SJ Litt Ob (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström, Thursday, March 23, 2023, 12:33 (70 dagar sedan)

I samband med modellbygge av en godsvagn SJ Litt Ob uppstår några frågor. Jag har valt några vagnsnummer som jag försöker spåra vagnarnas slutliga öden men noterar att såväl ombyggnad som omlittrering och nya nummer uppstått under vagnarnas livstid.

Det handlar om de 225 vagnarna anskaffades mellan 1934 och 1947 och här går att spåra vagnarna från leverans fram till 1967 genom särtyck 410, och dessförinnan särtryck 77, som finns digitalt tillgängliga på Samlingsportalen. !967 finns samtliga vagnar utom en kvar som litt Ob.

Därefter gäller andra källor. Modellrallare West har på sin hemsida bland annat två dokument, Särtryck 637, Godsvagnar 1971 och 1983. I den förstnämnda återfinns fd litt Ob men ny som litt R R-t 31-74 0 000 -- 380 0 034 och 31-74-380 0 055 -- 380-0 223, alltså 224 vagnar. Här uppstår så de första frågorna;

Omnumrering skedd, men vilket år?
Skedde omnumreringen i löpande ordning från tidigare numrering (som var spridd), men en vagns saknas, vilken i så fall (bör vara 97 174)?
En notering i särtrycket är att R-t vagnarna hade 800 mm höga sidolämmar som var fällbara såväl in som utåt. Detta skall tydligen skilja sig gentemot R-vagnarna, är detta en sentida ombyggnad eller en ursprunglig?

I särtrycket från 1983 saknas vagnarna vilket tyder på att dessa skrotats/utrangerats mellan 1971 och 1983, var finner jag uppgifter om vagnsindividernas slopnings/skrotningsår?

Låt oss ta ett exempel på en vagnsindivid Ob 97 174 som tillhör de senaste levererade vagnarna men som faktiskt saknas Särtrycket 420 från 1967, vad hände med denna individ som tydligen saknas vid omlittrering/numrering till litt R?

Ola Ahlström
Malmö

SJ Litt Ob

av Sven A ⌂, Uppsala, Thursday, March 23, 2023, 15:39 (69 dagar sedan) @ Ola Ahlström

I samband med modellbygge av en godsvagn SJ Litt Ob uppstår några frågor. Jag har valt några vagnsnummer som jag försöker spåra vagnarnas slutliga öden men noterar att såväl ombyggnad som omlittrering och nya nummer uppstått under vagnarnas livstid.

Det handlar om de 225 vagnarna anskaffades mellan 1934 och 1947 och här går att spåra vagnarna från leverans fram till 1967 genom särtyck 410, och dessförinnan särtryck 77, som finns digitalt tillgängliga på Samlingsportalen. !967 finns samtliga vagnar utom en kvar som litt Ob.

Därefter gäller andra källor. Modellrallare West har på sin hemsida bland annat två dokument, Särtryck 637, Godsvagnar 1971 och 1983. I den förstnämnda återfinns fd litt Ob men ny som litt R R-t 31-74 0 000 -- 380 0 034 och 31-74-380 0 055 -- 380-0 223, alltså 224 vagnar. Här uppstår så de första frågorna;

Omnumrering skedd, men vilket år?
Skedde omnumreringen i löpande ordning från tidigare numrering (som var spridd), men en vagns saknas, vilken i så fall (bör vara 97 174)?
En notering i särtrycket är att R-t vagnarna hade 800 mm höga sidolämmar som var fällbara såväl in som utåt. Detta skall tydligen skilja sig gentemot R-vagnarna, är detta en sentida ombyggnad eller en ursprunglig?

I särtrycket från 1983 saknas vagnarna vilket tyder på att dessa skrotats/utrangerats mellan 1971 och 1983, var finner jag uppgifter om vagnsindividernas slopnings/skrotningsår?

Låt oss ta ett exempel på en vagnsindivid Ob 97 174 som tillhör de senaste levererade vagnarna men som faktiskt saknas Särtrycket 420 från 1967, vad hände med denna individ som tydligen saknas vid omlittrering/numrering till litt R?

Ola Ahlström
Malmö


Skrotad vid en större urspårning?

SJ Litt Ob

av Bertil Bengtsson, Thursday, March 23, 2023, 16:39 (69 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Inget adekvat svar på frågan, bara en gissning.
Omkring 1960 rullade några vagnar ut på linjen söderut från Boden Södra. I lutningen ner mot Trångforsbron över Lule älv fick vagnarna fart.
Några hundra meter söder om bron kom ett Ma söderifrån med ett tåg.
Första vagn i "vagnuttagningen" var en Ob, den klövs mitt itu av Ma:t; vagnens långbalkar prydde lokets båda sidor i hela sin längd.
Jag är osäker på årtalet. Jag flyttade i princip ifrån Boden 1963, så det bör ha varit tidigare. Men det bör hur som helst ha varit den saknade vagnen.. gissar jag!
Berra

SJ Litt Ob

av Ola Ahlström, Thursday, March 23, 2023, 17:43 (69 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Inget adekvat svar på frågan, bara en gissning.
Omkring 1960 rullade några vagnar ut på linjen söderut från Boden Södra. I lutningen ner mot Trångforsbron över Lule älv fick vagnarna fart.
Några hundra meter söder om bron kom ett Ma söderifrån med ett tåg.
Första vagn i "vagnuttagningen" var en Ob, den klövs mitt itu av Ma:t; vagnens långbalkar prydde lokets båda sidor i hela sin längd.
Jag är osäker på årtalet. Jag flyttade i princip ifrån Boden 1963, så det bör ha varit tidigare. Men det bör hur som helst ha varit den saknade vagnen.. gissar jag!
Berra

Sökte i Kenneth Landgrens bok, del V1 1940-1965, efter denna olycka men finner inget. Skulle en Ob vagn varit med så reparerades den troligen då den första vagnen slopades 1963 såvida inte det var just 1962/63 olyckan skedde.

Ola Ahlström
Malmö

SJ Litt Ob

av Ola Almquist, Göteborg, Thursday, March 23, 2023, 17:49 (69 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Inget adekvat svar på frågan, bara en gissning.
Omkring 1960 rullade några vagnar ut på linjen söderut från Boden Södra. I lutningen ner mot Trångforsbron över Lule älv fick vagnarna fart.
Några hundra meter söder om bron kom ett Ma söderifrån med ett tåg.
Första vagn i "vagnuttagningen" var en Ob, den klövs mitt itu av Ma:t; vagnens långbalkar prydde lokets båda sidor i hela sin längd.
Jag är osäker på årtalet. Jag flyttade i princip ifrån Boden 1963, så det bör ha varit tidigare. Men det bör hur som helst ha varit den saknade vagnen.. gissar jag!
Berra


Sökte i Kenneth Landgrens bok, del V1 1940-1965, efter denna olycka men finner inget. Skulle en Ob vagn varit med så reparerades den troligen då den första vagnen slopades 1963 såvida inte det var just 1962/63 olyckan skedde.

Ola Ahlström
Malmö

Det finns en notis i DN 1963-03-11.

Totalförstörd 1963-03-10

av Ola Ahlström, Friday, March 24, 2023, 19:05 (68 dagar sedan) @ Bertil Bengtsson

Bertil hade helt rätt med sin minnesbild. Fick idag genom en kamrat ta del av ett dokument i vilket det klart framgår att Ob 97 174 med tillhörande boggier totalförstördes vid en kollision i Boden 1963-03-10 varefter vagnen skickades till Vislanda för skrotning. Så var det mysteriet löst.

Tack för hjälpen.

Ola Ahlström
Malmö

SJ Litt Ob. Saknad efter kriget

av BD, Thursday, March 23, 2023, 17:06 (69 dagar sedan) @ Ola Ahlström

I samband med modellbygge av en godsvagn SJ Litt Ob uppstår några frågor. Jag har valt några vagnsnummer som jag försöker spåra vagnarnas slutliga öden men noterar att såväl ombyggnad som omlittrering och nya nummer uppstått under vagnarnas livstid.

Det handlar om de 225 vagnarna anskaffades mellan 1934 och 1947 och här går att spåra vagnarna från leverans fram till 1967 genom särtyck 410, och dessförinnan särtryck 77, som finns digitalt tillgängliga på Samlingsportalen. !967 finns samtliga vagnar utom en kvar som litt Ob.

I en skrivelse på engelska efter andra världskriget anges bl a en litt Ob som saknad. Möjligen återkom den till Sverige.

SJ Litt Ob. Saknad efter kriget

av Ola Ahlström, Thursday, March 23, 2023, 17:34 (69 dagar sedan) @ BD

Alla byggda Ob vagnar finns listade i Särtryck 77 fram till 1963 då Ob 97 174 anges som slopad år 1963. De godsvagnar som saknades efter kriget och fanns med i Särtryck 77 ströks väl ur denna publikation ganska tidigt efter kriget vilket i såfall skulle betyda att en saknad Ob vagn återvände, eller?

Ola Ahlström
Malmö

SJ Litt Ob. Saknad efter kriget

av BD, Thursday, March 23, 2023, 18:33 (69 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Alla byggda Ob vagnar finns listade i Särtryck 77 fram till 1963 då Ob 97 174 anges som slopad år 1963. De godsvagnar som saknades efter kriget och fanns med i Särtryck 77 ströks väl ur denna publikation ganska tidigt efter kriget vilket i såfall skulle betyda att en saknad Ob vagn återvände, eller?

Ola Ahlström
Malmö

Antagligen återkom den. Möjligen i skadat skick. Eller kanske den hade tagits i beslag av Jugoslavien men var alltför avvikande från andra vagnar varför den återlämnades. Svenska UD var inblandad beträffande av Jugoslavien stulna godsvagnar.

En engelsk befälhavare inom krigsjärnvägsdriften i Italien efter kriget har beskrivit hur jugoslaverna stal godsvagnar och gav dem ny färg.

Ob-vagnarna hade från början en s k stolpfrigöringsanordning som så småningom försvann. Någonstans har jag läst, i Ånghwisslan?, om en lossning på oönskad plats. Kanske var det utomlands och att anordningen klagades bort?

[image]

Omlittreringar. Listor

av johanmmolin, Saturday, March 25, 2023, 09:02 (68 dagar sedan) @ Ola Ahlström

SKÅJ har listor på samtliga godsvagnar som omlittrerades enligt UIC-systemet. Vad jag saknar är hur NÄSTA omlittrering skedde. Det har jag aldrig sett några listor över. Vet inte om det finns någonstans. I modern tid har det blivit ett näst intill hopplöst företag att följa omlittreringarna, inte minst pg a alla privata operatörer.

Omlittreringar. Listor

av BJ, Saturday, March 25, 2023, 22:55 (67 dagar sedan) @ johanmmolin

SKÅJ har listor på samtliga godsvagnar som omlittrerades enligt UIC-systemet. Vad jag saknar är hur NÄSTA omlittrering skedde. Det har jag aldrig sett några listor över. Vet inte om det finns någonstans. I modern tid har det blivit ett näst intill hopplöst företag att följa omlittreringarna, inte minst pg a alla privata operatörer.

Håller med!
Men då är det ju bra att man håller till på rätt sida av 70-talet. Där finns ju all information, även från SJ. Ta bara str77 som ger info om alla lok och vagnar från 1856 till 1967. sedan är det stopp.
BJ