Finnshyttan 1943 (Järnväg allmänt)

av Peter B, Karlstad, Friday, March 17, 2023, 21:11 (3 dagar sedan)

[image]

Det var nyligen en trevlig bild från Finnshyttan. Här en är matchande spårplan över bangården 1943, som jag skannade ikväll. Nu är väl inte detta forum riktigt perfekt för att publicera långa och smala ritningar i, men det kanske ändå glädjen någon av er.

Finnshyttan

av Granis, Saturday, March 18, 2023, 06:48 (3 dagar sedan) @ Peter B

Lite (?) förenklat; den stora skillnaderna mellan tidsperioderna var väl att 1943 var Finnshyttan en "vanlig" mellanstation på linjen Hagfors- Filipstad. Men tio år senare försvann smalspårsanslutningen till Filipstad så Finnshyttan blev sydostlig ändstation för NkLJ med överföringsramperna flyttade från Filipstad (?)

Men omledningen av Inlandsbanan skedde ju först ytterligare tiotalet år senare, runt 1964. Då tog man ju i anspråk den sedan ett decennium oanvända smalspårsbanvallen för en (oelektrifierad) normalspårbana som vek av åt öster strax innan Finnshyttan, och fick "en stick" in mot själva Finnshyttan och ramperna.

Men hade NkLJ ingen anslutning till normalspåren i denna ända i ett decennium då? Och därmed inga ramper här? På denna skiss finns ju ett spår till Filipstad Ö, och det var väl den ursprungliga normalspårstationen i den staden? Så fanns det fram till 1951 (isch) två linjer upp till Finnshyttan; en smalspårig från Filipstad V och en normalspårig från Filipstad Ö? Som sedan ersattes av en normalspårig från då enbart normalspåriga Filipstad V?


/ L G

Finnshyttan

av H R Lorin, Saturday, March 18, 2023, 12:06 (2 dagar sedan) @ Granis

Finnshyttan hade från 1876 till 1951 smalspårig förbindelse med Filipstad V och normalspårig förbindelse med Filipstad Ö. Mellan 1951 och 1964, när inlandsbanan drogs via Filipstad V, fanns bara den normalspåriga anslutningen via Filipstad Ö. I samband med att denna omläggning av inlandsbanan blev klar 1964 försvann anslutningen till Filipstad Ö och ersattes av ett stickspår från en växel strax söder om Finnshyttan och normalspårsanslutningen flyttades till Filipstad V, som nu blev bara Filipstad då Östra stationen lades ned när linjen Finnshyttan-Nyhyttan revs upp.

Jag är inte säker på att det fanns någon överföringsramp på Västra stationen utan rampningen har nog alltid gjorts i Finnshyttan. 1951 var det väl inte så vanligt med överföringsvagnar utan man lastade om i stället.

Funderar en som sedan 50 år bott i vinkeln mellan de båda banorna i norra Filipstad.

Finnshyttan

av Anders.k., Saturday, March 18, 2023, 12:12 (2 dagar sedan) @ Granis
Redigerad av Anders.k., Saturday, March 18, 2023, 12:23

Lite (?) förenklat; den stora skillnaderna mellan tidsperioderna var väl att 1943 var Finnshyttan en "vanlig" mellanstation på linjen Hagfors- Filipstad. Men tio år senare försvann smalspårsanslutningen till Filipstad så Finnshyttan blev sydostlig ändstation för NkLJ med överföringsramperna flyttade från Filipstad (?)

Men omledningen av Inlandsbanan skedde ju först ytterligare tiotalet år senare, runt 1964. Då tog man ju i anspråk den sedan ett decennium oanvända smalspårsbanvallen för en (oelektrifierad) normalspårbana som vek av åt öster strax innan Finnshyttan, och fick "en stick" in mot själva Finnshyttan och ramperna.

Men hade NkLJ ingen anslutning till normalspåren i denna ända i ett decennium då? Och därmed inga ramper här? På denna skiss finns ju ett spår till Filipstad Ö, och det var väl den ursprungliga normalspårstationen i den staden? Så fanns det fram till 1951 (isch) två linjer upp till Finnshyttan; en smalspårig från Filipstad V och en normalspårig från Filipstad Ö? Som sedan ersattes av en normalspårig från då enbart normalspåriga Filipstad V?


/ L G

Nyhyttan- Filipstad Östra- Finnshyttan var ju normalspårig, och trafikerades från 1876 till omläggningen 1964 av godståg, som sedan nedlades .
Rampen låg ju i Nyhyttan vilket syns tydligt på kartan som visades här.

Filipstad Västra - Finnshyttan var ju smalspårig , Filipstad Västra var ju Bergslagens järnvägars station i Filipstad , både BJ och föregångaren till Nklj öppnade 1876 också

Så Finnshyttan har ju haft normalspår fram till nerläggningen, 1964 blev det omlagt bara.

Frågan är varför man byggde så krångligt från början , verkar varit svårt för dom tre bolagen att enas.

M.V.H Anders.k.

Finnshyttan

av Leif B, Saturday, March 18, 2023, 15:16 (2 dagar sedan) @ Anders.k.

Lite (?) förenklat; den stora skillnaderna mellan tidsperioderna var väl att 1943 var Finnshyttan en "vanlig" mellanstation på linjen Hagfors- Filipstad. Men tio år senare försvann smalspårsanslutningen till Filipstad så Finnshyttan blev sydostlig ändstation för NkLJ med överföringsramperna flyttade från Filipstad (?)

Men omledningen av Inlandsbanan skedde ju först ytterligare tiotalet år senare, runt 1964. Då tog man ju i anspråk den sedan ett decennium oanvända smalspårsbanvallen för en (oelektrifierad) normalspårbana som vek av åt öster strax innan Finnshyttan, och fick "en stick" in mot själva Finnshyttan och ramperna.

Men hade NkLJ ingen anslutning till normalspåren i denna ända i ett decennium då? Och därmed inga ramper här? På denna skiss finns ju ett spår till Filipstad Ö, och det var väl den ursprungliga normalspårstationen i den staden? Så fanns det fram till 1951 (isch) två linjer upp till Finnshyttan; en smalspårig från Filipstad V och en normalspårig från Filipstad Ö? Som sedan ersattes av en normalspårig från då enbart normalspåriga Filipstad V?


/ L G


Nyhyttan- Filipstad Östra- Finnshyttan var ju normalspårig, och trafikerades från 1876 till omläggningen 1964 av godståg, som sedan nedlades .
Rampen låg ju i Nyhyttan vilket syns tydligt på kartan som visades här.

Jag antar att det är en felskriving: du menar väl att rampen fanns i norra änden på Finnshyttan station (mellan utfarten mot Hagfors och Hemtjärn)? Till Nyhyttan fanns det väl aldrig smalspår (åtminstone inte någon del av NKlJ)?

Filipstad Västra - Finnshyttan var ju smalspårig , Filipstad Västra var ju Bergslagens järnvägars station i Filipstad , både BJ och föregångaren till Nklj öppnade 1876 också

Så Finnshyttan har ju haft normalspår fram till nerläggningen, 1964 blev det omlagt bara.

Frågan är varför man byggde så krångligt från början , verkar varit svårt för dom tre bolagen att enas.

Östra Värmlands Järnväg och Bergslagsbanan var ju konkurrenter om frakterna från Bergslagen till hamn - och förlängningen var hamnarna i Kristinehamn och Göteborg konkurrenter. De hade ju knappast något intresse av att samarbeta med varandra.

För Filipstad Norra Bergslags Järnväg (FNBJ, senare en del av NKlJ) och gruvorna i Taberg var det naturligtvis en fördel att ha kontakt med både ÖWJ och BJ och kunna spela ut dem mot varandra när det gällde fraktpriserna.

/Funderar Leif


M.V.H Anders.k.

Finnshyttan

av Anders.k., Sunday, March 19, 2023, 11:26 (1 dag, 12 h, 10 min. sen) @ Leif B

Lite (?) förenklat; den stora skillnaderna mellan tidsperioderna var väl att 1943 var Finnshyttan en "vanlig" mellanstation på linjen Hagfors- Filipstad. Men tio år senare försvann smalspårsanslutningen till Filipstad så Finnshyttan blev sydostlig ändstation för NkLJ med överföringsramperna flyttade från Filipstad (?)

Men omledningen av Inlandsbanan skedde ju först ytterligare tiotalet år senare, runt 1964. Då tog man ju i anspråk den sedan ett decennium oanvända smalspårsbanvallen för en (oelektrifierad) normalspårbana som vek av åt öster strax innan Finnshyttan, och fick "en stick" in mot själva Finnshyttan och ramperna.

Men hade NkLJ ingen anslutning till normalspåren i denna ända i ett decennium då? Och därmed inga ramper här? På denna skiss finns ju ett spår till Filipstad Ö, och det var väl den ursprungliga normalspårstationen i den staden? Så fanns det fram till 1951 (isch) två linjer upp till Finnshyttan; en smalspårig från Filipstad V och en normalspårig från Filipstad Ö? Som sedan ersattes av en normalspårig från då enbart normalspåriga Filipstad V?


/ L G


Nyhyttan- Filipstad Östra- Finnshyttan var ju normalspårig, och trafikerades från 1876 till omläggningen 1964 av godståg, som sedan nedlades .
Rampen låg ju i Nyhyttan vilket syns tydligt på kartan som visades här.


Jag antar att det är en felskriving: du menar väl att rampen fanns i norra änden på Finnshyttan station (mellan utfarten mot Hagfors och Hemtjärn)? Till Nyhyttan fanns det väl aldrig smalspår (åtminstone inte någon del av NKlJ)?

Filipstad Västra - Finnshyttan var ju smalspårig , Filipstad Västra var ju Bergslagens järnvägars station i Filipstad , både BJ och föregångaren till Nklj öppnade 1876 också

Så Finnshyttan har ju haft normalspår fram till nerläggningen, 1964 blev det omlagt bara.

Frågan är varför man byggde så krångligt från början , verkar varit svårt för dom tre bolagen att enas.


Östra Värmlands Järnväg och Bergslagsbanan var ju konkurrenter om frakterna från Bergslagen till hamn - och förlängningen var hamnarna i Kristinehamn och Göteborg konkurrenter. De hade ju knappast något intresse av att samarbeta med varandra.

För Filipstad Norra Bergslags Järnväg (FNBJ, senare en del av NKlJ) och gruvorna i Taberg var det naturligtvis en fördel att ha kontakt med både ÖWJ och BJ och kunna spela ut dem mot varandra när det gällde fraktpriserna.

/Funderar Leif


M.V.H Anders.k.


Jo, det var ju Finnshyttan som inlägget handlade om och där låg också överföringsrampen.
Lite typiskt mig att röra ihop det.

Det fanns ju gruvor i mängder runt Filipstad , För Uddeholmskoncernen som bildades 1870 var det åt Filipstad som var intressant , i övrigt var det Klarälven som skötte transporterna.
Banan Från Hagfors ner mot Munkfors var klar 1890, vidare mot Deje 1903 och mot Karlstad 1904.


M.V.H Anders.k.

Finnshyttan

av H R Lorin, Saturday, March 18, 2023, 15:28 (2 dagar sedan) @ Anders.k.

Att det blev tre järnvägar som drogs till Filipstad samma år hade väl med konkurrens att göra samt att geografin i trakten inte var den bästa för att bygga järnvägar vid den tiden.
Först öppnades Filipstads Norra Bergslag järnväg (FNBJ) mellan Nordmarks stn vid NKlJ och Filipstads Västra station, som dock byggdes av Bergslagernas järnvägar (BJ), för deras bibana från Daglösen. FNBJ 3 april 1876 och BJ 1 augusti 1876. Stationen hade både smalspår och normalspår och FNBJ hade lokstall med vändskiva i nordvästra hörnet av stationen.

Även Östra Wermlands järnväg (ÖWJ) byggde en sidobana från Nyhyttan till Finnshyttan och anlade sin station Filipstads Östra i nordöstra delen av Filipstad, öppnad 1 december 1876. ÖWJ hade ett litet lokstall för ett lok i Finnshyttan. Dessa båda normalspåriga järnvägar hade ingen spårkontakt med varandra i Filipstad.

Intressant att veta är kanske att man på gamla stadsplaner för Filipstad kan se mark reserverad för en spårförbindelse mellan en punkt några hundra meter norr om Västra stationen till banan mellan Östra stationen och Finnshyttan. Någon spårförbindelse blev dock aldrig av utan det löstes med en omläggning som var färdig 1964 då inlandsbanan drogs via Daglösen - Filipstad - Persberg. Den reserverade marken har sedan bebyggts med villor, som är betydligt modernare än de omkringliggande.

Intressant att en så liten ort som Filipstad fick tre järnvägar samma år. Men det var då det, nu finns bara godsspåret från Daglösen kvar.

/Hans

Finnshyttan

av Sven A ⌂, Uppsala, Saturday, March 18, 2023, 20:20 (2 dagar sedan) @ H R Lorin

.


Intressant att en så liten ort som Filipstad fick tre järnvägar samma år. Men det var då det, nu finns bara godsspåret från Daglösen kvar.

/Hans

Filipstad vid den tidpunkten var en centralpunkt i svensk gruvnäring och inte "liten ort"...:-)
Typ en svensk Klondyke närmare bestämt.

Finnshyttan

av H R Lorin, Saturday, March 18, 2023, 21:20 (2 dagar sedan) @ Sven A

Det har du helt rätt i! Men ändå – tre järnvägar på mindre tid än ett år.;-)
/Hans

Finnshyttan

av ynf, Sunday, March 19, 2023, 12:56 (1 dag, 10 h, 41 min. sen) @ H R Lorin

Jag kan tänka mej att järnvägspersonal var anställda av BJ vid Filipstad västra och ÖVJ vid Filipstad Östra, men hur var det vid Finnshyttan?. FNBJ visst men var det inte tre järnvägsbolag som skulle samsas på Finnshyttan station undrar YNF.

Finnshyttan

av H R Lorin, Sunday, March 19, 2023, 14:40 (1 dag, 8 h, 57 min. sen) @ ynf

Mer än två bolag samtidigt var inte inblandade i verksamheten vid Finnshyttan. FNBJ och senare NKlJ för smalspåret och ÖWJ 1876 till 1897, Mora-Vänerns järnväg MVJ 1897 till 1917 samt från 1917 SJ för normalspåret.

/Hans

Finnshyttan - Tillhörighet.

av S-O Johansson, Sunday, March 19, 2023, 21:10 (1 dag, 2 h, 27 min. sen) @ H R Lorin

Mer än två bolag samtidigt var inte inblandade i verksamheten vid Finnshyttan. FNBJ och senare NKlJ för smalspåret och ÖWJ 1876 till 1897, Mora-Vänerns järnväg MVJ 1897 till 1917 samt från 1917 SJ för normalspåret.

/Hans

Var nog ÖWJ/MVJ-SJ som ansvarade för stationen. Enligt SJ avlöningsstater så var det en klass 5 station med stationsmästare.
SJ och även ÖVJ/MVJ hade lokpersonal stationerad i Finnshyttan.

Finnshyttan 1943

av Peter B, Karlstad, Saturday, March 18, 2023, 11:31 (2 dagar sedan) @ Peter Lidskog

Finns också in en version här

Det är lugnt, min ritning försvann i kaminen i går... Jag hade ju inte ens behövt lägga tid på att skanna den innan.