Vem var först med containervagnar med ExTe stakar? (Järnväg allmänt)

av BD, Friday, March 17, 2023, 20:12 (3 dagar sedan)

[image]

Vem var först att utrusta containerboggivagnar med stakar och bankar? Användningen har även spridit sig till de sydliga utländerna.
Om inte i dag så är det i vart fall snart historia.

[image]

[image]

Även Rs-vagnar (Sps) har utrustats med ExTe stakar och bankar.

Bilderna är större än vad som här visas.

Vem var först med containervagnar med ExTe stakar?

av Peter B, Karlstad, Friday, March 17, 2023, 21:19 (3 dagar sedan) @ BD

[image]
Inte en containervagn, men en annan intressant vagn med Exte-stolpar som jag hittade när jag letade efter andra vagnstyper. Detta var väl egentligen en rätt bra vagn med smal mittbalk.

Vem var först med containervagnar med ExTe stakar?

av Peter B, Karlstad, Friday, March 17, 2023, 21:33 (3 dagar sedan) @ Peter B
Redigerad av Peter B, Friday, March 17, 2023, 21:58

[image]

Detta verkar vara den äldsta bilden jag har av rubricerade vagnar. Gudrunvirke draget av Hectorlok, den 9 maj 2005. Bara några veckor tidigare var det Kbps i en del Gudrun-tåg. Men i slutet av april--början av maj var jag på Kreta, långt från Gudrun-tåg, så där kunde inte bildsamlingarna ge några ytterligare ledtrådar.

Vem var först med containervagnar med ExTe stakar? - Koppel?

av Anders Järvenpää, Åbo, Saturday, March 18, 2023, 06:26 (3 dagar sedan) @ Peter B

Vad för slags koppel har bildens vagn? Sidobuffertar förefaller saknas. Provbygge?

Vem var först med containervagnar med ExTe stakar? - Koppel

av Peter B, Karlstad, Saturday, March 18, 2023, 08:21 (3 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Vad för slags koppel har bildens vagn? Sidobuffertar förefaller saknas. Provbygge?

1)

[image]

Bild på kopplet, och dessvärre stod den intryckt mot en vagn med skruvkoppel.

2) Jo, det fanns inga buffertar.

3) Möjligt, det är endast detta exemplar jag sett. En bra lösning som borde passat i systemtåg, och de senaste 20 åren har väl aldrig rundvirkesvagnar gått i blandade tåg?

Vem var först med containervagnar med ExTe stakar? - Koppel

av Martin Långström, Överstbyn, Saturday, March 18, 2023, 08:55 (3 dagar sedan) @ Peter B

Vad för slags koppel har bildens vagn? Sidobuffertar förefaller saknas. Provbygge?


1)

[image]

Bild på kopplet, och dessvärre stod den intryckt mot en vagn med skruvkoppel.

2) Jo, det fanns inga buffertar.

3) Möjligt, det är endast detta exemplar jag sett. En bra lösning som borde passat i systemtåg, och de senaste 20 åren har väl aldrig rundvirkesvagnar gått i blandade tåg?

Jo, det byggdes bara en vagn av denna typ. Det var en provvagn.

Jag har själv haft andra vagnar rundvirkeståg, samt jag har haft rundvirkesvagnar i "vanliga" godståg, så det förekommer på vissa relationer.

Koppel? AAR i "babyversion"

av BD, Saturday, March 18, 2023, 09:21 (3 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Vad för slags koppel har bildens vagn? Sidobuffertar förefaller saknas. Provbygge?

Den hade en "babyversion av AAR-kopplet" levererade av ABC-Nacco. För övrigt samma firma som levererat boggier i blandat stålgjutna delar och svetskonstruktion till VR och TGOJ. Vagnen var kopplad mellan två tvåaxliga Lnps-vagnar utan buffertar i centralkoppeländen. Vagnarna fanns på en utställning i Hälsingland, tror det var i Ljusdal, i samband med något idrottsevenemang som Stig Larsson, GD på SJ, var intresserad av.
Enligt uppgift var själva centralbalken tillverkad för TGOJ i Finland.
Besökte den utställningen och tog en del bilder som papperskopior.