Ånglok till Berlin, hur länge? (Järnväg allmänt)

av ernst @, Thursday, March 23, 2023, 19:32 (68 dagar sedan)

Jag fick en mejlfråga, som jag tror att medlemmarna här säkert har svaret på:
"(Bild på DR 03 0010-3 Ostbahnhof 1978) Sassnitzexpressen från Malmö har precis anlänt.
Hur länge kunde man åka efter ånglok till Berlin?"
Tror att frågan kanske även avser från andra håll än just Sassnitz.

Ånglok till Berlin, hur länge?

av Christer Brimalm, Friday, March 24, 2023, 11:57 (67 dagar sedan) @ ernst

Från Sassnitz och Stralsund kunde man åka efter ånglok till Berlin fram till 1980.

Efter den tidpunkten var det nog mycket begränsade möjligheter att anlända till Berlin med reguljärt ångloksdraget tåg från något håll.

Den sista ångloksdriften på normalspårslinjerna i DDR överhuvudtaget upphörde formellt 1988.

Men även ett tag efter 1988 kördes dock ett lokalt persontågspar med krigslok BR 52 i Berlins närområde på helgerna. Ånglok sattes också in sporadiskt som ersättning för trasiga diesellok ännu ett tag.

Ånglok till Berlin, hur länge?

av Ulf Pålsson, Stockholm, Friday, March 24, 2023, 20:00 (67 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Från Sassnitz och Stralsund kunde man åka efter ånglok till Berlin fram till 1980.

Efter den tidpunkten var det nog mycket begränsade möjligheter att anlända till Berlin med reguljärt ångloksdraget tåg från något håll.

Filharmoniska kören i Stockholm var 1983 på resa till Berlin (eller var det möjligen 1984?). Vid hemresan, som gick med direkta vagnar till Malmö med avgång på morgonen från Berlin Friedrichstrasse, drogs tåget hela vägen till Sassnitz av ett stort ånglok. Jag borde väl ha noterat typ och nummer, men vid sidan av körsjungandet var jag mer intresserad av DR:s signalsystem.

Ånglok till Berlin, hur länge?

av IH, Friday, March 24, 2023, 16:59 (67 dagar sedan) @ ernst

1987 var jag flera dagar i Berlin. Då såg jag några ånglok på Banhof Zoo. Inget av loken jag såg verkade vara persontågslok. Jag såg aldrig någon tågrörelse med ånglok men det var lok som var påeldade. Min uppfattning om ångloken var att de fanns där som reserv.

Ånglok till Berlin, hur länge?

av Christer Brimalm, Friday, March 24, 2023, 18:54 (67 dagar sedan) @ IH

Ja, det kan mycket väl ha varit reservlok. Det fanns ett fåtal sådana i Berlin då.

Ånglok till Berlin, hur länge?

av ernst @, Thursday, March 30, 2023, 22:53 (61 dagar sedan) @ ernst

Tack för alla svar!