Rullagerbyte på ånglok? (Fordon: lok)

av Anders Järvenpää, Tuesday, March 14, 2023, 09:44 (438 dagar sedan)

Telefonen ringde sent i går afton. En vän som renoverar ett stort ånglok med rullager i maskineriet och driv-/löpaxlar har fått akut bekymmer eftersom lagerbyte krävs. Glidlager vore enkelt men nu är det frågan om rullager och byte av dem kräver att man avlägsnar hjulen från axeln, byter lagren och återmonterar hjulen. Detta kräver uppenbarligen synnerligen stor precision (bättre än med glidlager i maskineriet) för att tapparna ska hamna i rätt vinkel i förhållande till varandra och det enda kända verktyget (en form av jigg) för detta arbete som fanns i Finland har skrotats för länge sedan.

SKF levererar nya lager. De är således inte något problem.

Samma problematik gäller alla koppelstångslok med rullager och hjulen utanför ramverket, oavsett om det är frågan om ång-, motor- eller elektrolok.

Nu till frågan: Finns det en verkstad i Sverige som har detta verktyg kvar och som är villig att göra jobbet på uppdrag? Eftersom koppelstångslok har använts i Sverige i modern tid, kan verktygen ännu tänkas finnas kvar.

Min vän vore synnerligen tacksam för information i ärendet.

Rullagerbyte på ånglok?

av Sven A, Tuesday, March 14, 2023, 09:55 (438 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Telefonen ringde sent i går afton. En vän som renoverar ett stort ånglok med rullager i maskineriet och driv-/löpaxlar har fått akut bekymmer eftersom lagerbyte krävs. Glidlager vore enkelt men nu är det frågan om rullager och byte av dem kräver att man avlägsnar hjulen från axeln, byter lagren och återmonterar hjulen. Detta kräver uppenbarligen synnerligen stor precision (bättre än med glidlager i maskineriet) för att tapparna ska hamna i rätt vinkel i förhållande till varandra och det enda kända verktyget (en form av jigg) för detta arbete som fanns i Finland har skrotats för länge sedan.

SKF levererar nya lager. De är således inte något problem.

Samma problematik gäller alla koppelstångslok med rullager och hjulen utanför ramverket, oavsett om det är frågan om ång-, motor- eller elektrolok.

Nu till frågan: Finns det en verkstad i Sverige som har detta verktyg kvar och som är villig att göra jobbet på uppdrag? Eftersom koppelstångslok har använts i Sverige i modern tid, kan verktygen ännu tänkas finnas kvar.

Min vän vore synnerligen tacksam för information i ärendet.

Bara en spekulation utan att vara insatt.
Koppelstångslok och rullager är inte bara för ånglok. I Sverige torde det sista ha rullat runt 2010 och det är Dm3, iofs endast som reserv. Kompentens för dessa lok torde finnas på Euromaint i Notviken eller hos MTAB i Kiruna.
Lyssna med dessa.

Rullagerbyte på ånglok?

av Micke Carlsson, Tuesday, March 14, 2023, 12:39 (438 dagar sedan) @ Sven A

Rimlig gissning, där är nog störst chans att hitta verktyg och kompetens i Sverige. Euromaint Örebro kan också ha grejor kvar men störst chans i norr skulle jag tro.

Annars finns ju Meiningen i Tyskland. Där borde de definitivt ha vad som krävs "tycker man".

Rullagerbyte på ånglok?

av mormorsgruvan, Tuesday, March 14, 2023, 15:50 (438 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Har din vän någon sänkgrav ? Går det inte att montera koppelstänger med en av axlarna i sänkgraven, eller måsta man kanske montera en höjbar motaxel i sänkgraven för att lyfta upp lokets axel till rätt nivå ? Utan en sänkgrav går det att göra ett avbrott i rälsen och där montera ett vridbart hjul. Lokets ena koppelaxel placeras över detta hjul. En annan metod vore kanske att smörja hjulen/rälsen med såpa/olja för att lättare kunna vrida hjulaxlarna i rätt position.
Varför måste man demontera hjulen från axeln ? Sitter lagren innanför axeln ?

Rullagerbyte på ånglok?

av BD, Tuesday, March 14, 2023, 19:05 (438 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Varför måste man demontera hjulen från axeln ? Sitter lagren innanför axeln ?

Lok med koppelstänger plägar att ha lagren innanför hjulen.

Lagren kunde möjligen var utanför hjulen om loket har invändiga koppelstänger och att alla kopplade axlar då har vevaxlar.

Rullagerbyte på ånglok?

av Christer Nyqvist, Tuesday, March 14, 2023, 21:46 (437 dagar sedan) @ BD

Understundom ha loken utvändiga ramar men stöter ändå samma problem med inpassningen av vevtapparna.

Rullagerbyte på ånglok?

av Harald, Tuesday, March 14, 2023, 21:52 (437 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Har din vän någon sänkgrav ? Går det inte att montera koppelstänger med en av axlarna i sänkgraven, eller måsta man kanske montera en höjbar motaxel i sänkgraven för att lyfta upp lokets axel till rätt nivå ? Utan en sänkgrav går det att göra ett avbrott i rälsen och där montera ett vridbart hjul. Lokets ena koppelaxel placeras över detta hjul. En annan metod vore kanske att smörja hjulen/rälsen med såpa/olja för att lättare kunna vrida hjulaxlarna i rätt position.
Varför måste man demontera hjulen från axeln ? Sitter lagren innanför axeln ?

Inget av de här förslagen löser väl problemet, som är att vinkeln mellan koppelstångstapparna på de båda hjulen måste vara densamma som på övriga koppelaxlar.

Rullagerbyte på ånglok?

av Sven-Erik B, Wednesday, March 15, 2023, 10:11 (437 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

SKF har numera rullager som är delbara. Det vore i så fall möjligt
att montera sådana delade lager utan att dra av hjulen.

Rullagerbyte på ånglok? -- Delbara lager går ej.

av Anders Järvenpää, Wednesday, March 15, 2023, 11:18 (437 dagar sedan) @ Sven-Erik B

I det aktuella fallet (Tr1 Nr 1096) har möjligheten att använda delbara lager uträtts men det har tyvärr visat sig att det inte är möjligt.

Maskinen i fråga är både lång (22250 mm) och tung (157 ton).

Återmontering av hjul på axel

av BD, Wednesday, March 15, 2023, 11:50 (437 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Förmodligen är hjulen anordnade för demontering enligt Brattmetoden. Då finns under en kort tid under monteringen med hjälp av påkrympning tid att slutjustera läget. Skulle man misslyckas så är det enkelt att åter demontera hjulet.

Jag föreslår att först prova det enklaste, nämligen att innan demonteringen göra några sammanfallande parallella ritsar på hjul och axel. Vid påkrympningen ska man se till att ritsarna sammanträffar. Beroende på det sammanlagda glappet i storlagret och koppelstångslagret (Om rullager även där) går att beräkna hur stor eventuell avvikelse som kan tillåtas i ritsarna.

Vill man så kan man krångla till det och tillverka en monteringsjigg så finns många möjliga utföranden. Men förmodligen fungerar det med ritsar som visat sig att fungera i andra sammanhang.

Är det påpressning som används blir det betydligt besvärligare att finna rätt läge. Vid pressning är det vanligt med iskärningar med påföljande besvär med att återställa ytorna.