Långt tåg i Gnesta 1960-talet (Järnväg allmänt)

av bosc, Näshulta, Monday, March 20, 2023, 22:47 (72 dagar sedan)

I boken "Södermanland - ett bildverk", utgiven på Allhems 1965, finns nedanstående fina bild över stationsområdet i Gnesta. Genom bilden syns ett mycket långt tåg, till synes bestående av 19 C/B3-vagnar. Eftersom den ena delen till vänster blockerar växeln, verkar det vara ett tåg i rörelse. Har någon på forumet några tankar om vad detta kan röra sig om? På väg till uppställning någonstans? Gick dessa vagnar i reguljär trafik in på 60-talet?
Tacksam för klargörande synpunkter./BoSC
[image]

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av Anders Wejryd, Tuesday, March 21, 2023, 00:02 (72 dagar sedan) @ bosc

Under första hälften av 1960-talet kunde B3-vagnar återfinnas som (överraskande) helgförstärkning i vissa tåg mellan Västerås och Stockholm. I alla fall. Har åkt med!

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, March 21, 2023, 00:33 (72 dagar sedan) @ bosc

Har någon på forumet några tankar om vad detta kan röra sig om? På väg till uppställning någonstans?
[image]

Många slopade vagnar ställdes upp i Gnesta på den tiden. Jag ser 20 vagnar.
Stjärnhov och Stenstorp var andra stationer där vagnar ställdes upp.
/tell

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Tuesday, March 21, 2023, 12:57 (72 dagar sedan) @ bosc

I boken "Södermanland - ett bildverk", utgiven på Allhems 1965, finns nedanstående fina bild över stationsområdet i Gnesta. Genom bilden syns ett mycket långt tåg, till synes bestående av 19 C/B3-vagnar. Eftersom den ena delen till vänster blockerar växeln, verkar det vara ett tåg i rörelse. Har någon på forumet några tankar om vad detta kan röra sig om? På väg till uppställning någonstans? Gick dessa vagnar i reguljär trafik in på 60-talet?
Tacksam för klargörande synpunkter./BoSC
[image]

Det ser inte ut som ett "tåg i rörelse" utan mera som en samling avställda vagnar och det verkar också som att de står på ett sidospår.

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av bosc, Näshulta, Tuesday, March 21, 2023, 22:05 (71 dagar sedan) @ Jan-Anders Wihrén

Jag tror inte på "uppställda vagnar" med hänvisning till vagnen längst till vänster i tåget. Den blockerar helt tydligt växeln och därmed tågvägen./BoSC

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av Oskar F, Tuesday, March 21, 2023, 22:32 (71 dagar sedan) @ bosc

Jag tror inte på "uppställda vagnar" med hänvisning till vagnen längst till vänster i tåget. Den blockerar helt tydligt växeln och därmed tågvägen./BoSC

Men är du säker på att det är ett tågspår? Jag tror att det är ett uppställningsspår som gränsar till banförrådet men annars inte används sedan den lokala godstrafiken omstrukturerats. Ett antal år senare (före 1975) togs också växeln bort som du ser är blockerad; jämför med denna bangårdsskiss hos Ekeving.

Men det är en mycket intressant bild!

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av Jan-Anders Wihrén, Veberöd, Wednesday, March 22, 2023, 15:24 (71 dagar sedan) @ bosc

Jag tror inte på "uppställda vagnar" med hänvisning till vagnen längst till vänster i tåget. Den blockerar helt tydligt växeln och därmed tågvägen./BoSC

Ja, den sista vagnen står inte hinderfritt men om det är fråga om sidospår så blockeras ingen tågväg. Tåg med ett 20-tal tvåaxliga trävagnar tror jag inte har förekommit i mitten på 1960-talet, vilket också talar för att detta inte är ett tåg utan uppställda vagnar. Sedan kan det ju vara ett litet problem vid växling om man vill komma åt vagnarna som är blockerade men det är ju inte värre än att man kopplar bort en eller ett par av personvagnarna på slutet och tar med dem i växlingen för att sedan åter koppla in dem.

Långt tåg i Gnesta 1960-talet

av Bobo L, Tuesday, March 21, 2023, 13:19 (72 dagar sedan) @ bosc

När kalla kriget var som hetast (!), oron för kärnvapenkriget ständigt var närvarande och befolkningsskyddet till stor del byggde på förhoppningen ordnad evakuering av de största städerna så fanns mängder av avställda personvagnar inom ca tjugo mil från dessa städer avsedda för utrymningstransporter. Dessa vagnar avsågs säkert för ett sådant ändamål.

Bortgångne Kjell Aghult beskrev en gång att den tidens försvarsplanering vid järnvägen utgick från att viktiga knutpunkter skulle kärnvapenbekämpas i tidigt skede av ett krig. Sådana orter var tex Nässjö Hallsberg, Hässleholm och flera andra, även i norra Sverige.

När jag gjorde lumpen 1980 skulle vi därefter krigsplaceras i främst Östgöta-brigaden. Under utbildningen ingick då exempelvis övningsmomentet att Norrköping bombats med en 200 kilotons laddning vilket dels försvårade (omöjliggjorde) svensk militär aktivitet i området och dels innebar omhändertagande av tiotusentals svårt skadade, döda och döende civila i den vidbrända och radioaktiva ruin som en gång varit Norrköping. Mycket läskiga övningsförutsättningar men också den troliga bakgrunden till 25 uppställda personvagnar i Gnesta.