Norrköping för 45 år sedan (Järnväg allmänt)

av Per-Olov Brännlund, Friday, May 19, 2023, 12:37 (132 dagar sedan)

[image]
Idag för 45 år sedan var det Du 402 som användes som påskjutningslok till vissa södergående snälltåg. Loket står på det spår som kallas Gillingen, nu något avkortat. Det slopades 1 oktober 1978 och skrotades i Vislanda året efter.

Norrköping för 45 år sedan

av tobbe, Friday, May 19, 2023, 17:30 (132 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Nostalgi igen! Minns att när jag hade 207 Cst- Hbf som tbfh så hade vi påskjutning vid avgång söderut och då skulle man ju ge avgång först mot påskjutningsloket och sedan direkt mot dragande fordon när tkl inte var närvarande. Tack för nostalgin än en gång.
tobbe

Norrköping för 45 år sedan

av bengt24, Friday, May 19, 2023, 20:19 (132 dagar sedan) @ tobbe

Jag var med om att köra många södergående tåg från Norrköping men minns inte hur ordergivningen gick till, stod det i tjänstetidtabellen eller fick man order på S11 och i så fall från vilken station?

Norrköping för 45 år sedan

av Stig Lagergren, Friday, May 19, 2023, 22:06 (132 dagar sedan) @ bengt24

Jag var med om att köra många södergående tåg från Norrköping men minns inte hur ordergivningen gick till, stod det i tjänstetidtabellen eller fick man order på S11 och i så fall från vilken station?

Det stod i tjänstetidtabellen. De flesta tåg hade väl påskjutning bara en period på hösten. Några hade det hela året, nattågen och Lapplandspilen t.ex.
Själv upplevde jag det bara ett par gånger under utbildningen.
När upphörde påskjutningen?

Norrköping för 45 år sedan

av Bengt H, Värnamo, Friday, May 19, 2023, 23:36 (131 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Jag var med om att köra många södergående tåg från Norrköping men minns inte hur ordergivningen gick till, stod det i tjänstetidtabellen eller fick man order på S11 och i så fall från vilken station?


Det stod i tjänstetidtabellen. De flesta tåg hade väl påskjutning bara en period på hösten. Några hade det hela året, nattågen och Lapplandspilen t.ex.
Själv upplevde jag det bara ett par gånger under utbildningen.
När upphörde påskjutningen?

Påskjutning till stationsgränsen av vissa tåg under lövhalkeperioden pågick åtminstone en bra bit in på åttiotalet. Det var alltså inte fråga om någon "äkta" påskjutning eftersom den höll sig inom stationens gränser och inte fortsatte ut på linjen.

Norrköping för 45 år sedan - snt 225

av Thomas Tell, Vallentuna, Saturday, May 20, 2023, 00:21 (131 dagar sedan) @ Bengt H

[image]

12 september 1975 påsköts Snt 225 ut från Norrköping. Här lämnar loket sista vagnen.
/tell

Norrköping för 45 år sedan

av Cargoman, Saturday, May 20, 2023, 09:32 (131 dagar sedan) @ tobbe

Ja, det var viktigt att avgångssignaleringen till de två loken gick i rätt ordning.
Gjorde man fel och först tände den blinkande A-signalen för tågloket och sedan gav avgångssignal till påskjutningsloket, så stod detta kvar vid plattformen när tåget segade sig iväg. Man fick inte gå emot ett tåg som satts i rörelse.

--
Numera Friherre efter 33 år i lokhytten på 29 fordonslittera.

Norrköping för 45 år sedan

av S-O Johansson, Saturday, May 20, 2023, 18:00 (131 dagar sedan) @ Cargoman

Om jag inte minns fel så skulle man trycka ihop lite mot tåget efter avgångssignal. Sedan skulle föraren på tåget som fick påskjutning ge ljudsignal " öka farten" som skulle besvaras med "uppfattat", en kort ljudsignal, varefter man man ökade farten tills man kom upp i 40 eller närmade sig stationsgränsen.
Det här med ljudsignalering fick man sluta med i början 80-talet efter klagomål från omkringboende. Samma ordning som tidigare men istället fick man gå mer på känn när man skulle öka farten. På hösten fanns det en speciell tur från eftermiddag till tidig natt, tågen 207 och 243, för påskjutning.

Norrköping för 45 år sedan

av tobbe, Sunday, May 21, 2023, 10:11 (130 dagar sedan) @ S-O Johansson

Var 243 också ett nattåg från Cst? Jag har ett svagt minne om att detta kanske avgick runt 22-tiden på kvällen och innehöll vagnar mot Köpenhamn och ev. vidare. Om detta är rätt så var det personal från Cst som bemannade tåget och då bör jag ha jobbat på detta tåg också vid några tillfällen. Kan det vara så att det enbart hade utlandsvagnar som DSB-vagnar för när man hade "reserven" på Cst brukade man vara ute o hjälpa till vid avgången. Rätt eller minns jag fel?
Var detta ett säsongståg möjligen?
tobbe

Norrköping för 45 år sedan

av Stig Lagergren, Sunday, May 21, 2023, 13:32 (130 dagar sedan) @ tobbe

Var 243 också ett nattåg från Cst? Jag har ett svagt minne om att detta kanske avgick runt 22-tiden på kvällen och innehöll vagnar mot Köpenhamn och ev. vidare. Om detta är rätt så var det personal från Cst som bemannade tåget och då bör jag ha jobbat på detta tåg också vid några tillfällen. Kan det vara så att det enbart hade utlandsvagnar som DSB-vagnar för när man hade "reserven" på Cst brukade man vara ute o hjälpa till vid avgången. Rätt eller minns jag fel?
Var detta ett säsongståg möjligen?
tobbe

Nu är jag kanske helt ute och cyklar men var inte 207 och 243 samma tåg under olika perioder. Tidiga nattåget hette 205 och senare 241. Dessa båda var Helsingborgståg. Sen fanns väl 201 till Malmö.
Men, som sagt, då det är skrivet direkt ur minnet är risken ganska stor att det inte stämmer.

Norrköping för 45 år sedan

av tobbe, Sunday, May 21, 2023, 15:24 (130 dagar sedan) @ Stig Lagergren

Tack för svar Stig, men det är ju möjligt att 243 fanns som tåg innan jag började som tågmästare 1985. 207 blev 208 från Hälsingborg och 205 o 206 har jag för mig att Malmötåget hette och om mitt minne inte sviker mig då tåg nummer då inte var i mitt intresse. 206 hade då tillkoppling i Hässleholm på nordgång av sovvagnar från Kristianstad vad jag vill minnas, men som sagt det var ju ett bra tag sedan. 201 o 202 var tillika Malmötåg. Vid nåt tillfälle när jag hade 206 från Malmö så blev vi omdirigerade via Hälsingborg av nån orsak men tillkopplingen i Hässleholm som blev då senarelagd. Fanns det inte ett utlandståg från Cst med nummer 221 som hade DSB-vagnar och gick under sommarsäsongen?
Allt detta taget friskt ur minnet kan tilläggas från 1980-talets mitt och slut.
tobbe

Norrköping för 45 år sedan

av Per-Olov Brännlund, Sunday, May 21, 2023, 21:25 (130 dagar sedan) @ tobbe

Med största sannolikhet upphörde påskjutningen i Norrköping vid årsskiftet 1980-1981.
Jag har gått igenom mina anteckningsböcker och den absolut sista gången jag körde påloket var 1980-12-27, då med TGOJ Hg 202.
De lok jag själv kört som pålok är Du 116, 146, 224, 228, 299, 334, 336, 390, 402, 540 och Du2-lok såsom 327, 543 och 555. Även Ud 871 och till och med Rc4 1253 samt T44 319.
Hg-lok förekom sparsamt i Norrköping men jag har antecknat 759, 768 och 776.

Norrköping för 45 år sedan

av Bengt H, Värnamo, Sunday, May 21, 2023, 22:53 (130 dagar sedan) @ Per-Olov Brännlund

Med största sannolikhet upphörde påskjutningen i Norrköping vid årsskiftet 1980-1981.
Jag har gått igenom mina anteckningsböcker och den absolut sista gången jag körde påloket var 1980-12-27, då med TGOJ Hg 202.
De lok jag själv kört som pålok är Du 116, 146, 224, 228, 299, 334, 336, 390, 402, 540 och Du2-lok såsom 327, 543 och 555. Även Ud 871 och till och med Rc4 1253 samt T44 319.
Hg-lok förekom sparsamt i Norrköping men jag har antecknat 759, 768 och 776.

Det var nog påskjutningarna året om som försvann då, för när jag började i Norrköping 1981 vet jag att de nyss hade upphört. Kvar var dock påskjutningarna under lövhalkesäsongen.

Jag hittar i mina annotationsböcker påskjutning med
Du2 548 den 23 oktober 1981 - Tåg 1089, 23, 27
Hg758 den 10 oktober 1983 - Tåg 31, 39
Du2 593 den 30 oktober 1986 - tåg 31,37, 39

Norrköping för 45 år sedan

av Ingemar B, Monday, May 22, 2023, 08:52 (129 dagar sedan) @ Bengt H

Jag jobbade som tågmästare. När vi hade påskjut uppför backen brukade jag visa någon unge som verkade intresserad hur det fungerade. Placerade han/henne vid gaveldörren och väntade tills loket släppte, då fick ungen vinka adjö till föraren. Vilka stora ögon det blev. Hoppas någon av barnen blev glada.
Ingemar tm i Malmö 1976-2014

Norrköping för 45 år sedan

av tobbe, Monday, May 22, 2023, 10:18 (129 dagar sedan) @ Ingemar B

Då har nog du och jag jobbat tillsammans några gånger förmodligen;-) . Jag jobbade åren 1985-1989 vid Cst.
tobbe

Norrköping för 45 år sedan

av Ingemar B, Monday, May 22, 2023, 10:24 (129 dagar sedan) @ tobbe

Jo nog är det så. Jag var lärare i teknisk vagnstjänst, var mycket i Hagalund.

Norrköping för 45 år sedan - tågnummer o påskjutning.

av S-O Johansson, Monday, May 22, 2023, 14:56 (129 dagar sedan) @ tobbe

Vi pratar troligen om olika tidsperioder. Jag skrev inte vilken tidsperiod jag menade men det var från sent 70-tal till mitten av 80-talet. Då gick det 4 nattåg Stockholm-Skåne. Som jag minns dem så här. 241 till Helsinborg/Köpenhamn vad 21-tiden. Som jag minns även med sov-o liggvagn till Hamburg och troligen vidare. Vid kl. 22 avgick 209 som var ett rent post- och il/resgodståg förutom söndagar då det hette 213 och medförde sovvagnar till Malmö/Karlskrona om jag minns rätt. Karlskrona för värnpliktiga. Vid 23-tiden avgick med 5-10 minuters mellanrum 205 mot Malmö och 243 till Helsingborg. Båda tågen men i första hand 205 hade sovvagnar till bl.a Kalmar, Karlskrona och Kristianstad och möjligen andra platser. Det här gällde i alla fall runt 1980. Tittade I grafen från sommaren 1982, som finns på SJK hemsida, och då hette tågen ovan i ordning 201, 203, 205 och 207. Så nummerbyte skedde I början av 80-talet. Har för mig att innan det gjordes så låg tåg till Helsingborg i nummerserie som som började med 24x.
Vad gäller påskjutningen i Norrköping så hade 751, Lapplandspilen, alltid påskjutning och det uppdraget låg alltid innan man började dagjouren. På eftermiddagen var det tågen 9 och 11 om jag minns rätt som också hade påskjut pga längden/vikten. På fredag och söndag tillkom ytterligare tåg som låg inlagda före vissa turer. Nattågen mest på hösten.
Vad som styrde påskjutning, förutom hösten, vet jag inte men borde varit tågvikten.
Och som sagt från mitten av september till slutet av november var det en speciell tur som skötte påskjutningen från eftermiddag till sista nattåget.