC och bil firma tillverkat denna grovhuggna tändkulemotor? Ett skäl som talar emot är då att tillverkningen är okänd i de kretsar som sysslar med stationära motorer i England.

Bilägger en bild på en dylik stationärmotor i transportabelt utförande. (vet inte hur att vrida den rätt?)
[image]

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Torbjorn_Forsman, Monday, February 06, 2023, 20:33 (49 dagar sedan) @ Tore Blom

Intressant att det verkar vara en fyrtaktsmotor, det var ju relativt ovanligt bland svensktillverkade tändkulemotorer.

I Tekniska muséets årsbok Daedalus från 1982, finns en artikel om tändkulemotorer, förvisso främst marina sådana, skriven av en Yngve Rollof. Varken märket Princeps eller någon verkstad i Sjöbo finns med i uppräkningen av säkra eller sannolika svenska tändkulemotortillverkare i slutet av artikeln.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Richard Loe, Monday, February 06, 2023, 20:54 (49 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Intressant att det verkar vara en fyrtaktsmotor, det var ju relativt ovanligt bland svensktillverkade tändkulemotorer.

Men nästan alla brittiska tändkulemotorer var fyrtaktsmotorer...

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Monday, February 06, 2023, 21:24 (49 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Jo det har vi inom motorsvängen kommit bra mycket längre än Rollofs prestation. Den var inte ens då speciellt djupgående utan rätt begränsad kring just marinmotorer. Dock har vi inte ens efter alla år med tillkommande tillverkningsförteckningar därefter mött dessa detta fabrikat/märke mer än de två bilderna jag presenterat. Något lurt är det. Månskensmotorer kanske?

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Ola Almquist, Göteborg, Tuesday, February 07, 2023, 16:28 (49 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Är den svenska mekaniska verkstaden Princeps (i Gårda, Örgryte) utesluten?

Ja. De tillverkade tryckpressar. Se Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1907-10-15.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Tuesday, February 07, 2023, 17:21 (48 dagar sedan) @ Ola Almquist

Hm jo tidsepoken verkar ju rätt. Ska se om jag kan lokalisera denna tidning som nämns. Om den finns få digitaliserade svenska tidningar?

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Ola Almquist, Göteborg, Tuesday, February 07, 2023, 19:11 (48 dagar sedan) @ Tore Blom

Hm jo tidsepoken verkar ju rätt. Ska se om jag kan lokalisera denna tidning som nämns. Om den finns få digitaliserade svenska tidningar?

Ja, här.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Tuesday, February 07, 2023, 23:04 (48 dagar sedan) @ Ola Almquist

Företaget ifråga startades 1911 efter vad jag kan finna att göra "degelpressar" och "automat. Matanordning" enligt Ind och Handelskal 1914. Är ju inte omöjligt att kombinera med motortillverkning kanske men,,, Tycker sedan 1911 eller 12 då tidigast, är lite sent för en 4 takts tändkulemotor med öppen vev? Kan inte påminna mig en enda svensk motor tillverkad så efter 1906-07, när Bolinders och Carlsviks gav upp den typen.
Öppet vevhus var det några av även senare men inte 4 takts tändkula, utan därefter var de 2 taktare.

Tror inte heller att vare sig bröstkarameller eller cigarrer är relevant komplement till motortillverkning.

Passar på att tacka för er uppslutning i frågan och gräver vidare,,,

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Tuesday, February 07, 2023, 17:17 (49 dagar sedan) @ Jöran Johansson

NEJ,,, inte all. Kan inget om den? Var läser vi om den, vad vet du?

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Anders Sandgren, Bredäng, Tuesday, February 07, 2023, 19:03 (48 dagar sedan) @ Tore Blom

Det finns en del på Runeberg, man kan även söka på Lagerman press.
Sedan fanns det en tysk cigarr som hette Princeps.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Ola Almquist, Göteborg, Tuesday, February 07, 2023, 19:10 (48 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Det finns en del på Runeberg, man kan även söka på Lagerman press.
Sedan fanns det en tysk cigarr som hette Princeps.

Och en bröstkaramell...

Rotera bild Harald

av Sune Nylén, Tuesday, February 07, 2023, 20:26 (48 dagar sedan) @ Tore Blom

Jag betvivlar inte att det är som du säger Harald, men det knepiga är att när jag lägger ut bilder på andra ställen, som Facebook, Tradera, Mina egna revy och teater sidor m.fl. så blir inte bilderna vända, även om jag har skannat dem sidledes och sedan vridit dem rätt.. Det verkar bara vara här på Jvmvs forum som det sker. / Sune.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Richard Loe, Monday, February 06, 2023, 20:53 (49 dagar sedan) @ Tore Blom

Intressant så sett men föga sannolikt väl att de var relaterade till den tändkulemotorn?

Eller tänker du dig Richard, att denna tillverkning är en indikation eller bevis på att den tändkulemotor som åberopas i mitt inlägg skulle kunna vara tillverkad av denne Hutton?

Själv verkar sannolikheten mindre, Lite för stor skillnad på teknik?

Tänker att sannolikheten för att någon annan använt sig av samma namn är större än att denna cykel, MC och bil firma tillverkat denna grovhuggna tändkulemotor? Ett skäl som talar emot är då att tillverkningen är okänd i de kretsar som sysslar med stationära motorer i England.

Bilägger en bild på en dylik stationärmotor i transportabelt utförande. (vet inte hur att vrida den rätt?)
[image]

Men en tändekulemotor behöver inte vara en grov stationär motor. Tändkulemotorn uppfanns ju i Storbritannien och flera olika tillverkare fanns, bland andra Priestman Brothers (byggde vad som tros vara världens första (tändekule)motorlok till Hull and Barnsley Railway), Dorman, Hornsby and Sons (vars tändkulemotorer användes i små växellok vid Royal Arsenal i Woolwich), Blackstones, Crossley Brothers och Petters Limited (tillverkade en tvåcylindrig tändkulemotor för bilar). Det är fullt möjligt att Hutton också tillverkade en sådan motor, eller att Dorman (som också tros ha börjat i Northampton) tillverkade åt Hutton. Så ja, det är möjligt att ni har bilder på en brittisk motor.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Harald ⌂, Göteborg, Tuesday, February 07, 2023, 13:26 (49 dagar sedan) @ Tore Blom


Bilägger en bild på en dylik stationärmotor i transportabelt utförande. (vet inte hur att vrida den rätt?)

Windows roterar inte bilden, utan bara sparar information om att den ska visas roterad. Den följer tydligen inte med vid uppladdningen. Man måste rotera bilden i ett riktigt bildbehandlingsprogram och spara om den. Så här:
[image]

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av PeO, Tuesday, February 07, 2023, 22:16 (48 dagar sedan) @ Harald

Det går att rotera rätt även i ett så enkelt program som Windows eget Paint, men lite mer klickande.
1) Öppna bilden i paint.
2) Select
3) select all
4) Rotate, välj left 90 eller right 90
5) Save as, välj namn.

På detta viset finns inte informationen med om hur kameran hölls vid fotograferingen, eller hur bilden låg i skannern.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Wednesday, February 08, 2023, 07:41 (48 dagar sedan) @ PeO

Bilden ligger naturligtvis rätt i bildarkivet och dataskärmen men inte i forumet. Även om jag vred den 45 grader innan uppladdning för att kompensera så vart den lika fel i forumet.
Men nu är den ju rätt så tack.

Sjöbo - Lokstallar - Mekaniska verkstaden

av Tore Blom, Wednesday, February 08, 2023, 17:56 (47 dagar sedan) @ Tore Blom

TACK alla, saken är nu så gott som klar. Har lokaliserat en ritning från Sjöbo Mek Verkstad 1915, på en regulator för Princeps motor. En helt annan regulator än den å bilden monterade. Uppenbarligen en uppdatering från kul/centrifugal regulator till axelregulator. Ritningen är tom sign Nilsson. :-P :-D