Ställarställverk (Signaler/säkerhet)

av Sven-Erik B, Saturday, February 04, 2023, 12:57 (56 dagar sedan)

Ordet ställarställverk förekommer då och då.
Kan någon förklara vad som menas med
ställarställverk ?

Ställarställverk

av mormorsgruvan, Saturday, February 04, 2023, 13:15 (56 dagar sedan) @ Sven-Erik B
Redigerad av mormorsgruvan, Saturday, February 04, 2023, 14:06

Ställarställverk är den gamla typen av ställverk med vred som användes för att manövrera elektriska växlar, samt även signaler och i vissa fall spårspärrar.
Denna typ av ställverk fanns med elektriskt förreglingsregister, exempelvis: Alvesta 1936, Arlöv 1935, Hässleholm 1926, Kattarp 1939, Lund 1929, Stockholm C 1933 och Åstorp 1935.
Det fanns även med mekaniskt förreglingsregister exempelvis: Alingsås 1921, Borås N 1924, Eslöv 1918, Flen 1925, Linköping 1928, Mjölby 1928, Nässjö 1923, Uppsala C 1913.
Många av ställverken tillverkades av Signalbolaget/L.M Ericsson.

Ställverket i Flen var det första i Sverige med spårplanstavla.

Ställverket i Malmö var tillverkat av Saxby i England och hade så kallade push-pull ställare.

Ställarställverk -- vridströmställare

av Anders Järvenpää, Åbo, Saturday, February 04, 2023, 13:36 (56 dagar sedan) @ Sven-Erik B

Karakteristiskt för den elektriska ställverksapparaten i fråga är att den innehåller mångpoliga vridströmställare (som är ett gångbart ord än i dag) för att ställa signaler till kör och för att lägga om och förregla spårväxlar och spårspärrar.

I bilden ställarställverket med tillhörande illuminerad spårplan i Marielund vid ULJ. Ställarnas mässingshandtag är fastsatta på axlar som sticker ut genom apparatens framdel.
[image]
Marielund är ett av mina favoritställen för tågklarerartjänst.

Ställarställverk -- vridströmställare

av Erik Andersson, Lund, Sunday, February 05, 2023, 20:56 (55 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Jag kan tillägga att säkerheten i ställarställverk primärt ligger i att det så kallade förreglingsregistret förhindrar tågklareraren från att vida om ställarna (och kontaktvalsarna/vridströmställarna).

I varianten med mekaniskt förreglingsregister är det så kallade linjaler med klackar och urtag som när linjalen är förskjuten i ett visst läge mekaniskt spärrar ställaren från att vridas om. På så vis förhindrar man växelomläggning i en låst rörelseväg eller förhindrar att tkl låser två fientliga tågvägar samtidigt.

Eftersom det mekaniska förreglingsregistret blev tämligen komplext och omfattande på större bangårdar övergick man så småningom till det man kallar elektriskt förreglingsregister. Då är det istället spärrpinnar som manövreras med elektromagneter som spärrar ställarna från att vridas till ett otillåtet läge. Kretsarna för att styra spärrpinnarnas elektromagneter realiseras med hjälp av kontakter på andra ställare och en viss extern relälogik.

Slutligen fanns det en tredje variant som var en hybrid mellan ställarställverk med elektriskt förreglingsregister och ett reläställverk. Där var signalställarna fria och saknade spärrpinnar, men i stället fanns en relälogik med en primitiv sorts remanenta reläer som såg till att exempelvis en tågväg inte kunde återtas utan tidsfördröjning

Ställarställverk -- vridströmställare

av Göran Kannerby, Sunday, February 05, 2023, 21:01 (55 dagar sedan) @ Erik Andersson

Jag kan tillägga att säkerheten i ställarställverk primärt ligger i att det så kallade förreglingsregistret förhindrar tågklareraren från att vida om ställarna (och kontaktvalsarna/vridströmställarna).

I varianten med mekaniskt förreglingsregister är det så kallade linjaler med klackar och urtag som när linjalen är förskjuten i ett visst läge mekaniskt spärrar ställaren från att vridas om. På så vis förhindrar man växelomläggning i en låst rörelseväg eller förhindrar att tkl låser två fientliga tågvägar samtidigt.


Vilket indirekt ger insikten att en sådan mekanisk förregling rimligen utvecklats från rent mekaniska vevställverk.

Ställarställverk

av Sven-Erik B, Sunday, February 05, 2023, 08:43 (56 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Tackar för all intressant information som jag har fått.
Har att göra en tid med att smälta materialet.
Sven-Erik

Ställarställverk driftsäkerhet

av mormorsgruvan, Monday, February 06, 2023, 09:46 (54 dagar sedan) @ Sven-Erik B

Eftersom strömavbrott förr var vanligt förekommande var ställverken försedda med ackumulatorer. Motorerna i växlarna drevs med likström. Om jag minns rätt var spänningen 120 volt för växlar och 30 volt för signaler.

Ställarställverk driftsäkerhet

av Stefan Skoglund, Stenstorp, Monday, February 06, 2023, 11:22 (54 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Eftersom strömavbrott förr var vanligt förekommande var ställverken försedda med ackumulatorer. Motorerna i växlarna drevs med likström. Om jag minns rätt var spänningen 120 volt för växlar och 30 volt för signaler.

Skillnaden mot modernare saker (75,85 och 95) är att strömavbrott (även mycket korta) inte är säkerhetsfarliga.

Däremot går det inte ens att lösa upp en låst körväg utan ström så för möjligheten att lösa situationen just nu behövs batteristödet. Tågvägsställaren låses av en klack och det behövs ström igen för att lyfta upp den.

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

Processorstyrda ställverk säkerhetsfarliga vid strömavbrott?

av Anders Järvenpää, Åbo, Monday, February 06, 2023, 14:52 (54 dagar sedan) @ Stefan Skoglund

Hävdar du således att korta strömavbrott i processorstyrda ställverk kan vara säkerhetsfarliga?

Jag förstår om strömavbrotten kan förorosaka synnerligen besvärliga trafikstörningar, men kan de verkligen vara säkerhetsfarliga? Stoppställs inte signalerna om programmet "spårar ur", vilket leder till att trafiken avstannar?

En dylik "programurspårning" och andra fel i vissa processorstyrda ställverk på den här sidan av viken leder till att huvud-försignalkombinationerna visar den icke-existerande signalen "stopp och vänta stopp" (en röd och två gula).

Processorstyrda ställverk säkerhetsfarliga vid strömavbrott?

av Stefan Skoglund, Stenstorp, Monday, February 06, 2023, 16:38 (54 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Du har rätt - felen är inte säkerhetsfarliga utöver att det kommer att ta tid även efter att strömmen är tillbaka innan anläggningen är igång med full kapacitet.

Under tiden är signaler osv i stoppläge (ogiltiga eller i stopp)

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.

Ställarställverk kostnad

av mormorsgruvan, Monday, February 06, 2023, 09:50 (54 dagar sedan) @ Sven-Erik B

Om vi tar Eslöv som exempel, hade kostnaden för hävstångsställverk varit i samma storleksordning som kostnaden för elektriska ställverk.
Elektriska ställverk är enklare att manövrera än hävstångsställverk.